เก็บออมมาทั้งชีวิต แต่ก็ยังไม่ร ว ย หัน มาทำต ามนี้ วิ ธีดีๆช่วยให้การเ งิ นของคุณไม่ขัดสน

เคยไหมไม่ว่าจะทำอ ย่ างไรก็ต าม แต่แล้วก็ไม่ร ว ย ประหยัดแล้วก็เหมือนเดิม วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาบอ กถึงคนที่กำลังเป็นแบบที่เรากล่าวมา เพื่อปรับเปลี่ยนลองทำต ามกันดู จะมีวิ ธีอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

หาเยอะก็แล้ว แบ่งเก็บแบ่งใช้ก็แล้ว ทำไมมันไม่รว ยซักทีเว้ อยย เพื่อนสาวอีกนางนั่งบ่นหัวยุ่ง แล้วเธอแบ่งเก็บยังไง ได้เ งิ น มาชั้นก็แบ่งเก็บเรื่ อยๆ นะ มากบ้างน้อยบ้าง เดือนละสี่ห้าพันบ้าง

เดือนไหนได้เยอะหน่อย ก็เป็นหมื่น เก็บมา 4-5 ปีแล้ว เพิ่งได้ไม่กี่แส นเอง ชั้นก็ว่าชั้นขยันนะ อะไรได้เ งิ นก็ทำหมด ไม่เคยหมิ่นเ งิ นน้อย ได้มาก็แบ่งเก็บออมก่อน ที่เหลือก็ใช้จ่ายประหยัด ไม่สุ่รุ่ยสุร่าย ไม่เ ปย์ผู้ชายเหมือนพวกเทอหรอ ก เชื่ อแล้วจ้า สิ่งที่ทำก็เข้าทำนอง รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้

เป็นตัวอย่ างที่ดีเลยละ แต่ไอ้ที่ว่าเ ปย์ผู้ชาย ไม่ใช่ชั้นแน่นอนจ้ะ ต้องนู่น พูดพร้อมเหลื อบมอง 55+ แหม ลุกไมได้เลยนะ ลุกปุ๊ บโดนนิ น ท าปั๊ บ คนที่โดน แ ข ว ะ เดินกลับมาได้ยินพอ ดี หรือไม่จริง

เคยจริง อ้อมแอ้มตอบ 55+ เข้าเรื่องๆ เ งิ นออมเธอ เก็บไว้ที่ไหน ยังไงบ้าง ก็เปิดบัญชีออมทรั พย์แยกไว้เลย ได้มาก็โอนเก็บเข้าบัญชีนี้อะ พุทโธ ธัมโม สังโ ฆ เตอะสู อิน้อยเจ้า เก็บจะอิ้มันตึงบ่ร ว ย โอย เด็กน้อย เก็บแบบนี้มันจะร ว ยได้ไง

ฝากออมทรั พย์ ดอ กเบี้ยไม่ 1เปอร์เซน มันจะร ว ยได้ไงเล่า อย่ าหาทำเด้อสู เธอเก่งหาเ งิ น เก่งเก็บเ งิ น และเก่งใช้เ งิ น ทุกอย่ างดีหมดแล้ว แต่เธอต้องเก่ง ต่อยอ ดเ งิ นเก็บด้วยมันถึงจะร ว ย ต้องเอาเ งิ นออมไปลงทุน ให้เ งิ นต่อเ งิ น ไม่เอาอะ ชั้นกลั วข าดทุน

นี่เธอ ชั้นก็เคยเป็นแบบเธอมาก่อน กลัวไปหมดแต่ถ้าเธอทำความเข้าใจ และเข้าใจอย่ างแท้จริง เธอจะไม่กลั วแน่นอน เชื่อชั้น ชั้นเคยเป็นแบบนี้มาก่อน สิ่งที่เคยเปิดใจนางมาก่อน ว่าทำไมถึงต้องลงทุน บริหารเ งิ นเก็บอย่ างไร ให้ง อ กเงย

เ งิ นฝากออมท รั พ ย์ที่เธอเก็บอยู่ ที่จริงก็เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่ว่าความเสี่ ยงต่ำมาก เมื่อความเสี่ ยงต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำไปด้วย ชั้นไปศึกษาเพิ่มเติมมา เกี่ยวกับการลงทุน ไปเจ อพีระมิ ดการลงทุน คนส่วนใหญ่ก็จะกองกันอยู่ตรงฐาน เพราะความเสี่ ยงต่ำ เ งิ นต้นครบไม่ห า ยแต่ผลตอบแทนก็ต่ำไปด้วย ไม่ร ว ยซักที ถึงจะร ว ยก็ใช้เวลานาน

แต่ถ้าเธอเปิดใจ ลองทำความเข้าใจ ในวันที่เข้าใจเธอก็จะขยับการลงทุนไปยังสินทรั พย์ที่เสี่ ยงมากขึ้น บนระดับที่ตัวเราเองยอมรับความเสี่ ยงได้ และผลตอบแทนก็จะมากขึ้นด้วย เธอก็จะมีโอกาสร ว ยได้ง่ายขึ้นและไวขึ้น

เลิศ เก่งถึงกับสอนคนอื่นได้แล้วนะหล่อน เชิ ดคอสุด แน่นอนจ้ะ เพราะชั้นอย ากสวยและร ว ยมากจ้า แต่ชั้นยังกลัวอะพวกเธอ เอาน่า ค่อยๆ ทำความเข้าใจ ไม่ต้องรี บร้ อน คนรู้จักหา รู้จักใช้แบบเธอ เหลือแค่รู้จักลงทุนต่อ ไม่ย ากเกินความสามารถของเธอแน่นอน ดูอย่ างยั ยนี่ซิ ยังทำได้เลย เดี๋ยว ๆ ชั้นยังไง ตอบไม่ดีมีตบ สวยใส ไ ร้ เอ้ย ไม่ไ ร้ส ม อ งจ้า รักด อ กจึงหยอ กเล่น ขอสรุปเลยนะ

สรุป

รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ดีของคนจะร ว ย แต่ต้องนำเ งิ นเก็บไปลงทุนต่อ ลงทุนด้วยความเข้าใจตนเอง และสินทรั พย์ที่ไปลงทุน ถ้าไม่รู้จักเก็บ ไม่รู้จักใช้ ชีวิตนี้หาเท่าไหร่ ก็คงไม่พอ

ที่มา  khobjainas