เก็บเงินวันละ 50 ทำ ให้ชีวิตเปลี่ยนไปมาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงินวันละ 50 บ า ท กับบทความ เก็บเงินวันละ 50 ทำ ให้ชีวิตเปลี่ยนไปมาก ไปดูกันว่าการเก็บเงินวันละ 50 จะช่วยให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอย่ างไร

เมื่อคุณเริ่มต้นเก็บเงินให้ได้วันละ 50 บาท ในทุกวัน ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองปัจจุบันหล า ยคนหัน มาออมเงินกัน มากขึ้น โดยมีวิธีการออมและแรงจูงใจหล า ยแบบรวมไปถึง การออมยอ ดฮิตคือ เก็บแบงค์ 50 บาท ทุกวัน นั่นเองซึ่งนอ กจากมีเงินออมแล้วยังสอ ดแทรกไปด้วยข้อคิดดีๆอีกมากมาย

ถ้าคุณลองเก็บเงินวันละ 50 บาท ทุกวัน

ในระยะเวลา 1 ปีคุณจะมีเงินเก็บถึง 18,250 บาท

ในระยะเวลา 10 ปีคุณจะมีเงินถึง 182,500 บาท

แล้วถ้าคุณลองเก็บเพิ่มวันละ 100 บาท

ในระยะเวลา 1 ปี จะมีเงินเก็บถึง 36,500 บาท

ในระยะเวลา10 ปี คุณจะมีเงินถึง 365,000 บาท

แต่ถ้าหากวันนี้คุณยังไม่เริ่มเก็บเลยแม้แต่ซักบาทเดียวมีเท่าไหร่ก็ใช้จนหมด ในปีหน้าคุณก็ไม่มีหรืออีกกี่สิบปีก็จะไม่มีเช่นกันนี่เป็นหลักคิดแบบง่ายๆ เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตครับ หากในวันนี้ คุณตั้งใจทำงานอย่ างเต็มที่ ให้เชี่ยวช าญ หมั่นศึกษา หมั่นพัฒนาชีวิต…ในระยะเวลาอีก 5 ปี คุณก็ได้เลื่อนตำแหน่งในระยะเวลาอีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้าและถ้า

หากคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์กับชีวิตคุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขา อีก 10 ปีอาจจะได้มี 10 สาขา ในอีก 20 ปี ก็เป็นได้แต่ถ้าหากวันนี้คุณมัวแต่ทำตัวเป็นจิตอาสาเรื่อง ช าวบ้าน มัวแต่ไปใส่ใจธุระของคนอื่น มากว่าสนใจธุระของตัวเองหมั่นทำแต่เรื่องที่ไม่เคยเกิดประโยชน์ใดๆเลยกับชีวิต คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงินจะอีกกี่ปีชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม มันก็

เหมือนเรื่องที่เก็บเงินนั่นแหละหล า ยคนที่รู้จัก ฉลาด เก่ง มีความสามารถ แต่ชีวิตก็ไม่ไปไหนเพราะ…คิด ติดต ามแต่เรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์ ไม่เป็นเรื่อง ไม่ได้เงินหล า ยคนที่รู้จัก ถ้าเชี่ยวช าญเรื่องทำมาหากินเหมือนเชี่ยวช าญเรื่องดราม่าดาราในทีวี ในอินเตอร์เน็ตป่านนี้ร ว ยก็คงร ว ยเป็นเศรษฐีไปแล้วบางคนเห็นบ่นบ่อยๆว่า จน ลำบาก ชีวิตนี้ไม่มีอะไรดี

เรามักจะเจอคนประเภทนี้อยู่ได้บ่อยๆในโลกโซเชียลคนที่วันๆหนึ่งเอาแต่ต ามคอมเมนท์ต ามด่ าคนอื่นในเพจ ในโพสเวลามีประเด็นร้อนๆ ประเด็นดราม่านี่ไม่ได้หลับได้นอน อยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้เป็นวันๆมีเวลาให้แต่เรื่องคนอื่น ด่าแต่คนอื่น รู้แต่ ข้อเสีย คนอื่นไปหมดเลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดทำมาหากินไม่มีเวลาแก้ไขตัวเอง ไม่มีเวลามองตัวเอง

พัฒนาตัวเองสุดท้ายก็มาบ่นที่หน้าเฟสตัวเองว่า จน ชีวิตแย่ ไม่มีอะไรดีตอนนี้ ถ้าอย ากจะเห็นอีกสิบปีข้างหน้าของตัวเองเป็นอย่ างไรต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ทุกอย่ างขึ้นอยู่ที่การกระทำ ของตัวเราเราเองในวันนี้เริ่มเลยก่อนทุกอย่ างจะสายเกินไปแล้วมานั่นคิดได้ทีหลังก็ไม่ทันแล้ว

ที่มา g a n g b e a u t y, f a h h s ai