เก็บเงินแบงค์ 50 ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงินวันละ 50 บาท กับบทความ เก็บเงินแบงค์ 50 ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้ ไปดูกันว่าเพียงวันละ 50 จะช่วยเปลี่ยนชีวิตได้อย่ างไร

และในวันนี้นั้น เราได้นำแนวคิดการออมเงิน ด้วยแบงค์ 50 บาท เป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิดกับทุกคนในการเก็บเงินกัน เพียงเก็บเงินด้วยแบงค์ 50 บาท จะเปลี่ยน ชีวิตคุณได้และหล า ยคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือ ฉะนั้นวันนี้ เร ามีคำตอบถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บาทเป็นประจำทุกวัน ใน 1 ปี คุณจะมีเงินเก็บ 18,250

นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเงิน 182,500 บาท หากเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปีจะมีเงินเก็บ 36,500 แล้วภายใน 10 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บาท แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอ ก อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวช าญศึกษาหาความรู้

พัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เรื่อยๆในระยะเวลา5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้าและถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมี กิจการ 3 สาข าใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ ทำตัวเป็นจิตอ าส าเรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง

หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลยคิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิน กี่ปีๆ ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่นเรื่องที่เก็บเงินนี่แหละหล า ยคน มักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ เรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเองฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่น

ถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอย า กรู้ทุกอย่ างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอ ย า กบอ กก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์เวลาของคุณมีจำกั ด อย่ าเสี ยเวลาไปกับเรื่อง ของคนอื่นสิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่ งผ ลต่ออนาคตของคุณได้ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อย ากมีเงินเก็บหรือไม่มี คุณกำหนดได้

ที่มา b i t c o r e t e c h, f a h h s a i