เก็บเงินให้ได้ผล แค่ทำ 3 ข้ อนี้ ก่อนออ กจากบ้าน

การเก็บเงินอาจเป็นสิ่งที่ย ากสำหรับหล า ยๆคน แต่การที่เราเก็บเงินได้หรือมีเงินเก็บ จะทำให้ชีวิตเรามั่นคงมากขึ้น วันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการเก็บเงินเป็นเรื่องที่ย ากสำหรับคุณ ลองทำ 3 ข้ อที่เรานำมาฝากกัน ทำเป็นประจำจะช่วยให้คุณเก็บเงินได้ ในอีกทางหนึ่ง จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

1. รดน้ำต้นไม้ก่อนออ กจากบ้าน ปลูกผักไว้ที่บ้าน

ปัจจุบันหล า ยครัวเรือนได้หัน มาปลูกผักออแกนิกไว้ที่บ้าน เนื่องจากปลอ ดสารพิ ษ และยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในครอบครัวอีกด้วย การปลูกผักจะช่วยให้คุณประหยัดได้อ ย่ างไรน่ะเหรอ ง่าย ๆ เลย ทุกวันคนเราต้องบริโภคผัก แล้วถ้าเราสามารถปลูกผักไว้กินเองที่บ้านได้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และต่อที่สอง คือ คุณอาจจะนำไปขายเพื่อน ๆ ในที่ทำงานได้อีกด้วย เป็นการหารายได้เสริมให้กับคุณอีกทางหนึ่ง

2. เอาเงินออ กจากกระเป๋า เหลือไว้เท่าที่จะต้องใช้ในแต่ละวัน

หากคุณตั้งใจจริงที่จะออม ควรกำหนดเงินที่คุณจะต้องใช้ในแต่ละวันอ ย่ างรัดกุม โดยการนำเงินออ กจากกระเป๋ามานับ แล้วคำนวณค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละวันว่า จะต้องใช้เท่าไหร่ แล้วหยิบเงินจำนวนนั้นไป ที่เหลือเก็บไว้ที่บ้าน แต่ในกรณีนี้ อาจจะเป็นการประมาทเกินไป หากต้องมีค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างวัน

ให้ทำการพับธนบัตร 1,000 บาท แล้วใส่เข้าไปในช่องกระเป๋าที่ย ากต่อ การหยิบ เพื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณไม่ใช้จ่ายเกินกว่าโควต้าในแต่ละวันที่คุณมี ถือเป็นการออมที่เห็นผลจริง เพราะผู้เขียนก็ใช้เทคนิคนี้เช่นกัน จะนำเงินสดไปเท่ากับจำนวนที่จะใช้ แต่ถ้ามีเหตุต้องใช้เงินด่วนก็เลือ กใช้บัตรเครดิต

3. นำอาหารเครื่องดื่ มจากบ้านไปที่ทำงาน

การออมที่เห็นผลและรวดเร็วที่สุด คือ การลดค่าใช้จ่ายประจำวันที่คุณสามารถทำได้ โดยการหิ้วอาหารที่เหลือจากเมื่อวานเย็น หรือขน มปังจากที่บ้าน เครื่องดื่ม ไปรับประทานในที่ทำงาน ก็เป็นอีกทางเลือ กหนึ่งที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไว้ได้

ถ้าทำอาหารไม่เป็น ลองศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วลองลงมือทำดู จำไว้ว่า การทำอาหารไม่ได้ทำไปเพื่อแข่งขันหรือเปิดร้านอาหาร แต่ทำเพื่อ กิน และเป้าหมายคือประหยัด ส่วนหากทำแล้วสามารถเป็นอาชีพเสริมได้ นั่นคือ กำไรที่ได้รับ

เป็นยังไงครับสำหรับ 3 สิ่งที่ควรทำก่อนออ กจากบ้าน เป็นเรื่องที่ไม่ย ากเลย หากคุณหมั่นทำอ ย่ างสมํ่าเสมอในทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องของการจำกัดจำนวนเงินที่จะใช้ในแต่ละวัน การเริ่มต้นออมควรเริ่มจากการมีวินัยในตัวเองก่อนเป็นสิ่งแรก

เพราะหากเราข า ดวินัยและความสมํ่าเสมอ การออมก็ทำได้ไม่เต็มที่และไม่เห็นผล หวังเป็นอ ย่ างยิ่งที่ 3 วิ ธีนี้ ผู้อ่านจะนำไปใช้แล้วเกิดผลกับตัวเอง เริ่มวันนี้ทำวันนี้อ ย่ าผลัดวัน

ที่มา  na-aan