เตรียมรับมือให้พร้อม อ ย่ าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 10 สิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้น จงรู้จักเก็บเงิน

คนวัยทำงานกำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ดอ กเบี้ยเงินฝาก 0เปอร์เซน ซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้ว เราจะใช้ชีวิตอ ย่ างไร และ ต้องปรับตัวอ ย่ างไร ในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน สรุปออ กมาเป็นข้ อได้ดังนี้

ยิ่งนับวันโลกของเรา ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปี คนบ่นเรื่องการเงินกัน มาก บางคนใช้จ่ายไม่คำนึงถึงถึง อนาคตข้างหน้าสักนิดเลย ก็จะยิ่งลำบากยิ่งขึ้น ในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้ เพราะในวันข้างหน้า ไม่มีใครรู้เลยว่า มันจะแ ย่แค่ไหน หรือเราต้องปรับตัวยังไง ในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป เราต้องพร้อมรับมือเสมอ

1 ความเหลื่ อ ม ล้ำจะมากขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ แทบจะไม่มีกิน มีใช้ ถ้าวางแผนการเงินไม่ถูก ลงทุ นไม่เป็น คงต้องทำงานหนักไปทั้งชีวิต

2 คอรั บชั่ น มากขึ้น

อะไรๆ มันก็ห า ย าก ก็แพงขึ้น คนจะยอมทำทุกอ ย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิดการคอรั บชั่ น ต ามมาไงล่ะ

3 สินท รั พ ย์ต่างร า ค า จะไม่ลดลง

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าคน มีเงิน ไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด ง่ายๆ เลย คือ เงินจะไห ลออ กจากธน าคารที่ไม่มี ด อ กเบี้ย ไปอยู่ในสินท รั พ ย์ที่ มันให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ลงทุ นในกองทุน ลงทุ นหุ้ น ที่ได้เงินปันผลแทนด อ กเบี้ย

ลงทุ น อสังหาที่ให้ค่าเช่ าและคนที่ถือคร องท รั พ ย์สินพวกนี้ไว้ เขาไม่คิดจะปล่อยข า ยออ กมา มันจึงเป็นเหตุผลให้ร า ค าสินท รั พ ย์ สูงเกินเอื้อม สมัยก่อนทำงานไม่กี่ปี ก็ซื้ อบ้านได้แล้ว แต่มาดูทุกวันนี้ล่ะสิ ผ่อ น 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียว ที่ดินก็ยังไม่ใช่ของเราอีก

4 เงินจะห า ย ากขึ้น คนไม่จับจ่าย

หากดอ กเบี้ยเงินฝากเท่ากับ คนที่มีเงินฝากทั้งหมด ไม่ได้ด อ กเบี้ ยซึ่งปกติเงินที่งอ กออ กมาจากในระบบด อ กเบี้ย มัน มีมากถึงแสน ล้านบาทต่อปี คิดดูสิว่าเงินที่ห า ยไป จะทำให้กำลังซื้ อลดลงเพียงใดล่ะ

5 เงินเฟ้ อแฝ ง

มีบางคนยังไม่รู้ ว่าเงินเฟ้ อแฝ งก็คือ ค่าครองชีพ การที่ดอ กเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่า ค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม เพราะจากที่ผ่ าน มาในอ ดีต เราก็ได้เห็นแล้วว่า ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น เงินที่เรามี คุณค่ามันจะน้อยลง และไม่สามารถฝากเงินกินด อ กเบี้ย เหมือนก่อนได้แล้ว

6 เพราะเงินห า ย าก เงินจะเหนือคน มากขึ้น

เพราะคนส่วนใหญ่นั้น จะทำทุกอ ย่ างเพื่อมัน เพื่อให้ได้มัน มา พวกเขาจะทำทุกอ ย่ าง โดยไม่สนวิธี และไม่แคร์อะไร

7 หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 เปอร์เซน อะไรๆ ก็จะแย่ลงไปอีก

เพราะเงิน มันล้ นระบบแต่เงินที่ล้น มันอยู่ในมือคนร ว ยไง ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยที่มีอยู่ ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย และเมื่อ การใช้จ่ายน้อย ของก็ข า ยไม่ได้เ ศ ร ษ ฐ กิ จก็แย่ คนก็ตกงาน เพราะระบบการเงิน มันเป็นอะไรที่ ซับซ้อน มาก เมื่อมันล้ม คือมันก็ล้มไปทั้งระบบ

8 คนแก่ อาจต้องกลับมาทำงาน

ก็เดิมทีมีเงินเก็บ เป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อ กเบี้ยได้เรื่อยๆ และพอเงินฝากนั้น มันไม่มี ด อ กเบี้ยแล้ว ก็ใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุ อาจต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเลี้ยงตัวเองให้ได้ ไม่เป็นภาระคนอื่นเขา

9 เริ่มห่างไกลคำว่า อิสรภาพทางการเงิน มากขึ้น

เช่น การมีร ายได้เข้ามา มากกว่าค่าใช้จ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงาน เดิมทีการฝากเงินธนาค ารก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้างนะ แต่ต่อไปเนี่ย หากเราลงทุ นไม่เป็น ดันไปซื้ อท รั พ ย์สินที่ไม่ได้สร้างร ายได้ แบบนี้ เราอาจต้องทำงานไปตลอ ดชีวิต คำว่าอิสรภาพทางการเงิน คงไม่ได้เข้าใกล้แน่นอน

10 ครอบครัวจะแ ต ก ไม่รักกันเหมือนก่อน

ยุคก่อนๆ พ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ท่านยังส า ม า ร ถทำได้ แต่มายุคนี้พ่อและแม่ทำงาน และทำโอทีต่อจนดึก มันยังแทบไม่เพียงพอใช้จ่าย เวลาที่มีให้ครอบครัวก็น้อยลง ไม่มีเวลาอบรมลูก ปัญหาในสังคม ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา  tamnanna