เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแถมใช้เงินเก่ง อย ากมีเหลือเก็บ ให้ทำ 3 อย่ างนี้

เมื่อปัจจุบันนี้การซื้ อของออนไลน์เป็นอีกทางเลือ กหนึ่งของสาวๆ และยังทำให้ประหยัดเวลาในการเดินจับจ่ายใช้สอยอีกด้วย แต่ก็ทำให้สาวๆกล า ยเป็นคนที่ใช้เงินได้เก่งขึ้นเพราะใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และวันนี้เราก็อย ากที่จะพาสาวๆที่ใช้เงินเก่งและอย ากมีเงินออมไว้ใช้ย ามแก่เฒ่าด้วย ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงิน กับบทความ เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแถมใช้เงินเก่ง อย ากมีเหลือเก็บ ให้ทำ 3 อย่ างนี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง ให้ชีวิตในอนาคตไม่ลำบาก

1 อย่ าพกแหล่งเงินไว้กับตัวให้มาก เช่นพวกบัตร A T M เอาไปเฉพาะบัตรที่ผูกกับบัญชีสำหรับใช้จ่ายประจำวันพอและเราก็อย่ าคิดว่าไม่สำคัญ เพราะมีสาว ๆ หล า ยคนที่ตบะแตกจากการพกบัตรสุดท้ายก็กดเพื่อเอาไปซื้ อของ S a l e ฉะนั้นอย่ างที่บอ กคือนอ กจาก A T M ของบัญชีสำหรับใช้จ่ายที่เหลือเก็บไว้ที่บ้านเลย เพราะการมีเงินเก็บนั้น ๆจะเป็นใบเบิกทางสำคัญที่จะทำให้ชีวิตสามารถ ผ่ า น วิ ก ฤ ติ ต่าง ๆไปได้

2 การแบ่งเงินเดือนเป็นส่วน ๆเสียก่อน ในข้อนี้จะช่วยให้สามารถจำกัดงบได้ดีขึ้นกว่าเดิม

โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ใช้เงินเก่งเป็นชีวิตจิตใจเธอแบ่งเงินเดือนที่เหลือภายหลังจากหักค่าภาษีแล้วออ กมาบางส่วน จากนั้นก็เอาส่วนที่แบ่งออ กมาแบ่งไปอีกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนโอนเข้าบัญชี 3 บัญชีต่อไปก็กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน ว่าบัญชีนี้ สำหรับใช้จ่ายอะไร อย่ างไรบ้าง

3 ควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายเท่ากับที่จำกัดเอาไว้ เช่น เลือ กที่จะใช้วิธีก ดเงินออ กมาให้ครบ 3,000

แต่ไม่ได้ใช้วิธีกดให้ได้แบงค์พันออ กมา 3 ใบ แบบธรรมดา แต่เธอ ก ดครั้งละ 400 เรื่อย ๆจนครบ 3,000 เพื่อให้ได้แต่แบงค์ร้อยมาใช้ จากนั้นก็บังคับตัวเองให้ใช้แค่วันละ 100ขั้นตอนนี้ อาจง่ายสำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แต่จะย ากสำหรับคนที่จิตใจไม่เข้มแข็ง

..หลังจากที่นำเสนอวิธี การเก็บเงินอย่ างง่าย ๆ เชื่อว่าสาว ๆ หล า ยคน คงมีความคิดที่จะเก็บเงินขึ้น มาบ้างแล้ว และขอให้ผู้ที่ตั้งใจจะเก็บเงินทุก ๆคน ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ และมีเงินเก็บก้อนใหญ่ ได้ในเร็ววันละกันนะ

ที่มา forlifeth