เพราะคุณยังไม่เลิกทำ 5 สิ่งนี้ จึงทำให้ชีวิตยังอยู่ที่เดิมๆ

การที่คนเรามีชีวิตย่ำอยู่ที่เดิมๆ นั่นเกิดจากพฤติก ร ร ม ที่ไม่เคยเปลี่ยน รู้ว่าทำแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นก็ยังทำอยู่ อย ากร ว ย อย ากมีเงินแต่ก็ไม่เคยคิดจะปรับเปลี่ยนไม่เคยคิดจะศึกษาว่าคนร ว ยๆเขาทำอะไรบ้าง เขาถึงร ว ย

คนบางคน มีโอกาสมายื่นให้ก็ไม่รับ บ่นแต่อย ากมีเงิน ยกตัวอ ย่ าง มีเพื่อน มาชวนข า ยของออ นไลน์ ทั้งที่ไม่ได้ลงทุนอะไร แต่กลับคิดแล้วคิดอีก และไม่กล้า เพราะกลัวนุ้นกลัวนี้ ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องนี้นะทุกคน ยังมีอีกหล า ยๆสิ่งหรือหล า ยๆนิสัย วันนี้เราจะพามาดูว่ามีอะไรบ้าง ที่ทำให้ชีวิตเรายังอยู่ที่เดิมๆ ใครมีอยู่ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มกันดูนะ จะได้ไม่ลำบาก

1. คุณยังคงทนทำงานที่คุณ เ ก ลี ย ด โดยไม่ยอมลาออ ก

เมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงาน มากกว่าที่ไหนๆ ในชีวิต หากคุณไม่มีความสุขกับงานที่ทำ นั่นก็หมายความว่าชีวิตของคุณเกือบทั้งหมดก็ไม่มีความสุขเช่นเดียวกัน ถ้าอย ากจะออ กจากวงเวียนเดิมๆ ก็ลองหางานใหม่ ที่สามารถเปลี่ยนแปลง และทำให้คุณมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่

2. คุณยังคงผัดวันประกันพรุ่ง

ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอ ย่ างไร หรือเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ หากคุณยังผัดวันประกันพรุ่งต่อไปเรื่อยๆ สิ่งนั้นก็ไม่มีทางเป็นจริงได้ และการที่คุณต้องเลื่อนออ กไป แสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่พร้อม หรือมีปัญหามากมายติดค้างอยู่ เพราะฉะนั้นเริ่มทำในทันทีในขณะที่ยังมีเวลาดีที่สุด

3. คุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน

ชี วิ ต มั น สั้ น เกินกว่าที่จะมานั่งเ สี ยเวลา ให้กับความรักที่ไม่ได้สร้างความสุขให้กับคุณ ความรักที่ควรจะสร้างความสุข แต่กลับทำให้คุณเหนื่อย และ เ สี ย ใ จ อยู่บ่อยๆ อ ย่ าเ สี ยดายเวลาที่คบกัน มา แต่ให้มองถึงเวลาที่เหลืออยู่ในอนาคต ตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีตั้งแต่เนิ่นๆ หัน มารักตัวเองดีกว่า

การเปลี่ยนแปลงจะย ากที่สุดก็ตอนเริ่มต้น แต่หากเริ่มต้นได้แล้ว ก็ไม่มีอะไรย ากไปกว่านี้แล้วล่ะ เพียงคุณมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ว่าอะไรก็สามารถทำได้ทั้งนั้น

4. คุณไม่ยอมตัดสิ่งไม่ดีออ กจากชีวิต

หล า ยปัจจัยที่ทำให้ชีวิตคุณไม่มีความสุข อ ย่ างเช่น การมีเพื่อนไม่ดี การอยู่ในที่พักอาศัยที่ไม่ปลอ ดภั ย ติด เ ห ล้ า ติด บุ ห รี่ ตื่นสาย พฤติก ร ร มไม่ดีของตัวเองที่แก้ไม่ห า ย การคบกับคน ไ ม่ ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ชีวิตไม่พบกับทางสว่างสักที ลองตัดสินใจตัดสิ่งเหล่านี้ออ กจากชีวิตโดยเร็วที่สุด ชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้น

5. คุณกลัวและกังวลทุกอ ย่ าง

ดูจากประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ทำให้คุณผิ ดหวัง สร้างเป็นกำแพงของความกลัว และความกังวล ที่กั้นขวางให้คุณวนเวียนกับการสงสัยในเรื่องเดิมๆ ทำให้เกิดการคิดไปเอง และเป็นทุ ก ข์เอง โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ชีวิตคุณไม่มีความสุขโดยไม่รู้ตัว

ที่มา  sabailey