เพราะรักจึงอยากเห็นลูกได้ดี คำสอนจากแม่ถึงลูกสาว

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปดูความรักของแม่ที่มีต่อลูกสาวทุกๆ คนกับบทความ เพราะรักจึงอยากเห็นลูกได้ดี คำสอนจากแม่ถึงลูกสาว ไปดูกันว่าทำไมแม่ถึงอยากเห็นลูกสาวมีความสุข

ลูกเอ๋ย..เจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายร า ค าไม่ได้บอ กระดับสังคมผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมช าติ และเป็นธรรมดา รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิงจงแข่งกับตัวเองเท่านั้น คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพราะเห็นทุกสิ่งดี

ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง 100 % ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็นจงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ ผิดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปากสุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญ และร า ค าแพงกว่า

ทุกสิ่งใดที่ลูกจะหาซื้ อได้ ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเอง ด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง อย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกคู่ชีวิต เลือ กให้ดี มีลูก

ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกันไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง ไม่มีความรักจากช ายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น เกียรติ และศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้ อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบ

ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเอง ให้ดีงานบ้ านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน ( ของ ) บ้ าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจอย่ าหูเบา หลงเชื่อ สิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยๆหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ ความคิดเห็นของคน มีทั้งร า ค าถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก และ

เลือ กซื้ อมันให้ดีเวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนินทา อิ จ ฉ า ใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนแต่ หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลยและสุดท้าย..จงจำไว้ว่า..แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใด เปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

ที่มา myfriendth