เพื่อนร่วมงาน 9 ประเภทที่ไม่มีใครอย ากร่วมงานด้วย

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของเพื่อนร่วมงานที่ใครๆ ก็ไม่อย ากร่วมงานด้วย กับบทความ เพื่อนร่วมงาน 9 ประเภทที่ไม่มีใครอย ากร่วมงานด้วย ไปดูกันว่าเพื่อนร่วมงานแบบไหนที่ใครๆ ก็ถอยห่าง

1 คนที่พูดไม่คิด

คนประเภทนี้ มักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่น จนบางครั้งทำให้คนฟังเสียห า ย เสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึก และมักไม่รู้ตนเอง หรือหากรู้ตนเอง ก็ไม่ทันที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืน มา

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

อย่ าไปเก็บคำพูดของคนเหล่านี้ มาทำให้ใจเป็นทุ ก ข์ครับ ปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวาง และโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุด ยกเว้นเรื่องที่เขาพูดถึงแม้จะทำให้เราเสียใจ แต่ถ้าเป็นจริง อย่ างที่เขาพูดก็ควรพิจารณา นำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

2 คนที่ข า ดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักไม่ค่อยยิ้ม ไม่ค่อยไหว้ให้เกียรติต่อคนที่อาวุโสมากกว่า เพราะคิดว่าตนเองนั้น มีความสามารถ

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ก่อนครับ เพราะบางครั้ง เขาอาจต้องการให้คนอื่น มา ให้เกียรติต่อตัวเขาก่อนก็ย่อมได้ ดังนั้นเราอย่ าไปโต้แย้ง ในสิ่งที่เขาเป็น แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขาเพื่อทำให้เขาเห็นว่า การเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

3 คนที่มักกังวลตลอ ดเวลา

คนประเภทนี้มักขี้กลัวและไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆ จนข า ดการลงมือทำที่มากพอ และไม่กล้าเสนอแนะ ความคิดได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้อง ประเภทนี้ควรให้กำลังใจ และพร้อมรับฟัง ในการมอบหมายงานทุกๆครั้ง ว่าสามารถทำงานได้ต ามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วนแต่ต้องพร้อมให้โอกาสเขา พูดถึงกรอบเวลา ที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ๆ โดยค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่ าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

4 คนเฉื่อย

คนประเภทนี้ มักทำงานไปเรื่อยๆ ทำแบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่า แต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง ข า ดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้า ไม่สนใจว่าคนอื่นที่รับงานต่อ ว่าจะเป็นอย่ างไร ทำงานทันเวลาไหม เพราะส่ งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองในทันที แต่คนเราต้องมีความหวังครับ ถึงแม้จะริบหรี่ 555 คนประเภทนี้ ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลง อาจเพราะข า ดความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ การสนับสนุนให้เขาได้ไปเปิดโลก สร้างมุมมองใหม่ๆ เติมพลังให้ชีวิต นับว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยส่ งไปอบรมภายนอ กองค์กร หรือให้ลองทำงานใหม่ๆ อาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองก็ย่อมได้ครับ

5 คนที่ชอบฆ่ าน้องฟ้องนายข ายเพื่อน

คนประเภทนี้ ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดีอิจฉาคนไปวันๆ

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

อยู่ห่างๆจะดีที่สุด แต่หากต้องทำงานร่วมกัน ต้องยอมรับ และเน้นความเป็น มืออาชีพคือประสานงาน เท่าที่จำเป็น ต้องทำมีแผนสำรอง เผื่อไว้กรณี ที่คนประเภทนี้แกล้งเรา อย่ าประมาทครับ และหากไม่ต้องทำงานด้วย ก็ควรอยู่ห่างๆไว้ย่อมปลอ ดภั ยที่สุด

6 คนที่ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ไม่ค่อยชอบลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวันๆ ว่าเก่งอย่ างนั้นอย่ างนี้ พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้าน

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดี ถึงความสามารถของเขา ที่เขามีให้ เขาเกิดความภาคภูมิใจและกล้าลงมือทำ ให้เห็นประจักษ์กับสายต าผู้อื่น อย่ าไปว่าเขาในแง่ร้ ายคนพวกนี้ชอบต่อต้านครับ แรงมาก็อย่ าไปแรงกลับ ควรผ่อนหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

7 คนที่ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้วันๆ ไม่ค่อยทำงาน ชอบจับกลุ่มนินทา ว่าร้า ยคนอื่นเพราะมักมองคนอื่น ในการจับผิดมากกว่า การจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ต่อหน้าอย่ างลับหลังอย่ าง โดยเฉพาะการจับกลุ่มนินทา หัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ ชวนไปคุยด้วยคำว่ามารย าท ไม่ควรหลีกหนี แต่ก็ไม่ควรพูดสมทบแค่รับฟัง เพราะไม่อย ากมีปัญหา กับใครทั้งนั้น หรือถ้าไม่อย ากเสียเวลาในการทำงาน ไปนั่งรับฟังเรื่องไร้สาระ ก็ปฏิเสธออ กไป โดยอ้างงานที่เยอะ ต้องรีบสะสางแต่ต้องรู้จักพูดนะครับ เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อย ากฟัง

8 คนที่ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักคิดว่าตัวเองเก่ง และรู้ดีที่สุด ในการทำงาน แต่ละเรื่องจนข า ดการรับฟังผู้อื่น เพราะมองว่าเสียเวลา และเข้าใจดีอยู่แล้ว โดยลืมมองไปว่า การทำงานอาจต้องเปลี่ยนวิธี การใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

ทำใจเยอะๆ ปล่อยวางเชิงอารมณ์เยอะๆ ก่อนที่เราจะสื่อสารกับเขา และเตรียมข้อมูล ที่จะสื่อสารให้แปลก และแตกต่าง จนเขาคาดไม่ถึง และพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น หากคนที่ไม่รับฟัง เป็นหัวหน้างานเรา และเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้ว หากเขาไม่ตัดสินใจ

จงก้มหน้าก้มต า ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100% ต่อไป หรือหากรู้สึก ไม่มีความสุขในการทำงานกับคนแบบนี้ จงมองทางเลือ กอื่นๆไว้บ้างครับ เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

9 คนที่ชอบเงียบไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้ มีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ในออฟฟิศ เวลาทำงานหากรับเรื่องมา ก็เงียบเหมือนเดิม ไม่แจ้งความเคลื่อนไหว ให้คนที่ประสานงานรู้ว่า งานไปถึงไหน แล้วส่ งอีเมล์ไป ก็ไม่เคยตอบกลับ รับปากว่าจะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือ กับคนแบบนี้

หากต้องประสานงานกับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อสื่อสาร 2 ทาง โดยการส่ งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูล และจากนั้น ควรโทรหาหรือเดินไปพูดคุย กับคนประสานงาน ถึงงานที่แจ้งไป เพื่อพูดคุยมากกว่ารอ การตอบ กลับผ่านอีเมล์เพียงอย่ างเดียว การส่ งอีเมล์เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล เชิงล า ยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับ การพูดคุยกันเยอะๆเพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับ จากผู้รับสารเ พื่อความเข้าใจ ที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

ที่มา Junjaonews, stand-smiling