เพื่อน 10 ประเภทนี้ ที่ไม่ควรเสียเวลาด้วย อยู่ห่างไว้ชีวิตจะดี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของมิตรสห า ยที่ไม่ควรคบหา เพราะจะทำให้ชีวิตของเราตกต่ำลงทุกวัน กับบทความ เพื่อน 10 ประเภทนี้ ที่ไม่ควรเสียเวลาด้วย อยู่ห่างไว้ชีวิตจะดี ไปดูกันว่าลักษณะเพื่อนประเภทไหนบ้างที่ไม่ควรเสียเวลาชีวิตด้วย

1 คนที่ไม่ใส่ใ จเรา แต่ปากบอ กว่าใส่ใจ

เขาคือ ‘เพื่อนเที ย ม’ เพราะคนพวกนี้ปากบอ กว่ารักเรา ห่วง ใส่ใจเรา แต่พอเวลาที่เรามีปัญหาทุกครั้ง เวลาที่เราต้องการห า ยเงียบไปไหนก็ไม่รู้ และคนพวกนี้ก็เป็นอีกพวก ที่เราไม่ควรเสียเวลากับเขาต่อไปแล้ว

2 คนที่ไม่เคยหยุดโกห กคุณ

เพราะการโกหกเกิดขึ้นได้บ่อยๆ แล้วส่วน มากการโกห กมันก็ไม่ได้มีพิ ษมีภั ยอะไร เว้นแต่ว่าคุณรู้ว่าคนที่โกห กคุณ คือคนที่คุณไว้ใจ เชื่อเลยว่าการที่คุณคบห ากันที่ใจ ไม่เคยโกห กในระยะย าว มันย่อมดีกว่า

3 คนที่ใช้ประโยชน์จากคุณ

จริงๆ แล้วทุกคนก็ใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นแหละ เพราะเราไม่มีทาง อยู่รอ ดด้วยตัวคนเดียว แต่มันจะมีการใช้ ที่ใช้ประโยชน์จากเรา แล้วมันทำให้เราเจ็ บเราเสียความรู้สึกไม่ใช่การใช้กันและกัน แบบมีความสุขทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นหากใครก็ต ามที่คุณรู้สึกว่า เขาหลอ กใช้อยู่ คุณก็โบกมือลาได้เลย

4 คนที่คอยดึงคุณไปหาคุณคนเก่า ในโลกเก่าๆ วันเดิมๆ

ชีวิตคนเราจะมีความหมายเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่เดินถอยหลังหรือย่ำอยู่กับที่ แต่หากคุณมีเพื่อนที่ไม่ดีใจกับคุณ ที่คุณก้าวหน้าในทางที่ดีขึ้น แต่มีแต่จะดึงคุณกลับไปหาคุณคนเดิมนิสัยเดิมๆ ที่คุณเคยเป็น แปลว่าคนพวกนี้ไม่รักคุณจริง

5 คนที่เขาไม่เคารพคุณ

เมื่อเราเคารพใคร เราก็ควรได้รับการเคารพตอบแทน นี่แหละสิ่งที่ควรจะเป็น ฉะนั้นหากใครก็ต ามที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่เคารพคุณเลย พอเทียบกับสิ่งที่คุณทำ กับเขาด้วยความเคารพ ก็ไม่ควรจะต้องคบหาแล้วแหละ

6 คนที่ทำให้คุณเจ็ บหล า ยต่อหล า ยหน

คนเราหากพูดไปก็ถือว่า มีหล า ยๆ ครั้งที่เราไม่ฉลาดนัก เรามักจะเก็บคนบางคนไว้กับเรา คนที่เราแคร์ เขามากๆ แต่สุดท้ายนั้น มักเป็นคนที่ทำให้เราเจ็ บตลอ ด เพราะทุกครั้ง ที่เขาทำเราเจ็ บมันก็เตื อนเราทุกครั้งไป ว่าเขามีความหมายต่อเราแค่ไหน แต่นั่น ไม่ใช่วิธีที่ถูก ฉะนั้น ให้ร างวั ลตัวคุณเองเลิกยุ่ งกับคนที่ทำให้คุณเจ็ บได้สักทีนะ

7 คนหน้าไหว้ หลังหลอ ก

คนพวกนี้ต่อหน้ายิ้มแย้มเป็นคนดีพูดจาหวาน ทำให้เรามีความสุขรู้สึกดี แต่คนพวกนี้ พอลับหลังนั้น อยู่กับคนอื่นกลับนินทาเราสา รพัด ฉะนั้น มันไม่สมควรได้รับการใส่ใจจากเราแม้แต่น้อย

8 คนที่ทำให้คุณเดินไปข้างหน้า สร้างชีวิตแบบของคุณเองไม่ได้

เพราะคนเราต่างกันความชอบไม่เหมือนกันความถนัดต่างกัน ความต้องการในชีวิ ตที่ไม่เหมือนกัน แล้วบางคนไม่เข้าใจ คิดว่าหากคุณเดินต ามทางของคุณมีอนาคตในแบบของคุณ ก็จะไม่มีพวกเขา จะทำให้มัน ต่างกันเกินไป เขาก็จะพย าย ามดึงคุณไป อยู่ในโลกของเขาแทน ซึ่งบอ กว่าคนแบบนี้ มัน มีอยู่จริงและมันทำให้คุณไม่สามารถเดิ นต ามทาง ที่คุณสร้างไว้ได้

9 คนที่นำพาชีวิตคุณ เครี ย ดกว่าเดิม

ความเครี ยดไม่ใช่สิ่งที่แย่ มันขึ้นอยู่กับที่คุณมอง หากคุณมองว่ามันแย่ ก็คือแย่แต่หากมองว่ามันคือ สิ่งที่จะทำให้คุณมีแร งผลักดันนั้นก็เป็นเรื่องดีเลยล่ะ แต่ถึงอย่ างไร คุณควรเครี ยดกับเรื่องต่างๆ ที่เป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์เป็นการเป็นงาน มากกว่า จะไปเครีย ดเรื่อง ‘คน’ หากใครก็ต ามที่สร้างเรื่องเครี ยดๆ ให้คุณ บางทีคุณอาจจะไม่ควรอยู่ใกล้เขา

10 คนที่มาใช้เวลา และทรัพย ากรของคุณ แต่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

มัน มีความจริงที่คุณต้องยอมรับ ว่าทุกอย่ างในโลกนี้จำกั ดเวลาเราก็มีจำกั ด ทรัพย ากรเรามีจำกั ด เนื้ อที่เรามีจำกั ด ฉะนั้นแล้ว คนเราจะประสบความสำเร็จได้ เราต้องทำได้และทำให้ดีคือ

การบริหารสิ่งเหล่านี้ ที่มีอยู่อย่ างจำกั ดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่ก็ไม่วายมีคน บางจำพวก ที่ชอบมาใช้ทรัพย ากรของคุณ แล้วก็ไม่เคยทำให้คุณรู้สึกว่า ได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์ จากคนพวกนี้ คุณต้องดูให้ดี และทางที่ดีอย่ าให้เขามาใช้ประโยชน์จากคุณเลย

ที่มา k i i t d o o, s a n – s a b a i