เมื่อก่อนเคยเป็นห นี้ แต่วัน มีชีวิตที่สุขสบายขึ้นแล้ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตเป็นห นี้ แต่วันนี้สามารถลืมต าอ้าปากได้แล้ว กับบทความ เมื่อก่อนเคยเป็นห นี้ แต่วัน มีชีวิตที่สุขสบายขึ้นแล้ว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตเราสุขสบายขึ้น และเลิกเป็นห นี้

ผมว่านะ สำหรับเรื่องการเป็นห นี้ มันคือปัญหาหนัก สำหรับเรื่องการเงินแล้ว และยิ่งหากใครเป็นห นี้ แบบที่ว่าแทบจะห ม ดเ นื้ อ หมดตัว ผมก็บอกได้เลยว่า แก้ปัญห า ย าก แต่ว่า! ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ สำหรับคนที่เป็นห นี้ สิ่งแรกเลย เราต้องตั้งสติให้ดีก่อน และจงคิดไว้เสมอว่า การเป็นห นี้ไม่ได้ทำให้ใคร ต า ย เพราะทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้ว แต่ไม่ควรหันไปหาทางออกง่ายๆ เช่นการ หาเงินก้อนอื่น มาโปะห นี้เก่า

เพราะจะยิ่งทำให้ห นี้เราเพิ่มเร็ว สิ่งที่เราควรทำอย่ างแรกคือเริ่มไปเจรจา กับคนที่ให้เรากู ้เงิน จริงๆ แล้วเวลาที่เป็นห นี้อยู่ เราเองสามารถไปหาเจ้าห นี้ ขอประน อ ม ห นี้ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือว่าบริษัทต่างๆ เขาเองก็อ ย า ก ได้เงินของคืนอยู่แล้ว แม้จะได้ด อ กน้อยลงก็ต าม เพราะอย่ างไรซะ มันก็ยังดี กว่าปล่อยให้เป็นห นี้เสีย ฉะนั้น ควรเจรจาให้หมดกับ เจ้าห นี้ทุกเจ้า ทีนี้ต่อไปก็แยกห นี้ดีกับห นี้ เ ล ว

เริ่มจัดการห นี้เ ล ว ที่มีก่อน โดยจัดการจากห นี้เ ล วที่มีต้นทุน หรือ ด อก เบี้ยสูงๆ ก่อน ซึ่งเงินที่เรา จะหามาปิดห นี้ พวกนี้เนี่ย เราอาจจะต้องตั ดใจข า ย สินทรั พย์บางอย่ างของเรา เพราะส่วนนึงที่เรา เป็นห นี้นั้นเชื่อว่า น่าจะมาจากการที่เราเอา เงินไปซื้ อ สินทรั พย์ที่มันไม่จำเป็น ทีนี้ถ้ามาถึงจุดนึง ที่ร ายได้ไม่พอ รายจ่ายของด อกเบี้ย เราคงต้องข ายเพื่อไปปิดห นี้ เพื่อให้ภาระด อก เบี้ ยมันลด

และพอสถานการณ์ดีขึ้น จะกลับไปซื้ อ ใหม่ก็ยังไม่สาย อีกสิ่งที่ควรร ะวัง ก็คือส่วนใหญ่ทุกคน จะมีสินท รั พ ย์อย่ างพวก ที่อยู่อาศัย คือจะบอกว่าถ้าไม่มั่นใจ ว่าจะคุณจะหาเงิน มาผ่ อ นจ่ายได้ จริงๆ ไหม ก็ไม่ควรเอาที่ดินหรือ บ้านไปค้ำเด็ ด ข าดนะ เพราะว่าหากเราเอามาคืนไม่ได้ บ้านเรา จะโด นยึ ดเข้าไปอีกหนักกว่าเดิมอีกทีนี้! พอเราเริ่มลดภาระเรื่องห นี้ ได้ระดับนึง เชื่อว่าปัญหาน่า จะเบาขึ้นเยอะแล้ว ต่อไปเราก็ต้องมาจัดการ ตัวเองที่เป็นต้นตอปัญหา

เพราะมันเกิดจากที่เราหาเงินได้ ไม่เท่ากับรายจ่าย ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น ทำไมเราต้องไปหยิบยืมเงิน จากที่อื่น เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่าย เพราะงั้น ช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ดี อาจจะต้องเหนื่อยขึ้น มากกว่าเดิม คุณควรหาทางเพิ่มร ายได้ง่ายๆ เช่น การทำโอที งานพ า ร์ทไ ทม์ช่วงวันหยุด เส าร์ – อาทิตย์

คิดว่าในแต่ละเดือน น่าจะได้เพิ่มมา 10,000 – 20,000 บาท ถือว่าลดปัญหาได้เยอะแล้วนะ ให้ทุกคนสู้ เหนื่อยกายดีกว่าเหนื่อยใจนะ หลังจากที่ผ่านช่วงชีวิตนี้มาได้ เชื่อเลยว่าเราจะแกร่งขึ้นอีกมาก มันจะทำให้เราสู้งาน มากขึ้น ประหยัดมากขึ้น เห็นค่าของเงิน มากขึ้น ขอให้ทุกคน กลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง

ที่มา money b u f f a l o, s a n – s a b a i