เมื่อชีวิตถึงทางตัน เพื่อนแท้มักจะปรากฏตัวเสมอ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการคบเพื่อนในย ามที่เราพบเจอ กับปัญหามากมาย กับบทความ เมื่อชีวิตถึงทางตัน เพื่อนแท้มักจะปรากฏตัวเสมอ ไปดูกันว่าทำไมเวลาที่เรารู้สึกแย่ หรือต้องพบเจอ กับทางตัน เราถึงจะได้พบเจอ กับเพื่อนแท้ในช่วงเวลานี้

ชีวิตของคนเรานั้น ต่างพบเจอเรื่องราวมากมาย ทั้งความสุขและความทุ ก ข์ปะปนกันไป แต่ใครล่ะ ที่จะคอยอยู่ข้างๆเราในวันที่เราอ่อนแอ ใครล่ะที่จะคอยให้กำลังใจในวันที่เราไม่เหลือใคร ใครล่ะที่จะคอยเช็ดน้ำต าในวันที่เราท้อแท้ นอ กจากพ่อแม่ของเราแล้ว ยังมีคนอีกหนึ่งคนที่จะคอยนั่งอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา ใครคนนั้นก็คือ คนที่เรียกว่า ‘เพื่อน’ แต่ในสมัยนี้นั้นคำว่า ‘เพื่อน’ มีอยู่หล า ยคน มากมาย ที่เราใช้คำนี้แต่ใครที่เราจะเรียกได้ว่าเป็น ‘เพื่อนแท้’ ของเราได้ ลองมาดูข้อสังเกตต่อไปนี้

1 ประการแรก เพื่อนที่ดีควรมีความจริงใจ หวังดีต่อ กัน ซึ่งในจุดนี้บางครั้งอาจจะมองกันย ากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาบ่มเพาะมิตรภาพ และพย าย ามเรียนรู้นิสัยใจคอ กันเป็นเวลานานพอสมควร

2 เพื่อนที่ดีต้องชักชวนกันทำในสิ่งดี ๆ เพื่อทำให้ชีวิตมีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่ าชักนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ย า เ ส พ ติ ด ทุกชนิดทุกประเภท

3 ย ามที่เพื่อน มีปัญหาทุ ก ข์ใจต้องคอยปลอบประโลม และต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องขจัดความรู้สึกอิจฉาริษย าหากเห็นเพื่อนได้ดี

4 เพื่อนที่ดีต่อ กล้าแนะนำในทางที่ถูกที่ควร ต้องกล้าขัดใจหากเห็นว่าทำไม่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องใดก็ต าม อีกทั้งไม่ควรประจบสอพลอเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น

5 ไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ต าม เพื่อนที่ดีต้องมีความกระตืนรือร้นที่จะเข้าไปช่วย อย่ าผละจากไปโดยปล่อยให้เพื่อนต่อสู้ต ามลำพัง ถ้าหากเกินกำลังตัวเองก็ต้องพูดคุยกัน เพื่อร่วมกันหาทางออ กที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

6 เพื่อนที่ดีไม่สมควร ดูถูกซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่คนอื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยความแตกต่างด้านไหน หรือสถานะไหนก็ต าม

7 เรื่องเงินถือเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่สุดอย่ างหนึ่ง สำหรับคำว่าเพื่อน หากถูกเอ่ยปากขอยืมเงินแล้วก็ควรจะให้ยืมถ้าไม่มากนัก

ที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้คืนก็ควรจะให้ตรงเวลาเพื่อสร้างเครดิตให้แก่ตนเอง แต่ถ้าหากมากเกินไปจนไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด หรือช่วยได้บางส่วนก็สมควรบอ กต ามตรง อย่ างไรก็ดี หากเพื่อนเอ่ยปากยืมไปแล้วหล า ยครั้ง และให้สัญญาว่าจะใช้ แต่ก็ไม่ยอมใช้เลยสักครั้งเดียว ก็สมควรเลิกคบไปเลยจะดีกว่า เนื่องจากเป็นตัวบ่งบอ กอย่ างดีว่าเจ้าเพื่อนคนนี้มันไม่มีสัจจะแม้แต่น้อย แต่ทุกคนเกิดมา จะอยู่โดดเดียว คนเดียวไม่ได้ ต้องมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสมอ

ฉะนั้น…สิ่งที่ควรอย ากจะฝาก ก็คือว่า เวลาอยู่คนเดียว ให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา อยู่กับคนชรา ให้ประพฤติอ่อนน้อม อย ากที่จะได้เพื่อนที่จริงใจ เราต้องแสดงความจริงใจต่อเพื่อนก่อน แต่อย่ าได้ไปคาดหวังมาก ว่าเพื่อนทุกคนจะจริงใจ แม้เราจะให้ความจริงใจไปแล้ว…ก็ต าม

‘เพื่อนแท้’ คือมิตรที่พย าย ามส่งเสริมเรา ให้ความสนใจเรา

‘เพื่อนแท้’ คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจ ได้โดยเฉพาะย ามทุ ก ข์ย ากลำบาก

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่ยินดีสละเวลา ท รั พ ย์สินเงินทองเพื่อเราได้

‘เพื่อนแท้’ คือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ผู้ทำให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความหมายและมีคุณค่าสูงสุด

‘เพื่อนแท้’ คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกัน

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่อยู่กับเราทุกสภาพชีวิต ไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือตกต่ำ

‘เพื่อนแท้’ คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เราเป็นอยู่โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุดก็ต าม

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่เผชิญความทุ ก ข์ย าก แล้วสวมหัวใจเดียวกัน สวมรองเท้าคู่เดียวกัน

‘เพื่อนแท้’ คือมิตรแท้ ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้

‘เพื่อนแท้’ คือผู้ที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเรา ขณะเมื่อคนทั้งโลกจากเราไป

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วมทุ ก ข์ร่วมสุขแม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่มีความเต็มใจช่วยเหลือเรา โดยที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเขาคุ้นเคย

และรู้จักความคิดความอ่านของเรา แค่มองหน้าก็รู้ปัญหา แค่มองต าก็เข้าใจ

‘เพื่อนแท้’ คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรร อย่ างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอ

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบ แต่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิด และแนะนำทิศให้ถูกต้อง

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่ยกโทษและให้อภั ยเราได้ ไม่จำกัดด้วยความยินดี

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุกอย่ างทุกครั้ง

แต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วยในบางครั้ง

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่ช่วยเรา อย่ างครบถ้วนจนกว่าปัญหาของเราจะหมดไป

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่ช่วยให้คุณ เห็นค่าของคำว่า ‘มิตรภาพ’

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่ให้ไหล่ไวซับน้ำต า

‘เพื่อนแท้’ คือคนที่คุณอยู่ด้วยกัน ท่ามกลางความเงียบแล้วไม่อึดอัด แล้วนิย ามคำว่า ‘เพื่อนแท้’ ของคุณล่ะ เป็นแบบไหน?

ที่มา อาจารย์โช, verrysmilejung