เริ่มจากศูนย์ก็ร ว ยได้ 15 แนวคิดแ บ บคนร ว ย สร้างฐานะให้ตัวเอง

หล า ยคนอาจจะคิดว่าตัวเองนั้นเกิดมาจน จะให้ร ว ยเหมือนอ ย่ างคนที่เกิดมาบนกองเ งิ นกองทองได้อ ย่ างไร วันนี้เราจะพาไปดูแนวคิดของคนร ว ยที่เริ่มจากศูนย์ว่าเขาคิดกันยังไงเขาถึงได้กล า ยเป็นคนร่ำร ว ยได้

เรื่องเ งิ นทองและความสำเร็จคือ เป้าหมายสูงสุด ของทุกคนเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งที่แตกต่างคือทำไมบางคนคิดแล้วทำได้ ในขณะที่บางคนคิดเหมือน

กันแต่กลับทำไม่ได้ สิ่งแตกต่างไม่ใช่โชคชะต าหรือฐานะทางบ้านเป็นตัวกำหนด คนที่เกิดมาเพียบพร้อมก็ไม่ใช่คำตอบว่าเขาจะถึงความสำเร็จในชีวิตได้

เรามี 15 ข้อที่ขอบอ กก่อนเลยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นเพฐานะทางครอบครัว จุดเริ่มที่ไม่เท่ากันไม่ใช่ตัวกำหนดเส้นชัยของชีวิต นักธุรกิจที่ประสบความ

สำเร็จหล า ยคนก้าวมาจากครอบครัวที่ ย า ก จ น บางคนเริ่มต้นจากศูนย์แต่สิ่งที่เขาคิด กับสิ่งที่เขาทำ คือไฮไลท์สำคัญที่ทำให้เขาเหล่านั้น ร ว ยได้

1.ต้องคิดการณ์ใหญ่ไม่มองเรื่องเล็กน้อย

จงอ ย่ าพอใจกับกิจการเล็กๆ นั้นคือวาทะที่พร้อมจะทำให้เราเติบโตได้ ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจจากแฟรนไชส์แ บ บไหน ถ้าเป็นร้านข้างทางก็ต้องมองหาโอกาสที่จะสร้างร้านขนาดใหญ่ ถ้ามีสาขาเดียวก็ต้องมองโอกาสที่จะ ข ย า ย สาขามากขึ้น

แม้ขณะนั้นธุรกิจของเราจะทำเ งิ นได้แม้มีสาขาเดียวร้านเดียวก็ต ามที เช่น บิ ล เ ก ต ส์ ที่เป็นคนทำโปรแกรมในบริษัทเอกชน มีเ งิ นเดือน มากมาย แต่เขามองว่าอนาคตคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญและเขาก็ก้าวออ กจากตรงนั้นเพื่อทำในสิ่งที่ต้องการ

2.จำเป็นต้องมีหัวการค้ า

นักธุรกิจระดับโลกทุกคนล้วน มีหัวทางการค้ าที่ต่างกันไป ธุรกิจสินค้ าแนวหน้าของเมืองไทยหล า ยอ ย่ างเจ้าของกิจการก็เป็นผู้มีหัวการค้ าและมองการณ์ไกลมาตั้งแต่เด็ก แม้กระทั่ง บิล เ ก ต ส์ เจ้าพ่อ ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ เขาก็มองหาช่องทางทำกินตั้งแต่สมัยเรียนด้วยการรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสร้างร า ยได้ให้ตัวเองขณะนั้นได้ไม่น้อย

หรือแม้แต่เจ้าพ่อ การเ งิ นอ ย่ างวอร์เรน บัฟเฟตต์ ก็เคยเดินข า ยของไปต ามบ้านรวมถึงเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์มาก่อน และนั่นก็ทำให้คนเหล่านี้เริ่มมองเห็นช่องทางทำมาหากินที่เปิดกว้างมากขึ้น

3.คนจะร ว ยมองหาแต่โอกาสไม่สนใจเรื่องอุปสรรค

ในขณะที่หล า ยคน มัวแต่โฟกัสเรื่องธุรกิจไปที่อุปสรรคและจมดิ่งอยู่กับปัญหา แต่คนที่จะร ว ยแม้จะถูกรุ มเร้าด้วยอุปสรรคและปัญหา แต่พวกเขาจะมักจะมองหาโอกาสโดยไม่สนใจกับอุปสรรค

พูดให้ชัดขึ้นคือ คนร ว ยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็ก แต่คนจน มักจะมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งกว่านั้นคือคนร ว ยมักจะเป็นพวกตื่นตัวและความกลัวหยุดพวกเขาไม่ได้

4. อ ย า ก ร ว ยต้องเชื่อมั่นว่าเราสร้างฐานะเองได้

พูดให้เข้าใจง่ายคือ คนที่จะร ว ยได้ต้องเริ่มคิดสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองไม่คิดพึ่งพิงคนอื่น สำหรับคนที่มีเ งิ นทองกองอยู่ตรงหน้าเกิดมาก็สุขสบายในทางพฤตินัยคือเขาร ว ย แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้สร้างอะไรขึ้น มาเองแม้แต่น้อย กว่าจะนอนเกลือ กกลิ้งบนกองเ งิ นกองทองเขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์และสองมือเปล่า และมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่ไม่ร ว ย แต่สิ่งที่พวกเขาทำคือ งานหนัก และทำทุกอ ย่ างเพื่อสร้างฐานะของตัวเองให้ดีขึ้น มาได้

5.คิดล ง ทุ นเพื่อชนะเท่านั้น

ในขณะที่การล ง ทุ นด้านการเ งิ นอ ย่ างพอร์ทหุ้นนั้นหล า ยคนคิดว่าเป็นการล ง ทุ นเพื่อให้เสมอตัวหรือเพื่อไม่ให้แพ้ แต่ถ้าเราคิดจะมีฐานะการล ง ทุ นด้านการเ งิ นนี้เราต้องมองที่ผลกำไร และชัยชนะเพียงอ ย่ างเดียว และนั่นจะนำมาซึ่งวิธีที่จะทำให้เราเดินถูกทางว่าต้องทำแ บ บไหนอ ย่ างไร เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ คนร ว ยต้องยึดติดกับการแข่งขันที่สำคัญต้องชนะด้วย

6.คิดที่จะชื่นชมผู้ที่ประสบความสำเร็จ

ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าคนที่ร่ำร ว ยมักจะยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ในทางกลับกันบางคนเห็นคนที่ร ว ยกว่ากลับเกิดอาการไม่พอใจ เนื่องด้วยการเปิดใจนับถือ กันและกัน ก็จะทำให้มองเห็นอีกด้านที่ทำให้เขามีวันนี้ขึ้น มาการชื่นชมไม่ใช่การทำต ามแต่เป็นการเข้าถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อ ย่ างเปิดใจตรงไหนปรับใช้ได้ก็นำมาเส้นทางคนร ว ยก็จะเริ่มต้นขึ้นได้

7.คนร ว ยคิดแ บ บควบคู่ไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

นักธุรกิจหล า ยคน มักจะมีระบบคิดที่ไม่ใช่คิดแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่พวกเขาจะคิดควบคู่หล า ยเรื่องในเวลาเดียวกัน เ ศ ร ษ ฐีหล า ยคน อาจจะเริ่มต้นจากธุรกิจแขนงใดแขนงหนึ่ง

แต่เมื่อเริ่มตั้งตัวได้พวกเขาก็จะแตกไลน์ทำธุรกิจหล า ยๆอ ย่ างในเวลาเดียวกัน เช่นการแตกแขนงของสาขาแฟรนไชส์ที่เมื่อมองเห็นโอกาสก็ควรลงมือทันทีอ ย่ ากลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะนั่นคือ การปิดกั้นเส้นทางของคำว่าเ ศ ร ษ ฐีในอนาคต

8.คนร ว ยเลือ กทำเ งิ นโดยไม่รอเวลา

อาจจะเป็นเพราะคนร ว ยมักจะคิดแล้วทำเลย ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่รอเวลา เมื่อจังหวะมีโอกาสมา พวกเขาก็จะลงมือทำงานทำเ งิ นทันที ไม่ใช่ว่านี่คือ การทำอะไรแ บ บไม่คิด เพราะบางทีมัวแต่คิดก็ไม่เจอปัญหาและก็ไม่สามารถก้าวผ่านขั้นแรกของการเริ่มต้นได้

9.การเข้าร่วมสังคมกับคนที่ประสบความสำเร็จ

คนที่ประสบความสำเร็จอ ย่ างแท้จริงต้องรู้จักการเข้าสังคมไม่ใช่คิดเพียงว่าฉัน มีเ งิ นฉันคือผู้สำเร็จ การคิดแค่นั้นคือ การปิดกั้นโอกาสของอนาคต บางครั้งสิ่งสำคัญทางธุรกิจคือพันธมิตรที่เราได้จากการเข้าสังคม นักธุรกิจจำนวนไม่น้อยจึงดูเหมือนว่าเขามีสังคมหลากหล า ยมากมายแต่นั่นคือโอกาสที่เขาจะเปิดการค้ าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

10.คนร ว ยเน้นหาความมั่งคั่งอื่นไม่ใช่แค่ร า ยได้ประจำ

ข้อนี้อาจจะต่อเนื่องจากข้อที่แล้ว อ ย่ างที่บอ กว่าคนร ว ยไม่ได้หวังแค่ร า ยได้จากเ งิ นเดือนประจำ แต่พวกเขาจะมองหาอ ย่ างอื่นที่มาเติมความมั่งคั่งให้ตัวเองด้วย ในขณะที่บางคนพอใจกับร า ยได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น

12. คิดจะร ว ยต้องเรียนรู้ตลอ ดเวลา

ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุด คนที่ร่ำร ว ยคือคนที่ขยันหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอๆ เพราะเทคโนโลยีและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเรารู้ก่อนจับทางได้ก่อนโอกาสขยับตัวก่อนร ว ยก่อนก็มีมากด้วยเช่นกัน

13.อยู่อ ย่ างง่ายๆไม่ต้องหรูหรา

นี่คือปรัชญาชีวิตคนร ว ยอยู่อ ย่ างคนจนก็จะยิ่งร ว ย แต่คำว่าสมถะในที่นี้ก็ต้องรู้จักการเข้าสังคม การเข้าหาบุคคลที่สำคัญๆ รวมถึงต้องรู้จักการให้เพื่อให้อนาคตกล า ยเป็นผู้รับที่ดีเช่นการให้ของขวัญผู้หลักผู้ใหญ่ต ามเทศกาล เพื่อในสักวันเราอาจต้องพึ่งพาคนเหล่านั้นบ้างก็เป็นได้

14.คนร ว ยบริหารเ งิ นได้ดี-ใช้เ งิ นเป็น

นักธุรกิจทั้งหล า ยมักจะบริหารเ งิ นได้ดี รวมถึงการรู้จักใช้เ งิ นต่อเ งิ นได้อ ย่ างชาญฉลาด เช่นการบริหารพอร์ทหุ้น แ บ บบัฟเฟตต์ที่เขาบริหารด้วยการกระจายไปในหุ้นหล า ยกลุ่มที่เขามองแล้วว่าดีก็เพื่อประกันความ เ สี่ ย ง และสร้างร า ยได้ที่มาจากหลากหล า ยทางด้วย

15.คนร ว ยมีเ งิ นช่วยทำงานไม่ใช่ทำงานหนักเพื่อเก็บเ งิ น

เราอาจถูกปลูกฝังให้คิดว่าทำงานเก็บเ งิ นแต่นักธุรกิจจะคิดว่าจะทำอ ย่ างไรให้เ งิ นช่วยทำงานได้ เช่น บัฟเฟตต์ที่เริ่มซื้ อหุ้นครั้งแรกเมื่ออายุ 11 ขวบนั้นคือตัวอ ย่ างที่ดีในการใช้เ งิ นทำงานที่ได้ผลเป็นอ ย่ างมาก

ข้ อคิดเหล่านี้ แม้เป็นเพียงรูปธรรม ที่การ อ่ า น เป็นเพียงโครงสร้างที่ไม่อาจทำให้ประสบความสำเร็จได้การลงมือทำคือ การเดินที่แท้จริงเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

และสำหรับใครที่ อ ย า ก ประสบความสำเร็จและต้องการแรงบันดาลใจดีๆ เรามีคำคมจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแรง ก ร ะ ตุ้ น ให้ทุกคนรู้สึกมีแรงผลักดันและเดินไปข้างหน้า

ที่มา  sabailey