เริ่มเก็บเงินวันละ 50 ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไป

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อ ดีของการเร่มออมเงินวันละ 50 กับบทความ เริ่มเก็บเงินวันละ 50 ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไป ไปดูกันว่าการออมเงินวันละ 50 จะช่วยให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากเพียงใด

หากคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บาท

1 ปี คุณจะมีเงินเก็บ 18,250 บาท

10 ปี คุณจะมีเงิน 182,500 บาท

ถ้าเก็บวันละ 100 บาท

1 ปี จะมีเงินเก็บ 36,500 บาท

10 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บาท

แต่ถ้าคุณไม่เก็บเลย แม้แต่บาทเดียว มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มี อีกกี่สิบปีก็ไม่มี นี่เป็นหลักคิดแบบง่ายๆ เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตครับ หากในวันนี้ คุณตั้งใจทำงาน อย่ างเต็มที่ให้เชี่ยวช าญ ศึกษาหา ความรู้ คอยพัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เสมอ ในระยะเวลาอีก 5 ปี คุณก็ได้เลื่อนตำแหน่ง ในระยะเวลาอีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า

และถ้าหาก คุณตั้งใจทำคิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์กับชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขา อีก 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขา ในอีก 20 ปี ก็เป็นได้ แต่ถ้าหากวันนี้ คุณมัว แต่ทำตัวเป็น จิ ต อ า ส า เรื่องช าวบ้าน มัวแต่ไปใส่ใจธุระของคนอื่น มากว่าสนใจธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิดประโยชน์ใดๆ เลยกับชีวิต คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิน จะอีกกี่ปีชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม มันก็เหมือนเรื่องที่เก็บเงินนั่นแหละ

หล า ยคนมักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ เรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์กับชีวิตของตัวเอง หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย แม้แต่นิดเดียว จนไม่มีเวลา มาพัฒนาความสามารถ ให้กับตัวเอง สร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่น… ถ้าไม่เกี่ยวกับชีวิตเราไม่ต้องอย ากรู้ไปหมดทุกอย่ างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอย ากบอ กก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องของตัวเองให้ดี

‘ เวลา ‘ ของคุณมีจำกัด อย่ าเสียเวลาไปอยู่ในชีวิตของคนอื่นจนเกินไป ‘ วันนี้ ‘ เป็นผลจากการเลือ กและตัดสินใจทำใน ‘ อ ดีต ‘ สิ่งที่ทำ ‘ เวลานี้ ‘ เป็นผลที่จะเกิดขึ้นใน ‘ อนาคต ‘ คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน คุณเลือ กมันเองได้

ที่มา 1 0 8 r e s o u r c e s, y i n d e e y i n d e e