เรื่องที่ควรรู้ของคนที่ชอบซื้ อทุเรียน

สำหรับคนที่ชอบกินทุเรียน และไปซื้ อเองควรต้องอ่านไว้เป็นความรู้ไว้เลยนะ เหตุด้วยทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่ใครๆก็ชอบกิน และ 1 ปีจะให้ผลผลิตแค่ครั้งเดียว มีร า ค าที่ค่อนข้างสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มาก พ่อค้ าแม่ค้ าบางเจ้าก็มักจะฉวยโอกาศในช่วงที่ผู้คนนั้นแห่ซื้ อทุเรียนกัน มาก วันนี้เราจึงอย ากจะเ ตื อ นคนที่ชอบกินทุเรียนให้ร ะ วั งการโ ก งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้

มีร า ยงานจาก เฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำร วจแห่งชาติ มีประชาชนจำนวน มากร้องเรียน มา จึงลงไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กองกำกับ ร่วมกับกรมการค้ าภ ายใ น กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีพ่อค้ าข า ยทุเรียน ที่ข า ยอยู่ บริเวณวัดศรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้โ ก งต าชั่งทุเรียนกับลูกค้ าเป็นจำนวนหล า ยร า ย

เมื่อเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ ก็พบว่าต าชั่งดังกล่าว มีการดัดแปลงส่วนประกอบภายในต าชั่งไปจากเดิม และเมื่อทดสอบวางลูกตุ้มแบบมาตรฐาน น้ำหนัก 1 กิโลกรัมลง เครื่องชั่งกลับแสดงน้ำหนัก 2 กิโลกรัม และเมื่อวางลูกตุ้มแบบมาตรฐาน น้ำหนัก 2 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงน้ำหนัก 3.1 กิโลกรัม เป็นการโ ก งต าชั่งเพื่อให้มีน้ำหนักที่เกินความเป็นจริง ซึ่งเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคถึงลูกละ 1 กิโลกรัม เลยทีเดียว

เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวคนข า ยทุเรียน ส่งให้กับพนักงานสอบสวน ที่ สน.ชนะสงครา ม เพื่อ ดำเนินคดี โดยได้ตั้งข้ อหาใช้เครื่องชั่งที่มีการดัดแปลง เพื่อข า ยให้กับประชาชน เป็นคดีอาญา ที่มีความผิ ดอัตราโ ท ษจำคุ กไ ม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บ า ท

ดังนั้นจึงอย ากจะเ ตื อ นให้ประชาชนที่ซื้ อทุเรียนเป็นลูกๆ หากไม่แน่ใจน้ำหนักของทุเรียนที่ซื้ อมา ก็ให้ลองใช้ต าชั่งที่บ้านชั่งอีกรอบ โดยทดลองชั่งกับถุงน้ำต าลหนัก 1 กิโลกรัมดูได้ สำหรับใครที่จะไปซื้ อทุเรียนช่วงนี้ ก็ให้ระมัดร ะ วั งการโ ก งในลักษณะแบบนี้ และหากพบเห็นร้านไหนโ ก งต าชั่งข า ย ก็ให้รีบโทรแจ้งสายด่วนกรมการค้ าภายใน 1569 ได้เลย ช่วยกันเป็นหูเป็นต าด้วยนะคะ เพื่อสังคมที่น่าอยู่

ที่มา  bitcoretech