เหตุผลที่คนเก่งส่วนใหญ่เลือ กเดินออ กจากที่ทำงาน

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่กำลังตัดสินใจที่จะลาออ กจากงานประจำที่ทำอยู่ เพื่อออ กไปเจอประสบการณ์ชีวิตใหม่ เราก็อย ากที่จะแนะนำเหตุผลที่จะช่วยให้เพื่อนได้ตัดสินใจง่ายขึ้น กับบทความ เหตุผลที่คนเก่งส่วนใหญ่เลือ กเดินออ กจากที่ทำงาน ไปดูกัน มีเหตุผลอะไรบ้างที่จะเป็นตัวช่วยให้เรื่องการลาออ กเป็นเรื่องที่ง่าย

ฝึก 9 อย่ างใบลาออ กจากความทุ ก ข์ แค่2นาที กับชีวิตที่ดีขึ้น ไม่สำคัญเลยว่าเราจะมีท รั พ ย์มากมีน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ จะต้องใช้ให้น้อยต่างหาก ชีวิตเราจึงจะมีเหลือมากกว่ามีข า ดคนจนยิ่งจน นั่นเป็นเพราะว่าทำร ว ย คนร ว ยยิ่งร ว ยขึ้นไปนั่นเป็นเพราะว่าเขาทำตัวจน ทำตัวให้เป็นปกติที่สุด อะไรใช้จ่ายที่จำเป็นก็ใช้อะไรไม่จำเป็นก็หยุดซะ ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ ไม่พอใจในสิ่งที่ตน มี นั่นเป็นคนที่อาภัพที่สุดในโลกแล้ว

ควรยินดีในสิ่งที่ตนได้และมี ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกอ ดทนได้ก็อ ดทนเอาไว้ อ ดใจได้ก็อ ดใจ ถ้าหากไม่อ ดทนแล้วไม่อ ดใจ เรื่องเล็กจะกล า ยเป็นเรื่องใหญ่ ทันทีคนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่มีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด ยิ่งความต้องการของเราน้อยลง สมบัติคือสิ่งที่เรามีอยู่ก็ดูเหมือนจะมีค่ามากขึ้น ความสุขหรือความทุ ก ข์ในชีวิตบางครั้งก็เหมือนการมองผ่านไป มองไปในกระจก หากกระจกของเราใสสะอาด เมื่อเรามองเข้าไปย่อมเห็นแต่ความสุข โดยปราศจากสิ่งที่คุณขุ่น มัว

ฝึก 9อย่ างนี้ความทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา วิธีการฝึกจิตใจของตัวเอง ไม่ให้ฟุ้งซ่านให้มีสมาธิ และสติอยู่ตลอ ดเวลาโดยกุรู ได้ชี้แนะให้ประช าชนได้ลองฝึกควบคุมจิตใจของตัวเอง และเมื่อทำได้ก็จะเป็นผลดี ต่อตัวเองจิตใจเราจะได้สงบและไม่เป็นทุ ก ข์มาดูกันเลยครับ

1 ฝึกให้ตัวเองให้ยอมเสียเปรียบ

หมายความว่า การที่คนๆหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ต ามที่บ้ าความถูกต้องบ้ าเหตุบ้ าผลไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ช้าคนๆนั้นก็จะเป็นบ้ าสติแตกกล า ยเป็นคนที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมดเพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

2 ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

หมายความว่าการสะสมอะไรสักอย่ างนั้น เป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้ว ไม่เป็นภาระยกเว้นความดีนอ กนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

3 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

หมายความว่าจงเป็นคนตัวเล็กอย่ าเป็นคนตัวใหญ่จงเป็นคนธรรมดา อย่ าเป็นคนสำคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่ าไปให้ความสำคัญ กับตัวเองมากไป

4 ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ

หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆหมายความว่าถ้าอะไรไม่ดีก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดแต่ถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะ การพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียห า ยนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำและขุ่น มัว

5 ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ

หมายความว่าอย่ าไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบ มันไม่มีจริงมีแต่คนคิดไม่ได้เท่านั้นแหละ ที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง

6 ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมช าติว่าอะไรๆก็ผ่านไปเสมอ

หมายความว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เวลามีความทุ ก ข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ ก ข์ก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ เกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราจนวันต า ย

7 ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขีข้าของเงิน

หมายความว่าเราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันเสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมันการที่คนเราจะเลิกเป็นขีข้าเงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จัก เพียงพอก่อนเมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงิน มากเมื่อไม่ต้องหาเงิน มากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

8 ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทา

หมายความว่าเราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอนดังนั้น เมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วแปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้แต่ คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูกคนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่นับประสาอะไร กับคนอื่นถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่ค่อยมาคิดว่าเราจะไม่ถูกนินทา

9 ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

เคยได้ยินไหมคำนี้อยู่กับปัจจุบันพูดง่ายนะแต่ทำย ากมากๆการอยู่ปัจจุบัน ก็คือ การไม่หลงเข้าไปในความคิดของตนสติเท่านั้นที่จะเป็นตัวรู้ตัวดูว่าตอนนี้ เราคิดอะไรอยู่สังเกตุดูง่ายๆหากเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอ ดีต

หากเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคตหากเรากำลังรู้สึกดี และมีความสุขนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราโฟกัส อย่ างใดอย่ างหนึ่งให้แน่นอน ให้เราตั้งใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วจะมีความสุขเอง

ที่มา พศิน อินทรวงค์ r u g y i m 1 0 8 r e s o u r c e s, s t a y l i f e t h