เหตุผล 15 ข้อที่คนรุ่นใหม่มักลาออ กจากงาน

วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้เหตุผลที่ทำให้คนรุ่นใหม่เลือ กที่จะไม่อ ดทนกับสิ่งเดิมๆ ในวัฒนธรรมองค์กร จึงเลือ กที่จะลาออ กจากงานประจำมาใช้ชีวิตของตัวเองกันเป็นส่วนใหญ่ กับบทความ เหตุผล 15 ข้อที่คนรุ่นใหม่มักลาออ กจากงาน ไปดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้คนรุ่นใหม่เลือ กลาออ ก

การลาออ กนั้น ถือเป็นเรื่องปกติของการทำงาน และเป็นสิทธิ ที่พนักงานทุกคน สามารถตัดสินใจได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเล็ก หรือใหญ่เพียงใดก็ต าม แต่สิ่งที่เป็นปัญหา อาจจะมาจาก เรื่องของเหตุผล ในการลาออ ก ที่บางครั้งก็ดูสมเหตุสมผล แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเหตุผล ที่สมควรเอาเสียเลย แถมบางที ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานด้วยซ้ำ มาลองดูกันว่า สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้พนักงาน อย ากจะลาออ กมีอะไรกันบ้าง

1 เบื่อหน่ายอิ่มตัวงานไม่ท้าทายอีกต่อไป

หากพนักงานรู้สึกเบื่อหน่าย สิ้นหวังในการทำงาน ประเภทที่ว่า ตื่นลืมต ามาทุกเช้า แล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจ ไม่อย ากไปทำงาน เบื่อออฟฟิศ เบื่อความจำเจ เบื่อพฤติกร รมซ้ำเดิม ก็เป็นเหตุให้อย ากลาออ กได้ หรือบางทีก็เป็นเหตุผลง่ายๆ สุดแสนจะคลาสสิก แต่ทว่าดูเกือบจะไร้เหตุผลอย่ าง ‘ถึงจุดอิ่มตัว’

ซึ่งพนักงานบางคน อาจทำงานนั้น มานาน จนเกิดความเบื่อหน่าย การลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ หรือแม้แต่การเปลี่ยนสายงานใหม่ไปเลย ก็อาจเป็นทางออ กที่ดี ในกรณีนี้เช่นกัน

2 มีปัญหาเรื่องคน

ปัญห า ยอ ดฮิต ติดอันดับต้นๆ ของสาเหตุ การลาออ กก็คือเรื่องคนนี่ล่ะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ระหว่างเพื่อนร่วมงาน,ความขัดแย้ง กับเจ้านาย, การมีปากเสียงกับลูกน้อง,หรือแม้กระทั่งทะเลาะกัน ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ตลอ ดจนเรื่อง ที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยแม้แต่น้อย แต่เมื่อมีความขุ่นข้องหมองใจกัน แน่นอนว่า ย่อมมีผลกระทบ ต่อ การทำงานไม่มากก็น้อย

หรืออาจจะทำให้ไม่อย ากทำงานที่นี่ต่อเลยเสียด้วยซ้ำ ปัญหาเรื่องคนอีกกรณี อาจจะไม่ได้เกิดการกระทบ กระทั่งกันโดยตรง แต่อาจจะเกิดจาก การนินทาว่าร้ าย,โยนความผิด,หรือมีพฤติกรร ม ที่บั่นทอน สุขภาพจิตคนอื่น ก็เป็นสาเหตุ ที่ทำให้ไม่อย ากร่วมงานได้เช่นกัน

3 มีปัญหาสุขภาพ

ปัญหาด้านสุขภาพ ถือเป็นอีกสาเหตุอันดับต้นๆของการลาออ ก แล้วสาเหตุนี้ ก็ดูจะสมเหตุสมผลที่สุด โดยเฉพาะหากมีใบรับรองแพทย์ หรือคำสั่งแพทย์ อย่ างเป็นทางการ ก็ไม่มีเหตุผลใด ที่บริษัทจะรั้งตัวไว้ หรือตำหนิพนักงานคนนั้น ปัญหาสุขภาพบางเรื่อง ก็เป็นเรื่องของโร คภั ยไข้เ จ็ บ

โร คประจำตัว หรือแม้แต่อุบัติเหตุ ที่ไม่คาดฝัน แต่ปัญหาสุขภาพบางอย่ าง ก็มีสาเหตุมาจากการทำงาน ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ อย่ างเช่นโ รคเครียด,ป ว ดเมื่อยกล้ามเนื้อ,ประสาทต าอักเสบ,หรือบางที ก็อาจเกิดอุบัติเหตุขณะเวลาทำงานได้เหมือนกัน

4 งานเยอะจนเกินพอ ดี

ยุคนี้หล า ยบริษัท มักจะมีนโยบายการจ้างงาน ด้วยอัตราเ งินเดือนที่น้อย แต่ต้องจ้างให้คุ้มค่าที่สุด ด้วยการให้ทำงาน มากมายหล า ยอย่ าง พร้อมกันหรือรวมงาน จากหล า ยๆตำแหน่งมาไว้ในตำแหน่งเดียว งานที่มากจนเกินพิกัด ( Overload ) นี้ อาจเกิดตั้งแต่ตอนตกลงจ้างงาน

แต่พอทำจริงๆแล้ว ทำไม่ไหวหรืออาจเพิ่มเติมภายหลัง ที่ไม่ได้มีการตกลงกัน มาก่อน แล้วทำให้ความรับผิดชอบเยอะ จนเกินไป หากพนักงานทำไม่ได้รั บไม่ไหว หรือรู้สึกโดนเอาเปรียบจนเกินไป ก็จะลาออ กในที่สุด

5 ทำงานที่ไม่ชอบได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด

การได้ทำงานที่ชอบและถนัด จะทำให้พนักงาน มีความสุขกับการทำงาน และอยู่กับองค์กรได้นาน แต่การทนทำงาน ที่ไม่ชอบหรือได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด ก็อาจทำให้เกิดความอึดอัด หรือทำให้ทำงานออ กมาไม่ดีได้เหมือนกัน บางครั้งสถานการณ์เหล่านี้ ไม่ใช่ความท้าทาย สำหรับบางคน มันอาจกล า ยเป็นความไม่มั่นใจ และเป็นผลเสียเสียมากกว่า และก็เป็นสาเหตุให้ลาออ กได้ในที่สุด

6 อัตราจ้างต่ำเกินไปและต้องการปรับเ งินเดือนขึ้น

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า เงิ นเดือน มีผลต่อ การทำงานของมนุษย์ออฟฟิศ แทบทุกคน และเงิ นเดือนก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง ที่บริษัทใช้จูงใจ ให้พนักงานร่วมงานอยู่ได้ เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว เงิ นกล า ยเป็นปัจจัยหลัก ในการดำรงชีวิต ในยุคปัจจุบันนี้ไปแล้ว และทุกคนก็ย่อมอย ากได้เงิ นเดือนที่สูงไม่ต่างกัน ในระบบบริษัท อัตราเงิ นเดือน อาจหมายถึงความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน,ความรับผิดชอบ,หรือแม้แต่เรื่องของโบนัส ที่มักแปรผัน ตรงกับศักยภาพ และความสามารถ จึงไม่ผิดเลย ที่ว่ามนุษย์เงือนเดือนทุกคน จะอย ากได้เงิ นเพิ่ม อันเนื่องมาจาก เหตุผลด้านอื่นๆด้วย พนักงานหล า ยคน ย้ายบริษัทบ่อยมาก แต่นั่นไม่ใช่เพราะเขาทำงานแย่ ตรงกันข้ามเขาทำงานเก่ง จนได้รับข้อเสนอในเรื่องอัตราจ้างที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากบริษัทต่างๆ

ที่ต้องการซื้ อตัว และนั่นก็เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่พนักงานในยุคนี้ ใช้การย้ายงาน เพื่อเพิ่มฐานเงิ นเดือนของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และทำให้เกิด Job Hopperมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นทั้งข้อ ดี และข้อเสียของโลกธุรกิจไปพร้อมๆกัน

7 สวัสดิการไม่ดีพอ

องค์กรที่ดี มักจะดูแลใส่ใจเรื่องสวัสดิการของพนักงาน ได้ดีต ามไปด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้พนักงานอยู่ในองค์กรได้ยืนย าว โดยเฉพาะสวัสดิการ เรื่องสุขภาพ และการรั ก ษ าพย าบาล ที่พนักงานหล า ยคน เลือ กทำงานกับองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้อย่ างดี หรือแม้แต่สวัสดิการย่อยๆ อย่ างค่าเดินทาง,ค่าล่วงเวลา,หรือแม้แต่วันหยุด หากองค์กรให้อย่ างไม่คุ้มค่า เอาเปรียบพนักงาน ก็ย่อมทำให้พนักงานอย ากลาออ ก ไปยังบริษัท ที่ให้สวัสดิการที่ดีและคุ้มค่ากว่า

8 ปัญหาโครงสร้างบริษัท

ไม่ใช่แค่เรื่องของคนเท่านั้น แต่ตัวองค์กรเอง ก็มีผลต่อ การลาออ กได้เหมือนกัน บางบริษัท มีโครงสร้างงานที่ใหญ่มาก มีตำแหน่งที่เยอะมาก มีทิศทางความก้าวหน้า ในอาชีพการงานที่ชัดเจน ก็อาจเป็นแรงจูงใจที่ดี ที่ทำให้พนักงาน อย ากทำงานในองค์กรนี้ไประยะย าว

แต่ในทางตรงกันข้าม บริษัทที่ไม่ได้มีการวางแผน ผังงานที่ชัดเจน ไม่มีแนวทาง CareerPathของแต่ละตำแหน่ง ที่เห็นได้ชัดหรือเป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่เห็นได้ชัดว่า ไม่มี CareerPath แน่นอนก็อาจทำให้พนักงาน ไม่เห็นอนาคตความก้าวหน้าของตัวเอง ไม่ตอบโจทย์ ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งก็อาจทำให้พนักงาน ลาออ กไปหาองค์กรที่มั่นคงกว่า มีแนวโน้มก้าวหน้ากว่าก็เป็นได้

9 เจ้านายบริหารงานไม่เก่ง

ถึงแม้ว่าพนักงานคนนั้น จะได้ทำงานที่ชอบตำแหน่ง ที่ใช่ตัวงาน ท้าทายเข้าทางไปเสียทุกเรื่อง แต่อาจกลับตกม้าต าย ด้วยเรื่องง่ายๆ ที่ดูจะเป็นเรื่องตลกร้า ย ก็คือ การได้เจ้านาย ที่ไม่เอาไหน บริหารงานไม่เก่ง ยิ่งถ้ามีการประเมินผลงาน เป็นทีม เป็นแผนก ทำดีแทบต า ย อาจได้ผลงานรวมที่แย่

เพราะเจ้านายห่วย ก็อาจทำให้พนักงานคนนั้น รู้สึกแย่ และไม่ได้รับความยุติธรรมก็เป็นได้ และยิ่งถ้าบริษัท ไม่สามารถเห็นปัญหาในจุดนี้ได้ พนักงานที่มีความสามารถส่วนใหญ่ ก็มักตัดสินใจย้ายไปทำงานใหม่ทันที

10 องค์กรไม่ได้ใช้ความสามารถของพนักงานอย่ างมีประสิทธิภาพ

คนที่ชอบทำงาน ทำงานดี ทำงานก่ง และทุ่มเท ในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่องค์กรใดก็ต าม พวกเขา ย่อมคาดหวัง ว่าจะได้ทำงาน ที่ตนเองเลือ ก อย่ างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองตลอ ด จนสร้างก้าวหน้าในอาชีพด้วย หากพนักงานไม่ได้ใช้ความสามารถ อย่ างเต็มที่ อย่ างที่คาดหวังไว้ อาจจะทำให้เบื่อหน่าย หรือรู้สึกว่า ไม่ได้พัฒนาตัวเอง พนักงานในกลุ่มนี้ ก็มักจะไม่ทนอยู่ และมักจะหาองค์กรใหม่ ที่มีงานที่ท้าทายและสนุกกว่า

11 องค์กรไม่เห็นศักยภาพและไม่ส่ งเสริมพนักงานให้ก้าวหน้า

บ่อยครั้งที่องค์กร ได้พนักงานเก่งๆมาอยู่ในมือ หรือพนักงาน พัฒนาตัวเอง จน มีศักยภาพขึ้น มา แต่บริษัทไม่เห็นตรงส่วนนี้ หรือเห็นแล้วเพิกเฉย ละเลย ไม่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า พนักงานก็อาจไม่อย ากร่วมงานกับองค์กรเช่นกัน กรณีนี้อาจเกิด

จากการไม่มอบหมายงานที่ท้าทาย ให้ไม่ไว้ใจ ให้ทำงานที่อย ากทำ ไม่เลื่อนตำแหน่ง ไม่ปรับขึ้นเงิ นเดือน หรือแม้แต่ไม่พิจาณาโบนัส ให้ต ามความเหมาะสม สาเหตุเหล่านี้ ก็อาจทำให้พนักงาน อย ากเปลี่ยนองค์กรที่เห็นศักยภาพของตน มากกว่าเช่นกัน

12 ชีวิตเสียสมดุล

บางคนให้ความสำคัญกับเรื่อง Work-LifeBalance มากๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่รักในการสร้างสมดุลชีวิตให้พอ ดี ไม่ทำงานหนัก จนทำให้สุขภาพแย่ ไม่บ้างาน จนทำให้ชีวิตพัง ไม่ขี้เกียจทำงาน จนทำให้เลี้ยงชีพไม่รอ ด ไม่ทำงาน

ที่ทำให้ชีวิตมีความทุ ก ข์ หรือไม่รับงานที่ทำให้วิถีชีวิตของตัวเอง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง อย่ างเช่นงานที่ต้องเดินทาง ตลอ ดเวลา ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว,งานที่ต้องทำ ในเวลากลางคืน ขัดกับวิถีชีวิตปกติทั่วไป,งานที่ทำ ให้ไม่มีเวลาพักผ่อน หรือออ กกำลังกาย,งานที่ต้องทำวันเสาร์-อาทิตย์เพิ่มเติม,

หรือแม้แต่ออฟฟิศที่อยู่ไกล จนทำให้มีปัญหา เรื่องการเดินทาง หากพนักงานสร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ วิถีชีวิตทุกอย่ าง จะกระทบไปหมด และนั่นก็เป็นสาเหตุ ให้ต้องยื่นใบลาออ กได้เหมือนกัน

13 ย้ายถิ่นฐาน

อีกเหตุผลสำคัญหนึ่งของการลาออ ก ก็คือ การย้ายถิ่นฐานของพนักงาน ตั้งแต่ย้ายบ้านไปอยู่อีกเขต ที่ทำให้เดินทางลำบากขึ้น ครอบครัวต้องย้าย ไปอยู่ต่างจังหวัด หรือแม้แต่ต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศ ก็เป็นเหตุสำคัญ ที่อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรง แต่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออ กได้

14 กลับไปช่วยธุรกิจของครอบครัวเปิดกิจการเป็นของตัวเอง

อีกเหตุผลคลาสสิกทุกยุค ทุกสมัยก็คือ การถูกเรียกให้กลับไปช่วย บริหารงานธุรกิจของครอบครั วซึ่งสิ่งเหล่านี้ มักเป็นเหตุผลส่วนตัว และอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับใครบางคน หรือบางคน ต้องการลาออ ก ก็เพื่อที่จะไปทำธุรกิจส่วนตัว เริ่มต้นกิจการของตัวเอง โดยเฉพาะหลังช่วงได้รับเ งินก้อน จากโบนัสพนักงาน อาจอย ากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตน หรือใช้ประสบการณ์ จากการทำงาน ไปต่อยอ ดธุรกิจที่ตนเห็นลู่ทางประสบความสำเร็จ

15 เหตุผลที่ไร้เหตุผล

สุดท้ายแล้วบางเหตุผลของการลาออ ก ก็เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดี อย่ างเช่น อ กหักกับคนในออฟฟิศ,ย้ายต ามคนรักไปอีกบริษัท,หนีห นี้, หรือแม้แต่อย ากออ กเดินทางท่องโลก เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ

สิ่งเหล่านี้บางทีก็ดูไร้เหตุผล แต่บางทีก็ดูเป็นเหตุผลสำคัญ และแฝงไปด้วยความตั้งใจ อันแรงกล้า อยู่ฝ่ายบุคคล อาจต้องมองเหตุผลและให้ดีว่า การตัดสินใจลาออ กของพนักงานคนนั้น เป็นเรื่องที่ควรหรือไม่ควร เพื่อจะได้เลือ กจบกัน อย่ างสวยงาม หรือว่าลาจากกันด้วยความโ ก ร ธเคืองจน มองหน้าไม่ติด

ที่มา hrnote.asia, stand-smiling