เ ค ล็ ด ลั บแบ่งเ งิ น 5 กอง สร้างฐ านะจากศู น ย์เป็นเ ศ ร ษ ฐี

วันนี้เราจะพาคุณมาดูเ ค ล็ ด ลั บของคนจีนที่สามารถเปลี่ยนฐานะตัวเองให้กล า ยเป็นเ ศ ร ษ ฐีอันดับต้นๆได้ จากที่เขาไม่มีอะไรเลย เขามีวิ ธีอ ย่ างไร เราไปดูกันเลย

แป๊ะชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่ในเกาะฮ่องกง ก่อร่างสร้างตัว เริ่มต้นชีวิตบนแผ่นดินใหม่ โดยเริ่มจากการข า ยดอ กไม้ในวัยเพียง 25 ปี และต่อมาได้เริ่มขยับขย าย จนกล า ยเป็นเจ้าของหล า ยกิจการ

เช่น เจ้าของท่าเรือ เจ้าของอสังหาริมท รั พ ย์ต่าง ๆ ใจกลางเมือง เจ้าของโรงแรมชื่อ ดัง ทำบริษัทประกันชีวิต และโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบัน มหาเ ศ ร ษ ฐีท่านนี้ ได้กล า ยเป็นเ ศ ร ษ ฐีเบอร์ 1 ของเอเชีย

สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างขึ้นจากความพย าย าม ความอ ดทน และระเบียบวินัยในการใช้จ่าย แป๊ะได้แบ่ งปันเ ค ล็ ด ลั บความสำเร็จ ที่เขาใช้ในการสร้างฐานะจากศูนย์ จนขึ้นเป็นเ ศ ร ษ ฐีอันดับต้นๆ ของประเทศโดยเขาบอ กว่า ใช้เ ค ล็ ด ลั บ แบ่งเ งิ นเป็น 5 กอง ดังนี้

ตัวอ ย่ าง สมมุติว่าเรามีร า ยได้อยู่ที่ 20,000 บ า ท

แบ่งกองที่ 1 ซื้ อความสุข 10เปอร์เซน = 2,000 บ า ท

การซื้ อความสุขให้ตนเอง สามารถทำได้หล า ยรูปแบบ ต ามความชอบของแต่ละคน แต่เราอย ากแนะนำให้เก็บสะสมเ งิ นส่วนนี้ไว้ สำหรับไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จะทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น

เมื่อคุณต้องอยู่ต่างแดน ที่ใช้คนละภาษา ใช้เ งิ นคนละสกุล และไม่รู้จักใครเลย เป็นการฝึกทักษะการเอาตัวรอ ด ที่คุณจะต้องงัดทุกความสามารถที่มีออ กมาใช้ในการเที่ยวทริปนี้

เมื่อคุณทำสำเร็จและผ่าน มันไปได้ คุณจะค้นพบว่า ในตัวเรานั้น มีพลังเต็มเปี่ยม เพื่อที่จะไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต่อไปในชีวิตได้อีกมากมาย คุณจะไม่จมอยู่กับสิ่งเดิม ๆ และอาจได้เห็นโอกาสทางธุรกิจดีๆ ที่ต่างประเทศอีกด้วย

แบ่งกองที่ 2 การศึกษา 15เปอร์เซน = 3,000 บ า ท

หากคุณไม่ได้เกิดมาร่ำร ว ย หรือมีมรดกมากมาย การศึกษานี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาฐานะได้อ ย่ างก้าวกระโดด จะซื้ อหนังสือพัฒนาตนเองมาอ่ า น เข้าคอร์สอบรมหลักสูตรด้านการลงทุน หรือศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ก็แล้วแต่ความสะดวก

แบ่งกองที่ 3 เพื่อ การลงทุน 25เปอร์เซน = 5,000 บ า ท

เ งิ นกองนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ แม้ว่าธุรกิจแรกๆ ของคุณจะล้มเ ห ล วก็ต าม แต่อ ย่ างน้อยมันก็จะทำให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้น และมองเห็นหนทางที่จะเป็นเถ้าแก่ เป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือเป็นนายตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น คุณอาจเริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยับขย าย หรือเริ่มต้นลงทุนในหุ้นดีๆ สักตัว เชื่อเถอะว่า เมื่อผ่านไป 5 ปี สิ่งที่คุณลงทุนไว้ มันย่อมงอ กเงย ออ กดอ กออ กผลอ ย่ างแน่นอน

แบ่งกองที่ 4 สร้างสายสัมพันธ์ 20เปอร์เซน = 4,000 บ า ท

เ งิ นสร้างความสัมพันธ์ หรือสร้าง Connection กับคนอื่น ๆ เช่น ลงทุนเลี้ยงอาหาร ให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถ คนที่เขามีความเก่งกว่าคุณ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้

เรียนรู้ทัศนคติ และมุมมองด้านต่าง ๆ จากเขา มื้อนึงอาจใช้เ งิ นอยู่ที่ประมาณ 1‚000 ถึง 1,500 บ า ท คุณจะสามารถนำเ งิ นส่วนนี้ไปเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 มื้อ เฉลี่ยแล้วตกอาทิตย์ละครั้ง

ดังนั้น คุณจะต้องคิดให้รอบคอบว่า คุณจะนำเ งิ นนี้ไปกินเลี้ยงกับใคร เมื่อครบหนึ่งปี คุณจะรู้จักผู้คน มากขึ้นอ ย่ างแน่นอน อาจได้รับความช่วยเหลือ ดีๆ จากบุคคลเหล่านั้น และยังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

แบ่งกองที่ 5 ค่าใช้จ่าย 30เปอร์เซน = 6,000 บ า ท

เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการกินให้เน้นอาหารที่ดีต่อสุ ข ภ า พ และประหยัด ตัดอาหารที่แพง ฟุ่มเฟือย และไม่จำเป็นทิ้งไป

เช่น บุฟเฟ่ต์แพง ๆ กาแฟแบรนด์ดังที่ร าค าสูง ขน มขบเคี้ยว ถ้าคุณตัดสิ่งเหล่านี้ออ กไปได้ รับรองว่า 6,000 บ า ท ใช้อยู่ใช้กินได้อ ย่ างเพียงพอแน่นอน

ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องแบ่งสัดส่วน ต ามที่กล่าวมาแบบเป๊ะๆ ก็ได้ ให้แบ่งต ามความเหมาะสมของแต่ละคน แต่มีข้ อแม้ว่า ควรแบ่งออ กเป็น 5 กองเสมอ แป๊ะยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า คนหนุ่มสาวสมัยนี้ มักทานอาหารนอ กบ้าน

ซื้ อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ร าค าแพง แล้วโพสต์รูปลงโซเชียล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความสุข เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่กลับต้องเ สี ยเ งิ นไปเป็นจำนวน มาก ทั้ง ๆ ที่ควรเก็บออมไว้เพื่อสร้างธุรกิจ

หรือ การลงทุนในอนาคต หากอย ากพลิกฐานะตัวเองจริง ๆ เราต้องรู้ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร และรู้จักหั กห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ระเบียบวินัยก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ หากลงมือทำแล้ว ก็ต้องทำให้ต่อเนื่องอ ย่ างน้อยๆ 5 ปี จึงจะเห็นผลชัดเจน

ที่มา  kha-yam