เ ท ค นิ คการวางตัวที่ผู้หญิงฉลาดในยุคนี้ทำกัน

เป็นผู้หญิงจะวางตัวอ ย่ างไรให้คนรอบข้างนับถือ ชื่นชม วันนี้เราจะพาไปดูการวางตัวที่ผู้หญิงฉลาดในยุคนี้เขาทำกัน คุณสามารถจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1.สถานการณ์ เพื่อ การเรียนรู้

แม้ว่าคุณจะรู้ดี ในบางเรื่องอยู่แล้ว แต่เชื่อเถอะว่า การเรียนรู้เพิ่มเติม จะทำให้คุณ เซียน มากขึ้น เมื่อต้องการวิชา ก็อ ย่ าทำตัว เป็นน้ำเต็มแก้ว

2.พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเ สี ยตำลึงทอง

การนิ่งเงียบอาจปิดโ อ กาสในการโชว์ ศักยภาพ แต่กับ บางคนหรือ บางกรณีการพูดไป ก็ไม่เกิดประโยชน์ รังแต่จะเกิด ภั ยกับตัวเอง ดังนั้น เงียบไว้ ไม่เ สี ยหล า ย เช่น สนทนาโต้แย้ง กับอั น ต พ า ลการชี้ แจงกับคนปิดกั้น ทางความคิดต ลอ ดจนหว่าน ล้อมคนไม่มีใ จเป็นต้น

3.เมื่อเผชิญหน้า กับ คนอวดภูมิ

คนฉลาดจะรับมือ กับ คนคุยโวด้วยการอ่อนน้อม และรับฟังดีกว่า จะเกทับ กันไปมา เพราะเขารู้หลักการว่า มีแต่คนโ ง่เท่านั้น ที่จะเชื่อเรื่อง อวดอ้างเกินจริง

4.คนฉลาด ต้องแกล้งโ ง่

ยิ่งเป็นคนฉลาดเท่าไร ก็ยิ่งต้องเสแสร้งแกล้งโ ง่ การรู้จักวางตัว คือหนึ่งในวิธีใช้ชีวิต อ ย่ างชาญฉลาด บางครั้งเราอาจแกล้งโ ง่บ้าง เพื่อใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น รอ ดจากภยันตร า ยรวม ถึงสามารถ บรรลุเป้าหมายแบบไม่ย าก

5.เมื่อต้องการเรียนรู้ใจ บุคคล หรือ ลองเชิงคู่แข่ง

คนฉลาดรู้จักโยนหินถามทางเขาแสร้งลู่ ต ามลมเพื่อประเมิน ดูสถานการณ์ ที่อีกฝ่ายปฏิบัติก่อน ดำเนินแผนการณ์ใด ๆ ต่อไป

6.เมื่อต้องการสร้าง เมตต ามหานิยม

การเลิกคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลาง จักรวาล และทำตัวให้เล็ก ๆ ลีบ ๆ บางครั้ง ทำให้คุณดูน่าเอ็นดูมากกว่า วางอำนาจ บาตรใหญ่

7.จิตวิทย าพัฒนาตน ทีละสเต็ป

ปล่อยของ หมดแม็กซ์ แบบตู้มเดียวจอ ดไม่ได้ดูดี เท่ากับหยอ ดละนิด แต่เพิ่มจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามไปที ละขั้นนั่นแสดงว่าคุณควรรู้จัก จังหวะโชว์ศักยภาพ และมีพัฒนาการ

8.เมื่อรู้แต่รู้ไม่หมด

เปรียบเทียบกับคน มองบนฟ้า ก็บอ กว่าโลกนี้ มีแต่นก. คน มองลงแม่น้ำ ก็บอ กว่าโลก มีแต่ปลา ซึ่งแท้จริงแล้วโลกนี้ มีทั้งนก และปลา หากเราเพิ่งมองไป ด้านเดียว ก็อ ย่ าคิดว่าเป็นพหูสู ต รควรรู้จักเรียนรู้ กับผู้มีประสบการณ์ หลากหล า ย เพื่อเพิ่มพูลความรู้

9.สถานการณ์ครั้ง แรกในชีวิต

การทำอะไรครั้งแรก ไม่ควรออ กตัวแ ร งเ ร า ยังไม่รู้บริบท ไม่รู้ว่าใครเป็นหน้า อินทร์หน้าพรม ดังนั้น การอ่อนโอน เป็นสิ่งที่พึงทำ

10. เ ท ค นิ คการยืมแ ร ง คนอื่น

หล า ยครั้งความเก่งทำให้คุณต้องทำงานหนักเกินหน้าที่ แต่ถ้าคุณจังหวะ ซ่อน มันไว้ บ้างจะ ทำให้มีคนยื่น มือ มาช่วยให้สำเร็จ โดยง่ายทั้งนี้ ขึ้นอยู่ความความสามารถ ในการสร้าง พันธมิตรด้วย

11.เร็วเยอะเหมือนกัน

ดังนั้นเห็นกำแพงให้เดินอ้อม อ ย่ าชนปะทะตรง ๆ รอให้มีจังหวะ แน่นอนค่อยซัดทีเดียว

12.อุปมากับกำแพงขวางหน้า

แม้อย ากโจมตีโต้แย้งอะไร แต่หากจังหวะไม่ได้ ก็นิ่งเ สี ยชั่งน้ำหนัก ดูว่าการเป็นคนโดดเด่น ที่มีศัตรูรอบด้านกับ คนโอนอ่อนดู ไม่มี พิ ษ มีภั ยอันไหนดีกว่ากัน หน้าประวัติศาสตร์ มีตัวละครฉลาดที่ ต า ย

13.ยิ่งเป็นคนฉลาดเท่าไร ก็ยิ่งต้องเสแสร้งแกล้งโ ง่

บางครั้งความฉลาดอาจช่วยให้เราเอาตัวรอ ดได้ ในสถานการณ์คับขัน แต่อีกหล า ยๆครั้ง ความฉลาดก็มาพร้อมกับภั ย อั น ต ร า ย โดยเฉพาะภั ย ที่มาจากมนุษย์ด้วยกันเอง คนฉลาดพอเท่านั้นจึงจะรู้คุณค่าของความโ ง่

ที่มา  kaeyim