เ ท ค นิ คสร้างวินัยการใช้เ งิ น ของคนใช้เ งิ นเก่งให้มีเ งิ นเก็บ

จากปีใหม่ผ่าน มาจนจะสิ้นปีอยู่แล้วเ งิ นในบัญชียังไม่มีเลย หล า ยคนอาจจะทำงานหาเ งิ นได้แต่กลับเก็บออมไม่ได้เลย อย ากจะเก็บให้ได้กับเขาบ้าง แต่ทำยังไงก็ไม่ได้เ สี ยที ไม่รู้ว่าจะทำยังไง บวกด้วยกับนิสัยที่ใช้เ งิ นเก่งแล้วด้วย ชาตินี้คงไม่มีเ งิ นเก็บกับเขาแน่ๆ

เพราะทุกวันนี้ ต่อให้จะมีเ พ จหรือเ ว็ บไ ซ ต์ทางการเ งิ นที่คอยให้ความรู้กับคนทั่วไปมากแค่ไหน

ไม่ว่าจะพย าย ามสื่อสารในรูปแบบอะไร หรือง่ายแค่ไหนก็ต าม คนไทยอีกหล า ยล้านคนก็ยังมองข้ามความสำคัญของการออมเ งิ นครับ

โดยเฉพาะ ถ้ากับคน มีห นี้แล้ว ประโยคติดปากเลยก็คือ แค่ใช้ห นี้ก็หมดแล้ว จะเอาเ งิ นที่ไหนไปเก็บ ความจริงแล้ว ถ้าเราจัดสรรปันส่วนดีๆ ตัดร า ย

จ่ายที่ไม่จำเป็นและหาช่องทางหาเ งิ นเพิ่ม การใช้ห นี้ไปพร้อมๆ กับการออมเ งิ น เป็นเรื่องที่ทำได้นะครับ บางคนยังผ่อนรถไป แบ่งเ งิ นออมเก็บไปได้เลย

การออมเ งิ น เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำ เพระามันคือ วินัย ที่ควรทำทันที ไม่ว่ามีเ งิ น มากหรือน้อยก็ควรทำ หากยังมีร ายได้น้อยก็ออมน้อย ร ายได้มาก

ก็ควรออมมากขึ้น แบบนี้มันจึงจะถูก หากเราต้องการจะปรับนิสั ย เพื่อสร้างวินัยสำหรับออมเ งิ นนั้น วันนี้เรามีเ ท ค นิ คง่ายๆ มาบอ ก ไปดูกันเลยว่าจะเป็นอ ย่ างไร

1. จัดการเ งิ นออม ให้เป็นระบบกว่าเดิม

เพราะเราอาจจะต้องหั กร า ยจ่าย ทุกอ ย่ างจึงค่อยออม ในเมื่อคิดเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิ ดแต่ว่า คนส่วน มากคิดคือ มักจะใช้จ่ายจนเ งิ นเก็บ เหลือไม่ถึงต ามเป้าที่ตั้งไว้ และวิธีการนี้ จะช่วยให้คุณประหยัด และรู้ว่า แต่ละเดือน คุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน จะได้ไม่ต้องมานั่งป ว ดหัวทีหลัง

2. หยอ ดกระปุกให้ติดเป็นนิสัย

เพราะมันคือ การเริ่มต้น ที่ง่ายที่ใครก็ทำได้ นอ กจากจะ เก็บเ งิ นให้ลูกน้อยได้นั้น เหล่าแม่ๆ ยังสามารถแย กเก็บเ งิ นในส่วนต่างๆได้อีก ทีนี้เป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจ ให้การออมสำเร็จได้ไว

3. แบ่งเ งิ นใช้ ในแต่ละเดือนไป

เราควรแบ่ งเ งิ นต ามสั ดส่วน ที่พอเหมาะ พอใช้ อาจแบ่งเป็น บัญชีเ งิ นออม บัญชีจ่าย บัญชีเก็บ พอแบ่งแล้ว คุณจะรู้เองว่า อะไรที่ควรประหยัด และอะไรที่จำเป็นต้องจ่ายออ กไปแค่ไหน

4. เก็บเ งิ นไว้ เพื่อ การออม

อ ย่ างการเก็บเ งิ นจำนวน สามสิบเปอร์เซนต์ ของเ งิ นเดือนเรา มันจะทำให้คุณมีเ งิ นเก็บ แต่ทว่า ถ้าเราคำนวณดีๆ ร า ยจ่ายเยอะอาจจะลดเหลือ สักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้ เราเองก็จะได้ไม่ลำบากในการใช้ชีวิต

5. อะไรที่ไม่จำเป็นตั ดออ ก

ก็เพราะมันไม่จำเป็นในตอนนี้ไง ฉะนั้นก็ลดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นออ กไป มันจะช่วยให้มี เ งิ นเหลือมากขึ้น เช่นในแต่ละเดือนต้อง การเก็บเ งิ นแค่ไหน เท่าไหร่ จากนั้น จึงค่อยลดการ ใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไป และถ้าคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บ คุณก็จะไม่มี หลักให้ยึด มันก็จะส่งผลให้พล าดโอกาสดีๆ ในการออมเ งิ นไปได้

ที่มา  san-sabai  aommoney