เ ท ค นิ คเก็บเ งิ นแ ส น ที่ทำได้ง่าย เห็นผลทันต า

การเก็บเ งิ นเป็นปัญหาสำหรับหล า ยๆคน บางคนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี เพราะร า ยได้ที่ได้มา แค่ใช้ก็แทบจะไม่พอแล้วจะให้เก็บจะเก็บยังไง ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแทบกับทุกวัย ทุกอาชีพ

ยิ่งทุกวันนี้มัน มีสิ่งยั่ วยุหรือ กิเล สให้เราอย ากจะเ สี ยเ งิ นเต็มไปหมด ทั้งรถรุ่นใหม่โทรศั พท์เครื่องใหม่ กระเป๋าตังค์สวยๆ รองเท้าสุดคูล เสื้ อเท่ๆ วนเวียนอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถึงจะมีประโยชน์ก็จริง แต่บางอย่ างมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น ถ้าเรามั วแต่หลงความสุขในตอนนี้ไปจนหมด อนาคตเมื่อเกิ ดเหตุฉุ กเฉิ นหรือต้องเข้าโร งพย าบ าล เราอาจจะไม่มีเ งิ นพอค่ารั ก ษ าก็ได้

เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิ ดขึ้นกับเพื่อนๆ ทุกคน เราเลยจะมาแนะนำ 6 วิ ธีเก็บเ งิ นให้อยู่ บอ กเลยว่างานนี้ทำได้ทุกคน แถมเห็นผ ลทันต า

1. เก็บเ งิ นกันเป็นทีมวันนี้ต าฉันวันพรุ่งนี้ต าเธอ

อีกหนึ่งวิ ธีเก็บเ งิ นยังไงให้เหลือ ใช้ที่ได้ผลที่สุดก็คือ การเก็บเ งิ นเป็นทีม แบ่งวันกันชัดเจนในกระปุกใบเดียวเลย คอยดูแลและรั ก ษ าวินัยในการเก็บเ งิ นให้กันและกัน ดีกว่าเก็บคนเดียวเยอะเลย พอเก็บเ งิ นจนครบหนึ่งปีเมื่อไหร่ เราก็ค่อยนำเ งิ นที่ได้ออ กมาหาร 2 เท่านี้ก็มีเ งิ นเห ลือใช้สบายๆ แล้ว

2. เก็บแบ งค์ใหม่

สำหรับวิ ธีเก็บเ งิ นยังไงให้เหลือใช้ข้ อนี้จะแอ ดวา นซ์ขึ้น มาหน่อย เพราะเราจะไม่สนแล้วว่าเราจะได้แบ งค์อะไรมา จะแบงค์ 20 แบงค์ 100 หรือแบงค์ 1,000 ถ้ามันเป็นแบงค์ใหม่ ยังไงก็ห้ ามใช้เด็ ดข าด

3. เลือ กกระปุกออมสินที่เอาเ งิ นออ กย าก

เปลี่ ยนวิ ธีเก็บเ งิ นให้อยู่แบบใหม่ดู โดยใช้กระปุกออมสินแบบที่ต้องทุ บเท่านั้นถึงจะหยิ บเ งิ นได้ หรือแบบที่ต้องใส่รหั สลั บต่างๆ ก็ไม่เล วเหมือนกัน โดยเราอาจจะเลือ กรหัสมามั่ ว ๆ และจดใส่กระด าษไว้ เพื่อที่ตัวเองจะได้จำไม่ได้ เพียงเท่านี้เ งิ นในกระปุกก็จะง อ กเงยขึ้ นเรื่อย ๆ โดยไม่มีทางลดลงแล้วล่ะ

4. เ งิ นฝากประจำด อ กเบี้ ยสูง

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ขิ้เกีย จมานั่งยุ่งย ากเอาเ งิ นเข้ากระปุกทุกวันก็อาจจะฝากความหวังไว้กับ ด อ กเบี้ ยเ งิ นฝากก็ได้นะ เพราะแทบจะทุกธน าค าร เค้ามีการเปิดบัญชีเ งิ นฝากประจำด อ กเบี้ ยสูงกันทั้งนั้น

ซึ่งข้ อ ดีของ ด อ กเบี้ ยเ งิ นฝ ากก็คือ มันจะทำเ งิ นให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุน ลงแ รงใดๆ ทั้งสิ้น แค่ฝากเ งิ นเข้าบัญชีเ งิ นฝากประจำด อ กเบี้ ยสูงทุกเดือน เราก็จะมีเ งิ นติดบัญชีแบบงอ กเงยมากขึ้นเรื่อย ๆ

5. เก็บแบงค์ 50

สุดยอ ดวิ ธีเก็ บเ งิ นให้อยู่แบบง่ายๆ ที่สนุกและท้าทายก็คือ การเก็บแบงค์ 50 นี่แหละ เพราะแบค์ 50 เป็นอะไรที่นานๆ เราจะได้มาสักที ทำให้การใช้เ งิ นทุกครั้งเราต้องลุ้นอยู่ตลอ ดว่าจะได้แบงค์ 50 มามั้ย ถ้าได้มาก็ท่องให้ขึ้นใจเลยว่า 50 นี้ห้ ามใช้เด็ ดข าด

6. ใช้ App จดบันทึกร า ยรับร า ยจ่าย

หัวใจสำคัญที่จะทำให้เ งิ นเก็บของเราเหลือเยอะๆ นั้นต้องเริ่มที่เรื่องของร า ยรับร า ยจ่ายก่อนเลย เราก็จะยิ่งตระหนักถึงความสำคัญของเ งิ นได้มากเท่านั้น อย่ างบางคนชอบกินอาหารหรูหราที่ห้ างทุกวัน วันละ 500 บ า ทซึ่งอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าตัวเองติดนิสั ยแบบนี้อยู่

แต่เมื่อไหร่ที่เค้าจดบันทึกร า ยรับร า ยจ่ายลงไป ตัวเลขทุกอย่ างมันก็จะฟ้ องออ กมาให้เห็นทันที ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิ ธีการเก็บเ งิ นที่ทำได้ง่ายด ายมากเลยนะ ไม่ว่าจะเ ด็ ก ผู้ใหญ่ หรือแม้แต่คนแ ก่ก็สามารถจำไปใช้ได้สบายมาก แต่สิ่งสำคัญสำหรับการเก็บเ งิ นนั้นจริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องเค ล็ดลั บ หรือวิ ธีการต่างๆ

ที่มา  sabaisabuy