เ ท ค นิ คเก็บเ งิ นให้อยู่ 9 ข้ อคนเก็บไม่เก่งก็ทำได้

เชื่อว่าทุกคนคงอย ากจะมีเ งิ นเก็บไว้ใช้ย ามจำเป็น เพื่อจะไม่ต้องเดือ ดร้อนหยิบยืมคนอื่น มาใช้ แต่จะเก็บทีไรก็ต้องมีเรื่องให้ใช้อยู่ตลอ ด หรือบางทีจะเก็บก็ใช้เ งิ นหมดเ สี ยก่อน สุดท้ายก็ไม่ได้เก็บ

ข้าวของร า ค าแพง ค่าใช้จ่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้น สินค้ าก็มีแต่ขึ้นร า ค า แต่เ งิ นเดือนไม่ยักขึ้นต าม สุดท้ายก็ต้องกู้ห นี้ยืมสิน มีห นี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต พ่วงย าวเป็นวา เ งิ นออมไม่ต้องพูดถึง

จริงๆ แล้วการออมเ งิ นไม่ได้เป็นเรื่องย ากนะคะ บางคนเป็นห นี้อยู่ก็ยังออมเ งิ นได้ เพียงแต่ว่าเราจะต้องตั้งใจทำนิดนึงค่ะ วันนี้เรามาดู 9 วิ ธีการออมเ งิ นง้ายง่าย เป็นคนเก็บเ งิ นไม่เก่งก็ทำได้

1เก็บแบงค์ 50 บ า ท

เป็นวิ ธีออมเ งิ นที่ง่ายอีกอ ย่ างที่เราสามารถทำได้วันนี้เลยนะคะ เก็บแต่แบงก์ 50 บ า ทค่ะ

วิ ธีการ ได้แบงก์ 50 บ า ทมาเมื่อไหร่ เก็บเมื่อนั้น ซุกไว้ในมุมมืดของกระเป๋าตังค์ กลับบ้ านก็เอาไปหยอ ดใส่กระปุก หรือ กระป๋องที่เราเตรียมไว้ พอ กระปุกเต็ม หรืออาจจะครบระยะเวลาที่เรากำหนด ก็นำเ งิ นส่วนนี้ไปฝากธนาคาร ง่ายม้๊ยคะ

สมัยนี้แบงก์ 50 บ า ทก็เรียกได้ว่ายังเป็นแบงก์ที่ได้ไม่บ่อย คนใช้ไม่เยอะ คิดซะว่าเป็นของห า ย าก ต้องเก็บรั ก ษ า ถึงเดือน หรือทุก 2-3 เดือนก็เอาไปฝากธนาคาร บางคนใช้วิ ธีนี้เก็บเ งิ นได้เป็นหมี่นๆ นำเ งิ นเก็บไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยก็มีค่ะ

2พกเ งิ นน้อยลง

หากเราเป็นอีกคนที่ใช้เ งิ นเก่ง เก็บเ งิ นไม่เก่ง มีเท่าไหร่ใช้ได้หมดเท่านั้น แปลว่าเราเป็นคนพกเ งิ นเยอะ ก็ใช้เยอะ แล้วถ้าพกเ งิ นน้อยล่ะ

วิ ธีการ พกเ งิ นติดตัวจำนวนน้อยกว่าที่เคย อาจจะใช้ระบบการคำนวณค่าใช้จ่ายร า ยวัน ว่าเราใช้เ งิ นต่อสัปดาห์เท่าไหร่ แล้วพกพอ ดีเท่านั้น และคอยเตือนตัวเองว่านี่คือเ งิ นที่เราต้องใช้ทั้งสัปดาห์นะ ไม่ใช่ใช้หมดใน 1 วัน แล้วถอนเ งิ นเป็นร า ยสัปดาห์แทนที่จะถอนเมื่อเ งิ นหมด ก็จะสามารถช่วยคุณออมเ งิ นได้เช่นกันค่ะ

3เปิดบัญชีฝากประจำระยะย าว

หากเราเป็นคนที่ใจอ่อนกับตัวเอง วิ ธีการบังคับตัวเองให้ออมเ งิ นอีกอ ย่ าง คือ การเปิดบัญชีเ งิ นฝากประจำระยะย าว อาจจะเริ่มที่ 5 ปีก่อน แล้วค่อยขยับขย ายก็ได้ค่ะ

วิ ธีการ เปิดบัญชีเ งิ นฝากประจำ เริ่มต้นที่ฝากประจำเป็นเวลา 5 ปี แล้วฝากเ งิ นจำนวนเท่าๆ กันในบัญชีนั้น ทุกๆ เดือน โดยใช้ระบบการตัดยอ ดเ งิ นอัตโนมัติต ามจำนวน และระยะเวลาที่เราต้องการ แล้วนำฝากเข้าบัญชีฝากประจำทุกเดือน

เพราะว่าบัญชีเ งิ นฝากประจำเราจะไม่สามารถนำเ งิ นออ กมาได้จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา การตั้งให้มีการตัดเ งิ น โ อ นเ งิ นอัตโนมัติจะทำให้เราไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องไปโ อ นเ งิ น หรือฝากเ งิ นด้วยตัวเอง ไม่ต้องทำบัตร ATM ด้วยค่ะ แค่นี้เราก็มีเ งิ นเก็บทุกๆ เดือนแน่นอนแล้วค่ะ

4เก็บก่อนใช้

วิ ธีนี้ เป็นวิ ธีการเริ่มต้นง่ายๆ ของคนอย ากมีเ งิ นออมค่ะ ใครๆ ก็ทำได้ เห็นผลง่าย แต่ต้องบังคับตัวเองไม่ให้เอาเ งิ นส่วนนี้ไปใช้นะคะ

วิ ธีการ เมื่อเ งิ นเดือนออ ก แบ่ง 10เปอร์เซน ของเ งิ นเดือนเพื่อเป็นเ งิ นออมทันที และเ งิ นก้อนนี้เพื่อ การออมอ ย่ างเดียวเท่านั้นนะคะ ห้ามเอาออ กมาใช้เด็ดข า ด

ส่วนที่เหลือ ก็แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อจ่ายห นี้ จ่ายค่าใช้จ่ายร า ยเดือนต่างๆ และใช้จ่ายประจำวัน วิ ธีการออมเ งิ นแบบนี้เป็นวิ ธีที่จะสามารถช่วยเราสร้างวินัยในการออมเ งิ นได้ค่ะ

5งดใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต

จำกัดการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เพื่อชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนเท่านั้น แทนที่จะใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ในการซื้ อสินค้ าค่ะ

วิ ธีการ ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เพื่อ การชำระค่าใช้จ่ายร า ยเดือน เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ผ่ อ นสินเชื่อ หรือหากต้องซื้ อสินค้ าชิ้นใหญ่ ร า ค าแพง เช่นต้องซื้ อตู้เย็นใหม่ เครื่องซักผ้า ฯลฯ ถึงใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต

ไม่ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ในการช็อปปิ้งสินค้ าฟุ่มเฟือย หรือสินค้ าจุกจิกค่ะ เพราะแบบนั้นจะทำให้เราเผลอใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต บ่อยมาก ทำให้มียอ ดจุกจิกเต็มไปหมด

แต่ยอ ดจุกจิกเนี่ยล่ะค่ะ รวมๆ กันแล้วมันกลับเยอะ เผลอๆ จะจ่ายไม่ไหวเอา ก็จ่ายได้แค่ขั้นต่ำ ทำให้เราต้องเ สี ยด อ ก เ บี้ยต ามมา ใช้แต่พอ ดีนะคะ จะได้มีเ งิ นออมกันค่ะ

6หยอ ดกระปุกออมสิน

หยอ ดกระปุก เรื่องเด็กๆ แต่บางคนหยอ ดกระปุกก็จริงแต่ก็แคะกระปุกมาใช้ตลอ ด แบบนี้ก็เก็บเ งิ นไม่อยู่เหมือนกันนะคะ จริงๆ แล้วการหยอ ดกระปุก จะให้ดี เราควรทำการแบ่งกระปุกออ กเป็นหล า ยๆ จุดประสงค์ แต่ละกระปุกก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปค่ะ

วิ ธีการ หากระปุกออมสิน มาหล า ยๆ ใบ นำกระดาษเขียนจุดประสงค์การเก็บเ งิ นของแต่ละกระปุกมาแปะไว้ที่กระปุก

เช่น สำหรับเที่ยวสงกรานต์ปี 59 ซื้ อนาฬิกาใหม่ ซื้ อโทรศัพท์ใหม่ ซื้ อแล็บท็อปใหม่ เป็นต้น อ ย่ าลืมแบ่ง 1 กระปุกไว้สำหรับการออมเ งิ นด้วยนะคะ

คุณอาจจะแบ่งหยอ ดกระปุก วันละ 10-20 บ า ทต่อ กระปุก หยอ ดโดยแบ่งจากจำนวนเ งิ นที่เหลือใช้ร า ย

วัน ร า ยสัปดาห์ก็ได้ค่ะ ทีนี้ก็มีเ งิ นสะสมเพื่อใช้ซื้ อโน่นนี่แล้วยังมีแล้วแบ่งเ งิ นหยอ ดกระปุก สำหรับการออมเ งิ นอีกด้วยค่ะ ได้ประโยชน์รอบตัวเลย

7ไม่ยึดติดแ บ ร น ด์เนม

พวกเสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ของแ บ ร น ด์เนมก็ได้นะคะ เลือ กยี่ห้อที่ร า ค าดี คุณภาพดี คุ้มค่ากับร า ค า ใช้งานได้นานๆ จะดีกว่าเลือ กของแพงๆ เพราะจะได้ใช้แล้วดูดีค่ะ

วิ ธีการ เลือ กสินค้ า ของใช้ที่คุณภาพ และความเหมาะสมของคุณภาพและร า ค า โดยใช้จุดประสงค์ที่เราต้องการซื้ อเป็นหลัก หากเราเป็นนักธุรกิจ อาจจะล ง ทุ นเพื่อสั่งตัดชุดทำงานชุดเก่งสัก 2 ชุดที่ดูดี

เวลาเราต้องออ กไปพบลูกค้ า หรือหุ้นส่วน หรือเข้าประชุม ส่วนนอ กจากนั้น อาจจะซื้ อเสื้อโปโล หรือเสื้อเชิ้ตที่ดูดี ไม่ได้ต้องแพงใส่วันทำงานธรรมดาแทนก็ได้ค่ะ ของแบบนี้มิกซ์แอนด์แมทช์ได้อยู่แล้ว ทีนี้ก็มีเ งิ นเก็บได้อีกเพียบเลยค่ะ

8เอาชนะใจตัวเอง

สิ่งที่ย ากที่สุดสำหรับการออมเ งิ น คิดว่าคงเป็นการเอาชนะใจตัวเอง ไม่ซื้ อ ไม่ใช้ ไม่เอาเ งิ นในกระปุกออ กมาใช้จ่าย แต่จะทำยังไงล่ะถึงจะบังคับตัวเอง สร้างวินัยในการออมเ งิ นใหม่ได้

วิ ธีการ สร้างเป้าหมายระยะย าวสำหรับการออมเ งิ นให้ตัวเอง ว่าเราต้องการออมเ งิ นเพื่ออะไร ซื้ อบ้ าน ซื้ อรถ ดูแลครอบครัว ซื้ อคอนโด ฯลฯ มีเป้าหมายชัดเจนในการออมเ งิ น แล้วใช้เป้าหมายนี้เตือนตัวเองว่าเราต้องออมเ งิ นไปเพื่ออะไร

หากเรามีเป้าหมายชัดเจนสำหรับการออมเ งิ น ว่าเราต้องการออมเ งิ นไปเพื่ออะไร แม้ว่าจะเป็นการออมเ งิ นเพื่อ การมีเ งิ นสะสม เพื่ออนาคตที่สุขสบาย ก็ยังเป็นเป้าหมายที่ดีค่ะ

แล้วเราก็ใช้เป้าหมายเหล่านี้แหละค่ะมาเตือนตัวเองเวลาเราคิดจะแคะกระปุกเอาเ งิ นไปใช้ ว่าเราอุตส่าห์อ ดทนออมเ งิ นเพื่ออะไรกันแน่ พอเรานึกถึงเป้าหมายแล้ว รับรองว่าสามารถเอาชนะใจตัวเองได้แน่นอนค่ะ

9 ล ดค่าใช้จ่าย

วันๆ หนึ่ง คนทำงานต้องกินต้องใช้ กาแฟ ชา ขน ม น ม เนย ของขบเคี้ยวแก้ง่วงถ้าซื้ อบ่อย ซื้ อประจำ ก็เปลืองเ งิ น อะไรล ดได้ก็ล ดดีกว่าค่ะ ถือซะว่าเป็นการล ดน้ำหนักไปในตัวด้วยเลย

วิ ธีการ ล ดการซื้ อชา กาแฟ เปลี่ยน มาซื้ อชาเป็นกล่อง กาแฟผงชงเอง ล ดปริมาณขน มขบเคี้ยวที่รับประทานประจำวัน

วางแผนอ า ห า ร การกินของตัวเองจริงๆ แล้วหากเราทำกับข้าวเองอยู่แล้ว เราก็สามารถทำกับข้าวเพิ่มตอนกลางคืน

แล้วนำที่เหลือใส่กล่องมารับประทานที่ออฟฟิศแทนก็ได้นะคะ เป็นการล ดค่าใช้จ่าย แถมได้กินคลีน กินอ า ห า ร ดีๆ อีกด้วยค่ะ แล้วก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มสิ่งที่เราทำประจำวันแต่อ ย่ างใดเลยด้วยค่ะ

จริงๆ แล้วคนทุกคนสามารถเก็บออมเ งิ นได้ทุกคนนะคะ เพียงแค่เราจะต้องตั้งใจสร้างวินัยในการออมเ งิ นของเราให้ได้เ สี ยก่อน

ตั้งใจว่าจะเก็บเ งิ นจริงจัง ตั้งเป้าหมายการออมเ งิ นให้ตัวเอง แล้วใช้เป้าหมายนี้ล่ะค่ะในการเตือนตัวเอง เราก็จะสามารถเก็บออมเ งิ นได้อ ย่ างแน่นอนค่ะ

ที่มา sanook  jingjai999