เ ท ค นิ ค 6 ข้ อไม่ต้องมีอาชีพเสริม ก็ทำเ งิ นงอ กเงยได้

หากคุณกำลังคิดว่าจะทำอ ย่ างไรให้เ งิ นงอ กเงยขึ้น มาได้ แบบไม่ต้องวิ่งหาร า ยได้เสริม เพราะบางคนไม่ถนัดที่จะทำอาชีพเสริม

แต่ก็อย ากจะให้เ งิ นงอ กเงยขึ้น มาจากร า ยได้ที่มีอยู่ วันนี้เรามีเ ท ค นิ คเหล่านี้มาฝากกัน ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นใ ครก็อย ากได้เ งิ น ที่มากขึ้นกันทั้งนั้น แต่ถ้าจะได้เ งิ นที่มากขึ้น

ก็จำเป็นต้องเ สี ยสละเวลาส่วน หนึ่งออ กไปรับจ๊อบพิเศษเข้ามาอีกทว่าปัญหาสำหรับบางคน ก็คือ

ไม่มี เวลาและ/หรือไม่มีศักยภาพ พอที่จะออ ก ไปรับจ๊อบเพิ่มน่ะสิแค่ทำงาน 8 ชั่ ว โมง อ ย่ างต่ำต่อวันก็เหนื่อยสายตัวแทบ ข า ดแล้วยิ่งคนที่ มี โ ร ค ประจำตัวยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า แค่เก็บเ งิ น ไม่รับจ๊อบเพิ่ม เราก็มีเ งิ นงอ กเงยได้เพียงแค่เรา รู้วิ ธีบริหารเ งิ น และต่อยอ ดเ งิ นให้เป็น

1. หักเข้าเ งิ นออมไปเลยวันละ 50 บ า ท เป็นอ ย่ างต่ำ

เ ท ค นิ คนี้ เป็นเ ท ค นิ คยอ ดฮิต ที่หล า ย เว็บบอร์ดก็ทำกัน เพราะแบง ค์50 ถือว่าเป็นแบงค์มูลค่ากลาง ๆ ไม่รู้สึก ว่ามากไป จนต้องอ ดมากกว่าอิ่ม แต่ก็เป็น

เ งิ นจำนวน มาก พอที่จะเป็น ก้อนเ งิ นฉุ กเฉิ นได้ ถ้าคุณ สามารถเก็บ ได้ทุกวันใน 1 เดือน ก็ได้เ งิ น 50×30 =1,500 บ า ทแล้ว 1 ปี ผ่านไปก็ได้ตั้ง 18,000บ า ท แน่ะ

2.ล งทุ นหุ้นหรือ กองทุ นเ งิ นรวม

อ ย่ างน้อย ควรมีเ งิ นเก็บสัก 20,000 บ า ท เจียดเ งิ นเก็บสักก้อน 5,000-10,000 บ า ทนำไปซื้ อหุ้นไว้ เก็งกำไร หรือ ล งทุ นใน กองทุ นเ งิ นรวมเ งิ น ปันผลถึง จะไม่มากมายแต่ก็พอทุ่น

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าขน มได้บ้ าง อ ย่ าอายทำกิน อ ย่ าหมิ่นเ งิ นน้อยอ ย่ าคอยวาสนาเ งิ น ที่มีอยู่ถ้าเรามอง ว่ามันน้อยมันก็จะเป็นเ งิ นน้อยแต่ถ้ามองเห็นก้อนเ งิ นที่งอ กเงยกว่าเดิมเราก็จะได้ ก้อนเ งิ นที่งอ กเงยกว่าเดิมมันอยู่ที่วิ ธีคิดและวิ ธีบริการจัดการ คุณเลือ กได้

3. สมัครบั ต ร เ ค ร ดิ ต

หล า ยคน มักเข้าใจผิ ดว่า การใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เท่ากับการนำเ งิ น ในอนาคตมาใช้น้อยคนนักที่จะเล็งเห็นประโยชน์ว่า แต้มสะสม ก็คือ การทุ่นค่าใช้ จ่ายอ ย่ างหนึ่งสินค้าบางอ ย่ างบริการ บางตัวหากเรา ไม่มีเ งิ นสดสามารถใช้แต้มสะสม เป็นส่วนลดหรือแลกได้ในทันที

4.อ ย่ าดูหมิ่นเศษเ งิ น

นอ กเหนือจากการหักเ งิ น 50 บ า ทเข้า กระปุกส่วนตัวเ งิ น ที่เป็นเศษเหรียญเล็กน้อยเหลือ จากการใช้จ่าย แต่ละวัน ก็อ ย่ าดูแคลน หยอ ดเข้าไป สมทบกับกองแบงค์ 50 ด้วย เห็นเป็น เศษเล็ก เศษน้อยอ ย่ างนี้ เราสะสมนานวันเข้า ก็เป็นเ งิ นจำนวน มากได้ เหมือนกันนะจ๊ะ

5.เลือ กเปิดบัญชี ที่มี ด อ ก เบี้ยสูง

ไหน ๆ ก็เก็บเ งิ นเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็ทำให้มันงอ กเงย เป็นรูปร่าง ด้วยการ กิน ด อ ก เ บี้ย ในธนาคารไป ด้วยสิ ลอง ถ้าจะให้ดีลองมองหาบัญชี ประเภทฝาก ประจำแต่ได้ ด อ กเบี้ยสูง ลองหาข้ อ มูลในอินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบแต่ ละแบงค์ให้ดีก่อนตัดสินใจ

6.หากเก็บเ งิ นถึงหลักหมื่น

อ ย่ างน้อย 20,000 บ า ท ซื้ อทองเก็บไว้ ทองคำถือว่า เป็นสินท รั พ ย์ อ ย่ างหนึ่งที่มี แนวโน้มว่ายิ่งเก็บนานร า ค า ยิ่งงอ กเงย เก็บไว้ตอนนี้ 10 ปี ต่อไป อาจเพิ่มเป็น หล า ยเท่าตัวก็ได้

ที่มา jeeb.me  fahhsai