แค่ทำ 4 ข้ อนี้เป็นประจำ ชีวิตก็มีเงินใช้ มีกินไม่ข า ดมือ

ปัจจุบันสื่อออนไลน์ทำให้เราเข้าถึงความรู้การเงินได้ง่ายมากๆขึ้น แต่จะนำมาใช้กับตัวเองอ ย่ างไรก็ต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายการเงินของเราคืออะไร รู้ว่าเงินไหลเข้ามาจากที่ไหน เงินไหลไปอยู่ที่ไหนบ้าง รวมถึงตรวจสุขภาพการเงินของตัว ถึงจะรู้ว่าตอนนี้ควรจัดการเงินอ ย่ างไร

การบริหารเงินไม่ใช่สิ่งที่บรรจุเป็นวิชาใช้สอนกันในโรงเรียนอ ย่ างแพร่หล า ย แต่เป็นสิ่งที่เกือบทุกคนจะต้องเรียนรู้และจัดการกับชีวิตของพวกเขาในภายหลัง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังย่ำแย่ การวางแผนบริหารจัดการเงินอ ย่ างรอบครอบจะช่วยให้คุณสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้ว่าเศรษฐกิจรอบตัวคุณจะย่ำแย่แค่ไหน

หล า ยๆ คนคงสงสัย คนร ว ยเขามีนิสั ยแบบไหน ปฎิบัติตัวยังไงนิสั ยเหล่านี้ที่ทำให้ร ว ย เมื่อทำเป็นประจำแล้วชีวิตนี้มีเงินใช้ มีกิน ไม่ข าดมือ ในตอนแรกๆ ต้อง ใช้ความ พ ย าย ามมากพอสมควร แต่เชื่อเถอะว่าไม่ย ากเกินไปที่เธอจะทำได้ นิสั ยที่ทำให้ร ว ย

1. คิดก่อนทุกครั้ง เมื่อจะใช้เงิน

เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า มันจำเป็นขนาดไหนกัน คุ้มมั้ย เป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่า อ ย่ าเห็นแก่ความอย ากได้ ระงับกิเล สไว้บ้างก็ดี ไม่งั้นเงินหมด จะลำบากเอานะ

2. แบ่งเงินไว้ออม 10เปอร์เซน

เก็บออมประมาณ 10เปอร์เซน ของร ายได้ทั้งหมด นี่แหละคือนิสั ยที่ทำให้ร ว ย แต่หากใครไม่ค่อยใช้เงิน มาก ก็แบ่งมาเก็บออมมากกว่า 10เปอร์เซน ก็ได้เช่นกันนะ

3. จำกั ดการใช้เงินของเราเอง

นิสั ยที่เราควรฝึกไว้ก็คือ การจำกั ดการใช้เงินในแต่ละเดือน หรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้เงินได้นี้ ที่สำคัญ อ ย่ าให้ในกระเป๋ามีเงิน มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนั่นเอง บอ กเลยว่าชีวิตนี้จะมีเงินใช้แบบไม่ข าดมือ หากลำบ ากจริงก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้เสมอ เมื่อทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ และครอบครัวแน่นอน

4. อ ย่ าหมุนเงิน สร้างห นี้

นิสั ยที่ทำให้ร ว ยแท้จริง เรานั้นต้องไม่สร้างห นี้ ไม่หาเงินจากแหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อย ๆ เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น กล า ยเป็นว่าต้องดิ้ นรนไปหาเงิน มาเพื่อหมุนไปตลอ ด

ที่มา  108resources