แนวคิดการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ของคนเป็นห นี้กับคน มีเงินเก็บ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตที่แตกต่างระหว่างคน มีเงินเก็บและคนเป็นห นี้สินกับบทความ แนวคิดการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ของคนเป็นห นี้กับคน มีเงินเก็บ ไปดูกันว่าทำไมคนจนถึงเป็นห นี้ และคนร ว ยถึงร ว ยขึ้นทุกวัน

คนที่นอนอยู่ไอซียู กับคนที่นอนกินกาแฟริมช ายหาด.. ‘มีความรู้สึกต่างกัน’ คนออ กรถใหม่ป้ายแดง กับคนที่รถกำลังจะโดนยึด ในหัวใจเขา.. ‘คิดไม่เหมือนกัน’ คนกำลังจะแต่งงาน กับคนที่ถูกแฟนบอ กเลิ ก โ พ สต์เ ฟ ซบุ๊ ค.. ‘คนละแบบเลย’ คนที่ไปรอเห็นหน้าลูกครั้งแรกที่ห้อง ค ล อ ด กับคนที่รอรับ ศ พ แม่หน้าห้องดั บจิ ต..’เหมือนอยู่บนโลกคนละใบ’

เราทุกคน ในบางครั้ง เรายืนกันคนละจุด เจอ กันคนละเรื่อง เห็นคนละมุม คิดคนละอย่ าง อย่ าไปตัดสินใครจากมุมที่ตัวเองอยู่ อย่ าทะเล าะ ถกเถี ยงกันเลย ไม่เกิดประโยชน์ เราไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาอยู่ ถึงเคยผ่านจุดเดียวกัน มาก่อน ก็ไม่ได้แปลว่าเรา จะถูกเสมอไป อย่ าคิดแทนคนอื่น อย่ าตัดสินคนอื่น จากจุดที่เราอยู่เลย..

‘แถมให้อีกเรื่องนะ’

อย่ าเอาตัวเองไปเปรียบกับใครๆ เพราะ..เราต่างก็มีข้อเด่นข้อด้อยไม่เหมือนกัน เป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ ก็เป็นต้นหญ้าเล็กๆ ที่ช่วยให้พื้นดินเขียวขจีได้ เป็นกัปตันเรือไม่ได้ ก็เป็นฝีพาย ช่วยพายให้เรือไปถึงฝั่งอย่ างปลอ ดภั ย เป็นเถ้าแ ก่ ไม่ได้ ก็เป็นลูกน้องที่ดีได้ เป็นลูกน้องนานวัน สักวันก็เป็นเถ้าแ ก่ที่ดีได้ เป็นสามีภรรย าที่ดีต่อ กันไม่ได้ ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกได้ คู่แท้ อาจไม่ได้เดินคู่กันไปจนถึงปล า ยทาง แต่ก็สนันสนุนซึ่งกันและกันได้

เป็นกุนซือไม่ได้ ก็เป็นหมากที่เดินต ามหน้าที่ของตัวเองได้ กุนซือไม่มีหมาก แผนงานก็ย ากจะสำเร็จ เครื่องบินลำใหญ่ ข าดน็อตตัวหนึ่งไป บินขึ้นฟ้าย่อมอันตร าย รู้จักคนอื่นคือฉลาด รู้จักตัวเองคือปัญญา ค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วเป็นตัวเองที่ดีให้ได้ หากความผิ ดหวังเป็นสิ่งที่มาคู่กันกับความสมหวัง สิ่งที่มาคู่กันกับความผิ ดหวังก็คงเป็นบทเรียน

ซึ่งบางทีความผิ ดหวังที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป็นสิ่งที่สามารถสอนให้เราได้เรียนรู้ และเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตได้ว่า บนโลกใบนี้ไม่มีอะไร เป็นไปต ามความต้องการของคนเราได้เสมอ ดังนั้นเมื่อต้องพบเจอ กับความรู้สึกผิ ดหวังก็จงมองให้เป็นเรื่องของบทเรียนและเตื อนใจ ตัวเองครั้งต่อไปว่าจะรับมือ กับมันอย่ างไร ไม่มีอะไรได้ดังใจ มีผิ ดหวัง มีสมหวัง วนไปต ามเหตุและผล ขอแค่เราเข้าใจ เพราะมันเป็นธรรมดา ของการเกิดมาเป็นคน แล้วแค่ผ่านพ้น มันไป ด้วยพลั งใจของตัวเอง..

ที่มา สิริทัศน์ สมเสงี่ยม, นุสนธิ์บุคส์, khobjainas