แนวคิดของคนร ว ย หาเ งิ นเก่ง คิดได้ก็ร ว ยได้

ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า เ งิ น เป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตไปแล้ว คงไม่มีใครอยู่ได้ถ้าปราศจาก เ งิ น เพราะทุกอ ย่ าง ต้องใช้ เ งิ น ทั้งนั้นเลยนะคะ ตั้งแต่ตื่นนอน เปิดไฟ อาบน้ำ แปรงฟั น ทุกอ ย่ างก็เป็น เ งิ น ทั้งนั้นเลยค่ะ

ปัจจัยหนึ่ง ที่เป็นตัวลิขิต ให้เราประสบความสำเร็จ ทางด้านการเ งิ นนั้น ก็คือวิธีคิดที่แตกต่างกัน เรื่องเ งิ นทอง หรืออาจจะจริงหนอ ลองคิดกันดู สมมุติแล้วกัน ทำงาน มีเ งินเก็บ เดือนละ 10,000 บ า ท 1 ปี 120,000 แล้วเ งิ นล้านบ า ทล่ะ เราต้องใช้เวลา เก็บถึง 10 ปี เลย

หรือไม่เบื่อเป็น มนุษย์ เ งิ นเดือนกันบ้างเหรอไงครับ วิธีเดียวที่จะช่วยให้เราร ว ยขึ้นได้ ก็คือต้องปรับเปลี่ยน วิธีคิดและทัศนคติของเราเ สี ยใหม่ เพราะความคิดเดิมๆ เป็นอุปสรรคต่อความร่ำร ว ยครับ

1.คนร ว ยกล้าพูด

กล้าข า ย กล้านำเสนอ คนร ว ยจะกล้าข า ย กล้านำเสนอ สิ่งที่สร้างประโยชน์ หรือสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น ผู้ซื้ อจะซื้ อหรือไม่เป็นอีกเรื่อง

2.คนร ว ยชอบคิด

ชอบหาไ อ เ ดี ยใหม่ๆอยู่เสมอ ทำให้สามารถ สร้างช่องทางของรายได้ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

3.คนร ว ยโ ค ร ตขยัน

และมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน พื้นฐานของคนสำเร็จ ต้องขยันทุกคน แต่ขยันอ ย่ างมีเป้าหมาย และรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร

หลักคิดคนหาเ งิ นเก่งเขาคิดกันยังไง

1.ทำเรื่องที่คนอื่นไม่อย ากทำ ทำความสะอาด เก็บขยะ การจัดระเบียบ วางระบบงานสร้างคน ยอมจ่ายเ งิน ให้สิ่งที่เขาไม่อย ากทำเองเสมอ

2.คนจะจ่ายเ งินเมื่อเราแก้ปัญหาให้เขา ทุกปัญหา มีเ งินซ่อนอยู่ ตั้งใจดูแล้วจะเห็น

3.การหาเ งิ นไม่ใช่สิ่งผิ ดไม่ใช่เรื่องน่าอาย คนที่ทำงานหาเ งิน ตั้งแต่เ ด็ ก จะไม่มองเ งิ นในแง่ลบ เหมือนคนส่วนใหญ่ เราต้องมองการหาเ งินในแง่บวก

4.หาเ งิ นเป็นทักษะเหมือนกีฬา ไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหน ที่มาเริ่มฝึกตอนโต การฝึกทักษะ การหาเ งิ นยิ่งเ ด็ กยิ่งได้เปรียบ

5.จ่ายน้อยทยอยผ่อน คนยอมซื้ อง่ายกว่า

6.ทำเรื่องย ากให้มันง่าย คนจะยอมจ่ายเ งิ น ถ้าเราทำเรื่องย ากให้มันง่าย ธุรกิจ ให้ความรู้อ อ น ไ ล น์ทั้งหมด ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ คือทำเรื่องย ากให้ง่ายง่ายสุดก็ข า ยดีสุด

7.ให้เก็บเ งิ นเพื่อซื้ อสินท รั พ ย์ที่สร้างเ งิน คนหาเ งิ นเก่ง ย่อมมีวันนึง ที่ไม่เก่ง ต้องสร้างทางเลือ ก โดยการทยอยซื้ อสินท รั พ ย์ ที่สร้างเ งินให้เราตลอ ดไป เช่น หุ้นปันผล

ที่มา readykids  stand-smiling