แนวคิดของวัยรุ่นสร้างตัว มีเงินเก็บ ทำได้ครึ่งก็ร ว ยได้

ช่วงนี้ไปที่ไหนก็เห็นแต่วัยรุ่นสร้างตัวด้วยหลากหล า ยอาชีพ แต่ละคนก็มีวิ ธีและเคล็ดลับความสำเร็จที่ต่างกันไป วันนีัขอเสนอ แนวคิด 10 ข้ อของคนคิดสร้างตัวมาฝาก บอ กเลยว่าทำได้เพียงครึ่งนี้ คุณก็ร ว ยแล้ว

1. ขยันขันแข็ง

และพย าย ามหารายได้ เพื่อ กระจายความเ สี่ ย งโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง พนักงานออฟฟิศที่ทำงานประจำซึ่งมีความเ สี่ ย งจากการถูกปลดจากงานอย่ างไม่ทันได้ตั้งตัวเราจึงต้องมองหารายได้เสริมเพื่อรองรับความเ สี่ ย งทางการเงินด้วย

2. เก็บวันนี้ มีวันหน้า

ออมก่อนร ว ยก่อน วิ ธีนี้ใช้ได้เสมอนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหน และไม่ว่าจะคนปกติหรือมหาเ ศ ร ษ ฐีเพรา ะการออมเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคตเคล็ดลับง่าย ๆ คือ แบ่งเงินออมก่อนที่จะใช้ครับ รับรองไม่จน

3. พอเพียง

พอ กินพอใช้ อย่ าหน้าใหญ่ ใช้เกินตัวจริงอยู่นะครับว่าหาเงินได้มากก็ใช้ได้มากแต่ต้องอย่ าลืมนะครับว่า ความพอ ดีหรือพอเพียงจะทำให้เราไม่ทุ ก ข์ย ากในย ามที่เกิดปัญห า ยิ่งถ้าหาน้อยใช้มากแล้วด้วย ชีวิตนี้ลำบากแน่ครับ

4. ออมไว้ แล้วใช้ลงทุน

ทุกวันนี้หล า ยคนคงทราบดีนะครับว่าดอ กเบี้ยเงินฝากบ้านเราต่ำเตี้ยเรี่ยดินแต่ไม่ได้หมายความว่าการฝากเงินธนาคารไม่ดีนะครับเมื่อเก็บเงินไปสักระยะ ให้เปลี่ยนเป็นการลงทุนบ้างเพื่อ กระจายความเ สี่ ย ง และรับผลตอบแทน มากขึ้น

5. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

วิ ธีนี้มีประโยชน์อย่ างมากครับ สำหรับใครที่ชอบมีคำถามว่าเงินเราห า ยไปไหน หรือเราใช้อะไรไปบ้างการทำบัญชีรายรับรายจ่าย คือคำตอบครับเพรา ะทำให้เรารู้การเคลื่อนไหวของเงิน และป้องกันเงินรั่วไหลได้อีกด้วย

6. ความไม่มีห นี้ เป็นลาภอันประเสริฐ

ไม่ว่าจะเป็นห นี้ในระบบ นอ กระบบ บัตรเครดิตและอื่น ๆ เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงครับแต่หากมีโครงการที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เช่น ซื้อบ้าน หรือซื้อรถ เราควรวางแผนการเงินให้ดี ๆเ สี ยก่อน อย่ าทำอะไรเกินตัว เ พราะสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรเลย

7. ใช้ชีวิตวันนี้ แต่อย่ าลืมอนาคต

วันนี้ที่เรายังสามารถสร้างรายได้เราควรเตรียมวางแผนการเงินไว้สำหรับอนาคตเช่น การวางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษาให้ลูกเตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินด้วยการซื้อ กรมธรรม์ประกันท รั พ ย์สิน-ประกันชีวิต

8. คบคนเช่นไร เป็นคนเช่นนั้น

การใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำราญวัน ๆ ชวนกันแต่ไปเที่ยวสังสรรค์สุดท้ายเราก็หลงติดไปด้วย แต่หากคบเพื่อนกลุ่มนักลงทุนวัน ๆ ก็ชวนกันคุยแต่เรื่องการออมการลงทุน เราก็จะติดวิ ธีคิดด้านการเงิน-การลงทุนไปด้วย

9. มีปัญญา

ความมั่งคั่ง ความร่ำร ว ย เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนะครับแต่อาวุธที่สำคัญที่สุดในการรั ก ษ าความมั่งคั่งหรือความเป็นอยู่ที่ดี คือ ปัญญาครับดังนั้นจึงต้องหมั่นหาความรู้ และติดต ามสถานการณ์อยู่ตลอ ด

10. ร่างกายสำคัญที่สุด

อย่ ามัวแต่หาเงิน จนลืมดูแลตัวเองนะครับเ พราะว่า 9 ข้ อที่ผ่าน มาจะไร้ค่า ถ้าคุณละเลยสุ ข ภ า พของตัวเองเงินทองที่หามาได้มากมาย คงไม่มีความหมายถ้ามันทำให้คุณต้องล้มป่ ว ย หรือไม่มีความสุข ขอให้มีสุ ข ภ า พแข็งแรง มีความสุข และร่ำร ว ยกันถ้วนหน้าครับ

ที่มา  yimlamun