แนวทางการเก็บเ งิ นของมนุษย์เ งิ นเดือน อ่ า นแล้วมีกำลังใจเก็บเ งิ น มากขึ้น

มนุษย์เ งิ นเดือนส่วนใหญ่แล้ว เ งิ นจะไม่ค่อยพอใช้ เพราะกว่าเ งิ นจะออ กแต่ละเดือนก็ใช้เ งิ นเดือนปัจจุบันหมดแล้ว หล า ยคนต้องห า ยืมมาใช้ก่อนเพื่อรอเ งิ นเดือนออ ก นั่นเป็นเพราะการใช้จ่ายของเรา จึงทำให้มนุษย์เ งิ นเดือนส่วน มากจะไม่ค่อยมีเ งิ นเก็บกัน หรือแทบจะไม่มีเลย

ในยุคปัจจุบันทุกวันนี้ สิ่งที่มนุษย์เ งิ นเดือนเป็นอยู่คือ การใช้เ งิ นที่มากเกินตัว เดือนชนเดือนตลอ ด บางคนทำงาน มานานหล า ยปี ยังไม่มีเ งิ นเก็บก็มีนะ และนั่นอาจเป็นสัญญาณบอ กว่า

การวางแผ นเรื่องเ งิ นนั้น มันค่อนข้างแย่เชียวล่ะฉะนั้น มีตั วอย่ างของผู้ที่เก็บเ งิ นดีเด่น มาฝาก บอ กเลยว่า มนุษย์เ งิ นเดือนที่ได้อ่ านจะต้องมีกำลังใจ ในการเก็บเ งิ นอ ย่ างแน่นอน มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

ช่วงต้นเดือนที่ผ่าน มาเธอได้ทำการแ ชร์วิธีเก็บเ งิ นอย่ างละเอียดโดยเธอเน้นการเก็บแบบเรื่อยๆ ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรสูง เพราะเธอทำงานเป็น พนักงาน เซเว่ น เ งิ นเดือนเพียง 9300 บาท นับว่าใช้ธรรมดายังจะไม่พออยู่แล้ว แต่เธอทำได้

การเก็บเ งิ นของเธอคือ การวางแผนตั้งแต่เ งิ นเดือนออ ก กดออ กจากธน าคารมาให้หมด ทีนี้ก็ทำการหั กค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จำเป็นของเดือนออ กไปคราวนี้ก็จะไม่ต้อง เป็นห นี้ ส่วนค่ากินนั้น ก็ต้องมีการวางแผน ด้วยนึกภาพให้ออ กว่า

วันหนึ่งเรามีความจำเป็น ต้องใช้เ งิ นไปกับอะไรแค่ไหน และทำการแยกเอาไว้เป็นถุงๆ จนครบเดือน เพื่อไม่ให้เกิด การใช้เ งิ น กับส่วนที่ไม่จำเป็น จัดเป็นเซ ตเหรียญได้ก็จะดี มันจะได้ทำให้เรารู้สึกขิ้เกีย จ ไม่อย ากหยิบมาใช้จ่าย

และซึ่งอาจส่งผลให้ตอนเย็นเราก็ยังเหลือเหรียญเหล่านั้น ไปออมได้อีก ทีนี้ก็จะเหลือเ งิ นสำหรับกองกลางที่จะเอามาใช้อะไร ที่ไม่จำเป็นได้และพนักง านเซเว่ น คนนี้ เขาได้เลือ กการออมเ งิ น โดยการนำเ งิ นที่เหลือจากการหั กค่าใช้จ่าย ทุกอย่ างไปลงทุน

กับสล ากออมทรั พย์ของ ธ ก ส. ทั้งยังรับเสื้อผ้ามือ 2 มาข า ย และเก็บเ งิ น ออ กมอไซค์ไว้ขี่ไปทำงานอีก ถ้าจะคิดกันง่ายๆ ก็คือ การออมก่อนแต่ใช้ทีหลัง นี่แหละที่น่าสนใจ

ที่มา  profession-j55