แนวทางหลักการคิดของหาเงินเก่ง คิดได้ต ามเขาก็ร ว ยได้ไม่ย าก

ชีวิตคนเราเกิดมามีไม่เท่ากัน มีมากบ้าง มีน้อยบ้าง บางคนพอใจที่มีน้อยและก็มีความสุขได้ แต่บางคน มีน้อยก็ยังไม่พอใจ ซ้ำหนักบางคน มีน้อยแต่ก็ใช้มาก แบบนี้บอ กเลยหนทางร่ำร ว ยแทบไม่มี ทว่าเรื่องความพึงพอใจในท รั พ ย์สินตัดไปก่อน ถ้าหากจะถามว่ามีใครที่อย ากจะร ว ยบ้าง เชื่อว่าหล า ยคนคงรีบยกมือ กันแทบไม่ทัน ทีนี้ลองย้อนถามกลับไปที่ตัวคุณว่า ในเมื่อคุณอย ากร ว ย คุณมีมุมมองต่อ การหาเงินอ ย่ างไร หรือว่าคุณมีมุมมองต่อ การใช้เงินอ ย่ างไร

ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวลิขิตให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการเงินนั้นก็คือ วิ ธีคิดที่แตกต่างกันเรื่อง เงินทอง หรืออาจจะจริงหนอ ลองคิดกันดู สมมุติแล้วกันทำงาน มีเงินเก็บเดือนละ 10,000 บ า ท 1 ปี 120,000 แล้วเงินล้านบ า ทล่ะ เราต้องใช้เวลาเก็บถึง 10 ปีเลยหรือ ไม่เบื่อเป็น มนุษย์เงินเดือนกันบ้างเหรอไงครับ วิ ธีเดียวที่จะช่วยให้เราร ว ยขึ้นได้ก็คือต้องปรับเปลี่ยน วิ ธีคิดและทัศนคติ ของเราเ สี ยใหม่ เพราะความคิดเดิม ๆ เป็นอุปสรรคต่อความร่ำร ว ยครับ

1. คนร ว ยโ ค ร ตขยัน

และมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจน พื้นฐานของคนสำเร็จ ต้องขยันทุกคน แต่ขยันอ ย่ างมีเป้าหมาย และรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร

2. คนร ว ยกล้าพูด

กล้าข า ย กล้านำเสนอ คนร ว ย จะกล้าข า ย กล้านำเสนอสิ่งที่สร้างประโยชน์ หรือสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น ผู้ซื้ อ จะซื้ อหรือไม่ เป็นอีกเรื่อง

3. คนร ว ยชอบคิด

ชอบหาไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอทำให้สามารถสร้างช่องทางของร า ยได้ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

7 หลักคิด คนหาเงินเก่ง เขาคิดกันยังไง

1. ทำเรื่อง ย า ก ให้มันง่าย คนจะยอมจ่ายเงินถ้าเราทำเรื่อง ย า ก ให้มันง่าย ธุรกิจให้ความรู้ออนไลน์ทั้งหมดก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ คือ ทำเรื่อง ย า ก ให้ง่ายง่ายสุด ก็ข า ยดีสุด

2. คนจะจ่ายเงิน เมื่อเราแก้ปัญหาให้เขา ทุกปัญหามีเงินซ่อนอยู่ ตั้งใจดูแล้วจะเห็น

3. หาเงินเป็นทักษะ เหมือนกีฬา ไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหนที่มาเริ่มฝึกตอนโต การฝึกทักษะการหาเงินยิ่งเ ด็ ก ยิ่งได้เปรียบ

4. การหาเงินไม่ใช่สิ่งผิ ด ไม่ใช่เรื่องน่าอาย คนที่ทำงานหาเงินตั้งแต่เ ด็ ก จะไม่มองเงินในแง่ลบเหมือนคนส่วนใหญ่ เราต้องมองการหาเงินในแง่บวก

5. ให้เก็บเงิน เพื่อซื้ อสินท รั พ ย์ ที่สร้างเงิน คนหาเงินเก่ง ย่อมมีวันนึงที่ไม่เก่ง ต้องสร้างทางเลือ กโดยการทยอยซื้ อสินท รั พ ย์ ที่สร้างเงินให้เราตลอ ดไป เช่น หุ้นปันผล

6. ทำเรื่องที่คนอื่นไม่ อ ย า ก ทำ ทำความสะอาด เก็บขยะ การจัดระเบียบ วางระบบ งานสร้าง คนยอมจ่ายเงินให้สิ่งที่เขาไม่ อ ย า ก ทำเองเสมอ

7. จ่ายน้อย ทยอยผ่ อ น คนยอมซื้ อง่ายกว่า

ที่มา  sabailey