แม้จะรักกันเพียงใด เมื่อศีลไม่เสมอ กัน สักวันก็ต้องจากกันไปอยู่ดี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่ที่ต้องจากลากันในที่สุด เพียงเพราะมีศีลที่ไม่เสมอ กัน กับบทความ แม้จะรักกันเพียงใด เมื่อศีลไม่เสมอ กัน สักวันก็ต้องจากกันไปอยู่ ไปดูกันว่าทำไมเมื่อหมดบุญวาสนาต่อ กัน มีศีลที่ไม่เสมอ กัน คนรักกันถึงต้องแยกจากกันไป

ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือ.. คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกัน .. พาลทะเลาะตลอ ด ทางแก้คือ..’ รั ก ษ าศีล ‘ รั ก ษ าใจของเราเองให้ดี ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่.. เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน ชีวิตคู่.. หากเลือ กคนที่ศีลไม่เสมอเรา แม้… เราจะพย าย ามเปลี่ยนแค่ไหน..? แต่หาก..

อีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยนก็ไปกันไม่ได้ เลือ กใครมาเป็นคู่ จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอ ก ต้องดูถึงนิสัย และ ความคิด ของคนๆนั้นด้วย ดูภายนอ กว่าใช่ อาจถูกใจ แต่ศีลไม่เสมอ กัน… แบบนี้ก็ไปกันไม่ได้ อยู่ด้วยดันได้ไม่นาน แต่หากศีลเสมอ กัน อยู่ในระดับอารมณ์เดียวกัน นี่ต่างหากที่จะทำให้ ‘ชีวิตคู่’ อยู่กันนาน…

ศีลในชีวิตคู่ คือ อภัย และ เข้าใจ พร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่ .. พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว ให้เรียก..’ ชีวิตเดียว ‘ ของคนๆ เดียว ไม่ใช่ชีวิตคู่ แต่ถ้าหากชีวิตคู่ทำให้.. คุณเ จ็ บช้ำ จงรู้ไว้มันสอนให้คุณกล า ยเป็น..’ คนเข้มแข็ง ‘

หากโชคชะต าทำให้.. คุณถูกหลอ ก จงรู้ไว้มันสอนให้คุณ..’ ฉลาดขึ้น ‘

หากโชคชะต าทำให้..คุณเผชิญกับศัตรู จงรู้ไว้มันสอนให้คุณ..’ เอาชนะตัวเอง ‘

หากโชคชะต าทำให้..คุณล้มเหลว จงรู้ไว้มันสอนให้คุณ..’ หนักแน่น ‘

หากโชคชะต าทำให้..คุณหลงทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ..’ คนใหม่ๆ ‘

อย่ าปล่อยให้..’ ความทุ ก ข์ ‘ ที่กำลังเผชิญอยู่ผ่านไป … โดยสูญเปล่า จำไว้..!! ทุกอุปสรรค คือ โอกาสในการเปลี่ยนแปลง

สุดท้ายที่จะขอฝาก วิธีรั ก ษ าชีวิตคู่ ให้ยืนย าวและยั่งยืน

1 ปฎิบัติต่อ กันด้วยความเคารพ

ปฏิบัติต่อ กันด้วยความเคารพ การรั ก ษ าซึ่งกันและกันด้วยความเคารพจะช่วยให้คุณและคนอื่น ๆ สร้างและรั ก ษ าความสัมพันธ์ที่ย าวนานและมีความสุข ต่อไปนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องอื่น ๆ ของคุณ ให้พย าย ามทำกับผู้อื่นเหมือนที่ต้องการให้ผู้อื่นทำกับเรา ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรก็ควรให้ความสำคัญด้วยการถามความเห็นของอีกฝ่ายอยู่เสมอๆ ด้วย

2 ให้เวลาส่วนตัว

อนุญาตให้แฟนของคุณมีเวลาของตัวเอง เพื่อให้อีกฝ่ายได้ใช้เวลากับเพื่อน ครอบครัว ของตัวเอง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวติดกันตลอ ด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการทิ้งกัน เราควรแบ่งเวลาออ กเป็น ‘เวลาของเธอ’ ‘เวลาของฉัน’ และ ‘เวลาของเรา’ เพราะการมีเวลาส่วนตัวสำหรับกลุ่มเพื่อน ครอบครัว ของแต่ละฝ่ายสำคัญมาก การได้ใช้เวลากับคนที่สนิททำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา และมีสุขภาพจิตที่ดี ผ่อนคล า ย

3 ไม่พย าย ามเปลี่ยนแปลงคนอื่น

อย่ าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคู่ของคุณ เพราะทุกคน มีเอกลักษณ์ ความคิด เป็นของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวช าญเคยบอ กเอาไว้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ แนวคิด ความเชื่อทางศาสนา ความสนใจ และงานอ ดิเรกที่สำคัญได้ ให้พย าย ามเปิดใจยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกันแทน

4 อย่ าลืมความมีชีวิตชีวา

หมั่นสร้างความสนุกให้กับชีวิตคู่อยู่เสมอ ถึงแม้จะเป้นคู่ที่อยู่ด้วยกัน มานานแล้ว แต่ก็สามารถหาอะไรสนุกๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีสาระทำร่วมกันได้ อาจจะเล่น มถขฮาๆ ใส่กัน หรือเล่นสนุกด้วยแบบเด็กๆ ก็ได้นะ

5 ใช้คำว่า ‘เรา’

นักวิจัยพบว่าการที่คู่รักใช้คำว่า ‘เรา’ จะมีความสุข ความสบายใจ มากยิ่งขึ้นเมื่อต้องสื่อสารกัน และยังทำให้พอใจในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นกว่าการใช้คำว่า ‘เธอ’ , ‘ฉัน’ เพราะเมื่อพูดถึงคำว่า ‘เรา’ จะเหมือนการเชื่อมโยงในจิตใต้สำนึกให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องของ ‘เธอ กับฉัน’ แทนคนใดคนหนึ่ง นั่นทำให้ความสัมพันธ์ของคู่รักแข็งแกร่งมากขึ้น

6 ใช้สัดส่วน 3:1

คนทั่วไปเข้าใจกันว่าในหนึ่งวันย่อมมีทั้งประสบการณ์บวก และประสบการณ์ลบ แต่ขอเพียงแค่ตัวเองมีประสบการณ์เชิงบวกมากกว่าลบก็พอแล้ว แต่ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนที่ดีสำหรับความสัมพันธ์คือ 3: 1 นั่นคือคุณต้องมีประสบการณ์ที่ดีสามส่วนกับคู่รักของคุณ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าประสบการณ์เชิงลบ อัตราส่วนนี้ทำให้ความรักราบรื่น และมีความสัมพันธ์ที่ดี

7 มองจุดดี

ดร. Terri Orbuch ได้ดำเนินการศึกษาระยะย าวตั้งแต่ปีพ. ศ. 2529 เกี่ยวกับการสร้างความสุขของคู่รัก จากผลการวิจัยเธอพบว่าคู่รักที่มีความสุขจะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่กำลังดีในความสัมพันธ์มากกว่าการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น หรือหากเมื่อมีเหตุการณ์ลบๆ เกิดขึ้น คู่รักก็จะพูดถึงในทางบวกมากกว่าแทน ซึ่งเทคนิคนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้กับความสัมพันธ์ของเรา เช่น ถ้าคู่ของคุณเป็นคนไม่เป็นระเบียบแทนที่จะบ่นก็ลองพูดกับเขาว่า ‘ฉัน มีความสุขมากกับการได้กลับมานอนในบ้านที่เป็นระเบียบ เรามาช่วยกันจัดบ้านให้น่าอยู่กันเถอะ ‘

8 ฟังอย่ างตั้งใจ

ตั้งช่วงเวลาเวลาดีๆ ที่เหมือนเป็นของขวัญให้กันและกัน โดยตั้งชั่ วโมงสำหรับรับฟังคู่รักของคุณ ทำให้เป็นทางการทุกสัปดาห์ โดยอาจเป็นในบ้านของคุณเองหรือในสถานที่เล็ก ๆ ที่เงียบสงบ การฟังกันและกันจะทำให้เข้าใจกัน มากขึ้น

9 จำไว้ว่าชีวิตรักของเราไม่ใช่หนัง

ด้วยความที่เดี๋ยวนี้มีหนังรักซึ้งๆ เต็มไปหมด การดูเยอะๆ ก็ทำให้เกิดอาหารอินจนอย ากให้ชีวิตรักของตัวเองเป็นแบบนั้นบ้างเหมือนกัน แต่อย่ าลืมว่าในภาพยนต์หนึ่งเรื่องมีความย าวเพียงแค่ 90 นาทีเท่านั้น เป็นเหมือนการสรุปย่อๆ มารวมกัน แต่ในชีวิตจริงต้องเจอเรื่องราวหลากหล า ยปนกันไป ควรพอใจไปกับความสัมพันธ์ของคุณและปล่อยความคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นเหมือนกับฉากรักโรแมนติกทิ้งไป

10 แค่เพราะไม่ชอบ ไม่ได้แปลว่าไม่รัก

บางครั้งอาจจะมีอารมณ์ไม่ชอบในสิ่งที่คู่รักของคุณทำ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักเขา เพราะในชีวิตจริงไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปหมด ให้เข้าใจว่าถึงบางครั้งจะมีอารมณ์ไม่ชอบเล็กๆ น้อยๆ ปะปน มาบ้าง แต่ความรักก็ยังคงอยู่ดี

ที่มา pentahugs.com, thatlifes