แม้จะเงินเดือนสูง เมื่อมี 7 นิสัยนี้ก็ยังมีชีวิตที่จนอยู่ดี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยเงินเดือนที่สูง แต่ชีวิตยังวนอยู่ที่เดิม กับบทความ แม้จะเงินเดือนสูง เมื่อมี 7 นิสัยนี้ก็ยังมีชีวิตที่จนอยู่ดี ไปดูกันว่าคนเงินเดือนสูงมีนิสัยอย่ างไร ชีวิตถึงไม่มีความสุข ไม่มีเงิน

ต้องยอมรับว่าผู้คนในปัจจุบันนี้ มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่ างมาก โดยเฉพาะปัญหาห นี้สินที่มีอัตราห นี้สินครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น มาอย่ างต่อเนื่องในทุกปี แล้วทำไมคน มากมายถึงมีปัญหา การเงินเพิ่มมากขึ้นทุกปีเชื่อได้เลยว่าผู้คนเหล่านั้น มีลักษณะ นิสัยที่ทำให้จน อยู่นั่นเอง ซึ่งวันนี้ จะมาชี้แจงแถลงไขให้ทราบกันว่า นิสัยเหล่านั้นเป็นแบบไหน มีอะไรบ้าง

1 หวังเอาแต่น้ำบ่อหน้า

การเล่นห ว ยร ว ยเบอร์ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน แต่ละงวดนั้นกองสลากฯมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียว ลองคิดดูสิว่าคนไทยเสียเงินให้กับน้ำบ่อหน้านี้มากมายแค่ไหน ซึ่งถ้าจะลองมองย้อนไปดูต ามสถิติ มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกรางวัลใหญ่ ๆ จนร่ำร ว ยส่วนคนอีกมหาศาลนั้นเสียเงินแต่ละงวดหล า ยพันไปเปล่า ๆ โดยที่ไม่ได้อะไรกลับมา รวมกันปีหนึ่งเสียเงินนับหมื่นกันเลยทีเดียว

วิธีแก้ = อย่ างที่รู้กันว่าขึ้นชื่อว่าห ว ยไม่เคยทำให้ใครร ว ย หากอย ากร ว ยจริง ๆเปลี่ยนเงินที่ใช้เล่นห ว ยมาเป็นเงินเก็บเสียดีกว่า ลองคิดเล่น ๆ หากคุณซื้ อล็อตเตอรี่งวดละ 2 ใบเป็นเงิน 160 บาท เดือนหนึ่งคุณจะเสียเงิน 320 บาท ปีหนึ่งจะเสียเงินถึง 3,840 บาทแม้มันจะไม่มากนักแต่มันก็ไม่ใช่เงินน้อย ๆ สามารถเอาไปทำอะไรได้หล า ยอย่ างเลยทีเดียว

2 มีทัศนคติ ‘เป็นคนร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข’

คำพูดที่ว่า ‘เป็นคนร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข’ ถ้ามองดูให้ลึกนั้น มีนัยยะแอบแฝงถึงความอิจฉารู้สึกด้อยค่า และมีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคง เป็นการกดผู้อื่นให้แ ย่ลงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีกว่า ทั้ง ๆที่การไม่มีเงินและการเป็นห นี้นั่นแหละที่ทำให้คุณไม่มีความสุข ไม่ใช่เพราะความร่ำร ว ยแต่อย่ างใดเลยและการที่มีทัศนคติ เกลี ยดความร่ำร ว ยแบบนี้แหละ ที่ทำให้คุณสะกดจิตตัวคุณเอง ให้มีพฤติก ร ร มที่ทำให้คุณจนอยู่ตลอ ดเวลา เนื่องจากในใจลึก ๆ คุณคิดว่าคุณไม่อย ากเป็นคนร ว ยเพราะคิดว่าคนร ว ยนั้นไม่มีความสุข

วิธีแก้ = แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน หากคุณมีทัศนคติที่ดีต่อ การเงินและการใช้ชีวิตพฤติก ร ร มการใช้เงินและการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต ามความคิดของคุณ คำพูดที่ว่า

‘ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว’ คือเรื่องจริง หากคุณคิดว่าคุณจะร่ำร ว ยคุณจะมีความสุข ลักษณะการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปต ามนั้นเช่น แต่ก่อนคุณไม่คิดถึงเรื่องการเก็บเงินเพราะมีทัศนคติ

‘ร ว ยก็ใช่ว่าจะมีความสุข’ เอาเงิน มาซื้ อความสุขชั่ วคราวให้หมดเลย แต่เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณก็จะเริ่มเก็บเงิน เริ่มนำเงินเก็บไปล งทุ น หรือหาทางทำให้เงินงอ กเงย เป็นต้น

3 สร้างห นี้สินเพราะวิถีชีวิตเกินตัว

คนบางมีความอย ากได้อย ากมีเกินรายได้ที่ตัวเองได้รับ เห็นคนอื่น มีของแพง ๆก็อย ากได้บ้าง เพื่อหน้าต า เพื่ออวดคนอื่นว่าตัวเองก็มี โดยที่ไม่ได้มองเงินในกระเป๋าตัวเองเลยแล้ว ถ้าเงินไม่มีจะทำอย่ างไรล่ะ ก็ต้องใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตสิสะดวกดี ไม่ต้องเสียเงินสดแค่รูดปรื๊ดเดียวก็ได้ของมาแล้วโดยไม่คิดคำนึงถึงอัตราด อ กเบี้ ยที่จะถาโถมเข้ามาให้คุณแทบล้มทั้งยืนในภายหลัง

วิธีแก้ = ทางแก้นั้นไม่ย าก คล้าย ๆ กันกับข้อที่ 1. นั่นคือมีความยับยั้งชั่งใจให้มาก ก่อนที่จะตัดสินใจซื้ อของอะไรก็ต าม และที่สำคัญต้องรู้จักการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตที่ถูกวิธี ใช้ บัตรเ ค ร ดิ ต อย่ างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของมันเพราะบัตร เ ค ร ดิ ตนั้นหากใช้อย่ างถูกวิธี จะถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินขึ้นได้ด้วยนะ

4 เรื่องการเงินน่าเบื่อ ไม่อย ากสนใจ

ถ้าพูดถึงการวางแผนทางการเงิน บางคนถึงกับเบือนหน้าหนีเพราะรู้สึกว่ามันคือเรื่องน่าเบื่อมากตัวเลขวุ่นวายน่าป วดหัว ทำไมจะต้องวางแผนการเงินอะไรด้วย มีเงินก็ใช้ไปสิไม่เห็น จะต้องคิดมากเลยซึ่งนี่คือความคิดที่ผิด และอาจจะทำให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังได้ บางคนผ่านไปแค่กลางเดือนเงินก็หมดแล้วอีกครึ่งเดือนที่เหลือก็ต้องจำกัดจำเขี่ย กินแต่บะหมี่กึงสำเร็จรูป ซึ่งส่ งผลต่อสุ ข ภาพ ในระยะย าว ซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อ รั ก ษ า สุ ข ภาพ ของตัวเองในอนาคต

วิธีแก้ = คุณรู้หรือไม่ว่า การวางแผนเรื่องเงินทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญและช่วยให้คุณประหยัดเงินและมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้น เพราะมันจะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหว ของสถานะการเงินของคุณอยู่ตลอ ดเวลา และทำให้คุณรู้ว่าคุณใช้เงินไปมากเกินความจำเป็นหรือไม่ คุณจะได้ปรับพฤติก ร ร มได้ทันไม่ให้บานปล า ยจน มีปัญหาทางการเงินได้

5 เงินเก็บคืออะไร ไม่เคยรู้จัก

บางคนใช้จ่ายเงินโดยไม่ยั้งคิดไม่พอ ยังไม่รู้จักเก็บออมเงินด้วย ซึ่งถือเป็นห า ยนะทางการเงินเลยทีเดียวเพราะถ้าหากเกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นขึ้น มา เช่น ตกงานกระทันหัน ป่ วยต้องเข้ารับการ รั ก ษ า ในโรงพย าบาล เป็นต้นคุณจะเอาเงินที่ไหน? ก็ต้องไปกู้ห นี้ยืมสินเพื่อนำไปใช้จ่ายในเหตุการฉุ กเฉิ นเหล่านั้น แล้วถ้าล่วงเลยเข้าสู่วัยเกษียณล่ะ จะเอาเงินที่ไหนใช้จ่าย จะไปสมัครงานก็ไม่มีใครจ้างเพราะผิด ก ฎหม ายเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลก็น้อยนิด จะเอาชีวิตรอ ดไปได้อย่ างไรในช่วงบั้นปล า ยชีวิต

วิธีแก้ = ไม่มีเงินเก็บ ก็ต้องเริ่มวางแผนเก็บเงินเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีย ามแก่ชราและเพื่อความไม่ลำบากหากเกิดเหตุฉุ กเฉิ น ในส่วนของการเก็บเงินเพื่อเหตุฉุ กเฉิ นนั้นอาจจะ เก็บเอาไว้เป็นจำนวนเท่ากับรายได้ต่อเดือนของคุณสัก 3 – 6 เดือน ส่วนเงินเก็บเพื่อ การเกษียณนั้น ควรเริ่มต้นเก็บทันทีที่คุณเริ่มต้นทำงาน เก็บไปเรื่อย ๆ เดือนหนึ่งอาจจะไม่ต้องมาก แต่ถ้าใช้ระยะเวลานาน รับรองว่ามากมายมหาศาลแน่นอน

6 ใช้ชีวิตไปวัน ๆ โดยไม่คิดถึงอนาคต

การไม่คิดถึงอนาคตของตัวเอง แน่นอน มันไม่ใช่เรื่องเสียห า ย แต่การไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั้นจะส่ งผลในแง่ลบต่อตัวคุณเองแน่นอน เพราะจะทำให้คุณใช้ชีวิตไปวัน ๆมีเงินเท่าไหร่ ก็ใช้ไปโดยไม่คิด ไม่รู้จักเก็บออม ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่ หลังจากเกษียณอายุไม่มีคนจ้างงานแล้ว คุณจะมีรายได้ที่ไหน? หรือถ้ายังมีคนจ้าง คุณจะยังมีเรี่ยวแรงทำงานไปได้อีกมากแค่ไหน

วิธีแก้ = เพียงแค่ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตคุณ เช่น คุณจะมีบ้าน มีรถโดยซื้ อเงินสดหรือผ่ อ นให้น้อยที่สุดก็จะทำให้คุณเริ่มต้นเก็บเงินและมีความพย าย ามในการเก็บเงินหรือคุณตั้งเป้าหมาย ว่าจะไปท่องเที่ยวให้สบายใจหลังจากเกษียณอายุคุณก็ต้องเริ่มต้นตั้งเป้าจำนวนเงินที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงนั้น และเริ่มต้นเก็บออมเงิน

7 ใช้จ่ายโดยไม่คิด นิสัยที่ทำให้จน

การใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิดนั้น ถือเป็นนิสัยที่เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้คน มีปัญหาทางด้านการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่คงไม่ต้องการการอธิบายอะไรมาก เพราะคุณคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว ว่าลักษณะการใช้จ่ายโดยไม่คิดนั้นเป็นอย่ างไรก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจอะไรใด ๆ ทั้งสิ้นนั่นเองซึ่งนิสัยนี้จะนำพาคุณไปสู่การเป็นห นี้สินโดยไม่จำเป็น เพราะเมื่อเงินหมดก็ต้องหันไปพึ่งบัตรเ ค ร ดิ ตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเอง

วิธีแก้ = การแก้ไขไม่ใช่เรื่องย าก เพียงแค่คุณต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจ คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะซื้ ออะไรก็ต ามใช้เวลาพิจารณาถึงความคุ้มค่าของสิ่งนั้น รวมไปถึงคิดว่า ถ้าหากคุณซื้ อของสิ่งนั้น มาคุณจะมีเงินเหลือเพื่อสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ อย่ างอื่นหรือไม่ คุณจะไม่มีเงินเก็บหรือไม่หากคุณคิดพิจารณาก่อนซื้ อก็จะทำให้ความอย ากได้ลดน้อยลง เพราะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้น

ที่มา moneyguru, chookde