แม้ชีวิตจะเรียนสูงแค่ไหน ก็ไม่สำคัญเท่าใช้ชีวิตเป็น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุข กับบทความ แม้ชีวิตจะเรียนสูงแค่ไหน ก็ไม่สำคัญเท่าใช้ชีวิตเป็น ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุข สำคัญกว่าการเรียนจบสูงๆ อย่ างไร

การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หล า ยๆคนยังจำกัดคำว่า ‘การศึกษา’ ไว้ในแค่ห้องเรียน ตัดสินว่าคนนั้น มีการศึกษาหรือไม่มีความรู้ จากวุฒิที่เรียนจบออ กมา และหล า ยๆคนนั้น ก็เชื่อว่าการที่ได้เรียนจบสูงนั้น ก็จะทำให้เรานั้น มีหน้าที่การงานที่ดี ดีต่ออนาคต

แต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การที่เรานั้นเรียนสูง ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะประสบความสำเร็จเสมอไป เพราะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ประเด็น การที่จะทำงานให้เป็นนี่แหละค่ะ คือประเด็นที่สำคัญ แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน\

เรื่องการเรียน

การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคนที่เรียนเพียงคนเดียว การที่เรียนดี เรียนแย่ก็อยู่กับตัวเอง ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือพี่น้อง ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย และบางครั้งสถานที่ ที่เราเรียนนั้น จบมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเรา แน่นอนว่าทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และฝีมือด้วยเช่นกัน ที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น

แต่ถ้าคุณนั้น มีผลการเรียนที่ออ กมาดี ก็จะมีโอกาสว่า จะทำงานเก่ง เพราะกว่าจะจบ ก็ต้องฝึกฝนกัน มากมายเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็คิดว่า เคยผ่านกัน มาทุกคนอย่ างแน่นอน ในชีวิตวัยนักศึกษาเรานั้น จะเห็นได้ว่าในช่วงที่เราศึกษาอยู่นั้น หากเรานั้นได้คิดผิด ทำผิด มันก็จะลงโทษเราได้อย่ างเดียว ก็คือเกรดผลการเรียนของเรานั่นเอง ถ้าออ กมาไม่ดี ก็ติด Fต้องไปเรียนใหม่กับรุ่นน้อง แต่บางคนนั้น

ก็ไม่ได้ถืออะไร แต่บางคนก็ถึงกับขั้นเครียด ที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง ชีวิตในวัยเรียนนั้น มีเรื่องเครียดกี่เรื่องเองเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสนุก ซะมากกว่า บางคนก็ไม่อย ากจบออ กมา เพราะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้น มีความสนุกมาก เมื่อจบก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งนั่นชีวิตก็อาจจะมีความสนุกน้อยลง นั่นเองค่ะ ต้องทำงานหาเ งิน ไม่ค่อยมีเวลาทำสิ่งที่ตัวเอง แบบอย ากผ่อนคล า ย

เรื่องที่สองก็คือเรื่องการทำงาน

การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายค่ะ สอบไม่ผ่านก็ลงเรียนใหม่ แต่เมื่อย้อน มองกลับมาแล้ว ก็ทำงานนั้น ข้อหาทำแล้วไม่ผ่าน ก็จะเกิดผลหล า ยๆอย่ างต ามมา หรือเพื่อนร่วมงานนั้น ข า ดความเชื่อถือในตัวเรานั่นเองค่ะ นี่แหละคือโลกความจริงเมื่อเราผิดพลาด แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโร คที่หอมหวาน เมื่อเราทำงานสำเร็จ คุณนั้นจะเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่นในวงกว้างเลยทีเดียว รักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหล า ย

ก็เชื่อว่าถึงแม้จะเรียนจบจากช่วงวัยเรียนแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถ หยุดหาความรู้อยู่แค่นั้นไม่ไ ด้ต้องศึกษาอะไรแบบจริงๆจังๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก หรือที่เรียกกันว่า มหาลัยชีวิตนั่นเองค่ะ เพราะไม่มีผลต่อชีวิตของเรา และเรานั้นถ้าจะลงมือทำอะไร ก็ต้องศึกษาไปจนวันต า ย คนที่ชีวิตล้มเหลว ก็มีเพียงแค่สาเหตุเดียว

คือไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ และแก้ไขในสิ่งที่ผิดทำผิดอยู่ซ้ำซ้ำ จนไม่มีคุณภาพ และหมดความน่าเชื่อถือสุดท้ายก็คือตัวเองนั้น เกิดความล้มเหลวค่ะ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอ กว่า การเรียนสูงนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิต แต่สิ่งสำคัญว่าคุณนั้น มีประสบการณ์หรือรู้จักเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตให้เป็น มากกว่าเสียอีก

การที่เรานั้นจะสำเร็จได้ เราต้องรู้จักเรียนรู้ ในการใช้ชีวิต ในการทำอะไร ต่างๆ การเรียนไม่ได้หยุดแค่ที่การจบ แล้วได้ใบปริญญามา แต่เราต้องศึกษาสิ่งต่างๆ ในชีวิตนั่นก็คือชีวิตจริงของเราค่ะในการเรียนเราจะได้รับ ‘บทเรียน’ก่อน…จึงเจอ’บททดสอบ’ แต่ในชีวิตจริงเราจะเจอ’บททดสอบ’ก่อน…จึงจะได้’บทเรียน’

ที่มา bitcoretech, stand-smiling