แยกใช้ 2 กระเป๋า แล้วชีวิตมีเก็บมีออม มีใช้ตลอ ด

วันนี้เราอย ากที่จะเพื่อนๆ ที่อย ากมีเงินเก็บจากการใช้จ่ายในทุกวัน ไปเรียนรู้วิธีการใช้เงินเพื่อให้เพื่อนๆได้มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ และยังมีเงินเก็บสำรองได้อีกด้วยกับบทความ แยกใช้ 2 กระเป๋า แล้วชีวิตมีเก็บมีออม มีใช้ตลอ ด ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรเพื่อให้เพื่อนๆมีชีวิตที่ดีกว่านี้

‘ออมเงิน’ ชื่อเรียกแสนจะง่ายดาย แต่ทำไมทำ ย า ก จัง จะออมเงินแต่ละบาทในแต่ละเดือน พอมีรายได้เข้ามาเพียงแปปเดียวก็หมดเกลี้ยงจนเรามานั่งพิจารณา ถึงสาเหตุที่ไม่เคยเก็บเงินออมได้สักที แล้วก็ได้คำตอบว่า กระเป๋าเดียวใช้ครอบจักรวาล หรือได้เงิน มาเท่าไหร่ รวมเงินไว้ใช้กระเป๋าเดียวจ่ายทุกสิ่ง อาทิเคลียร์ห นี้สิน

รายเดือน เช่น ค่าเช่าบ้ าน ค่าน้ำค่าไฟ รวมถึงจ่ายด อ กเ บี้ ยเงินกู้ต่างๆ ใช้จ่ายเรื่องส่วนตัว เช่น ค่ากินรายวัน เรื่องสำคัญในครอบครัว เช่น ค่าของใช้ในบ้ าน ค่ากินรายวัน ของคนในบ้ านนอ กจากค่าใช้จ่ายหลักๆ ข้างต้น สิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ในอนาคต

เช่น ค่าซ่อมรถ ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรตั้งสติ และเริ่มออมเงินด้วยการเปลี่ยนจาก ‘กระเป๋าเดียวจ่ายทุกสิ่ง’ เป็น ‘แยกกระเป๋าใช้จ่ายเป็นเห็นเงินออม’ เรามีเคล็ดลับจาก มาฝาก

1 กระเป๋าเก็บ = เก็บออมเงินอย่ างเดียว

กระเป๋าเก็บนี้เราตั้งใจจะไม่หยิบมาใช้เลยเพราะเราจะออมเพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เช่น แต่งเมียเข้าบ้ าน ฮิ้วววว! หรือใช้เวลา ฉุ ก เ ฉิ น เ จ็ บ ป่ ว ย เท่านั้นเคล็ดลับง่ายๆ เริ่มจากวันที่เงินเดือนออ ก เราจะหัก 10% ของเงินเดือน เช่น เงินเดือน 12,000 บาท เราจะเก็บ 1,200 บาท ไว้กับกระเป๋าเก็บเลยไม่เอามาปนกับกระเป๋าใช้ ส่วนวิธีเก็บ

เราแนะนำให้เปลี่ยนจากหยอ ดกระปุกมาเป็นการเปิดบัญชีออมท รั พ ย์ที่ธนาคารแทนเงินกระเป๋าเก็บสามารถนำออ กมาใช้ได้ ย า ก นั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแถมยังได้ ด อ กเ บี้ ยด้วยนะลองคำนวณง่ายๆ เก็บเดือนละ 1,200 บาท ครบปีมีเงินเก็บตั้ง 14,400 บาทเลยนะ

2 กระเป๋าใช้ เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างเดียว

กระเป๋าส่วนนี้สำหรับใช้จริงๆ ค่าใช้จ่ายหลักๆ ต าม 3 ข้อที่เล่าให้ฟังข้างต้น เคลียร์ห นี้สินรายเดือน ใช้จ่ายเรื่องส่วนตัว เรื่องสำคัญในครอบครัวเราควรแยกไว้ที่กระเป๋านี้ ทั้งหมดเคล็ดลับสำคัญของกระเป๋าใช้ คือ การจดบัญชีรายรับรายจ่าย เริ่มแรกเราจะเขียนไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้มีรายการห นี้สินอะไรบ้ าง

รวมแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ มันจะทำให้เรารู้ว่าจะสร้างห นี้เพิ่มได้อีกหรือไม่ จะได้ไม่มีห นี้สินติดตัวมากเกินไป แล้วถ้าเงินหมดเร็วกว่าที่คิดไว้เมื่อเราเปิดบัญชีดูย้อนหลังก็สามารถรู้ได้เลยว่าเดือนนี้ เราหมดเงินไปกับอะไรบ้ าง มันจำเป็นจริงหรือไม่ เพื่อที่เดือนหน้าเราจะได้สามารถจัดการเงินของเราได้ดีกว่าเดิม

ข้อ ดีเมื่อ..แยกเงินเป็น 2 กระเป๋า แล้ว…สรุปสุดท้ายนะ การมี 2 กระเป๋าแยกเป็น ‘กระเป๋าเก็บและกระเป๋าใช้’ จะทำให้เรารู้ว่าเงินก้อนไหนเก็บไว้เพื่ออนาคต และเงินก้อนไหนเอาไว้ใช้ในปัจจุบัน มันช่วยให้เราจัดการเรื่องเงิน ได้ง่ายขึ้น ชีวิตเราก็จะมีเงินออมไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น แบบไม่ต้องมีความกังวลอีกต่อไป

ที่มา t i d l o r, m y f r i e n d t h