โดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดบ่อยๆ ต้องรู้ไว้เลย

การใช้รถบนถนนทุกวันนี้ เราต่างทราบกันดีว่ามีบริการถ่ายรูปฟรี หากรถของคุณวิ่งเร็วเกินกว่ากำหนด และสิ่งที่จะต ามมาก็คือใบสั่งนั่นเอง วันนี้เราจึงมีสาระประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของใบสั่งจากกล้องวงจรปิด นำมาฝากเพื่อนๆที่ใช้รถและอาจจะเคยโดนใบสั่งจากกล้องวงจรปิดกัน

สำหรับคนที่โดนใบสั่งแบ บนี้จะมีกำหนดไว้ว่าจะต้องไปชำระภายใน 7 วัน หากไม่ไปภายในระยะเวลาที่กำหนดต ามจดหมายก็จะมีค่าปรับอีก ปัจจุบัน มีผู้กระทำผิ ดมากมายเลย แม้ว่าบางคน มองว่าเป็นจำนวนเ งิ นไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเ งิ นจ่ายค่าปรับแบบทันทีนะ

พอเราไม่ไปจ่ายต ามเวลาที่กำหนดจะเป็นอย่ างไร ทางกรมตำรวจก็ส่งข้ อมูลไปยังกรมขนส่งทางบกเพื่อให้ทำการงดเว้นการต่อทะเบียนรถของเราเป็นการชั่ วคราว

แต่ถ้าหากเราไปจ่ายก็จะมีค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท ซึ่งตรงนี้นี่เองที่มันเป็นเ งิ นเพิ่มขึ้น มาอีกมิใช่น้อยเลย แม้ว่าค่าปรับต ามใบสั่งจะสอ ดรับกับการแก้ไขกฎหมายใบสั่งใหม่

ทนาย เกิ ดผล แก้วเกิ ด ก็ได้มีการแนะนำว่า เห็นความพย า ย ามของตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายจราจรอ ย่ า งเข้มแข็งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยี

แทนเจ้าพนักงานจราจร บางอย่ าง แก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง และการโต้เถียงของประชาชนได้เพราะกล้องไม่โ กห ก ยกเว้นตำรวจมั่ว ส่งหมายใบสั่งผิ ดบ้าน

แต่การออ กมาตรการบังคับให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับล่าช้ าเพิ่ม 1,000 บาทและอายัดทะเบียนไว้ สำหรับผมผิ ดก็ว่าไปต ามผิ ด ผิ ดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับต ามกฎหมาย แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1,000 บาท รวม 1,500 บาท มันโ ห ดร้ า ยเกินไปไหมครับ

แต่ตำรวจได้ค่าปรับ และเปอร์เซ็นต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1,500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะน่าเก ลี ย ดไปไหมครับ 1,500 ซื้ อน มลูกได้ทั้งเดือน ท่านจะรีบใช้เ งิ นไปไหน ใจเย็น ให้เวลาชาวบ้านห า ยใจบ้าง

ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านที่โดนใบสั่งทั้ง 1,600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิ ธีการทางกฎหมาย และใช้สิทธิทางศาลบ้าง แทนที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1,500 บาทในกรณีล่าช้า รวมใจรวมตัวกันเดินเข้า โรงพักแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้นศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทน

ถ้ามีสักเดือนละ 1,000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักงานอัยการแน่นอน ลองดูไหมครับ ความผิ ดลหุโ ท ษ ไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ กพนักงานสอบสวนว่าขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิ ด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน

เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิ ดก็รับส ารภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บาท คงเหลือ จ่ายค่าปรับที่ศาล เพียง 250 บาท ไม่เ สี ยค่าปรับล่าช้า ไม่ถูกอายัดทะเบียน เพราะ

ถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิพากษาแล้ว และที่สำคัญเ งิ นค่าปรับในศ าล ตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซ็นแม้แต่สต างค์แดงเดียว อ ย่ าบีบบังคับประชาชนเกินไปนะครับ

ผมเชื่อว่า ถ้ามีคนลุกสู้และใช้วิ ธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะเหนื่อยจนไม่ต้องทำงานอย่ างอื่น เผลอ คดีข า ดอ ายุค วามเพราะฟ้องไม่ทัน เ สี ยงบประมาณซื้ อ กล้อง และงบประมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่า

เป็นช่องทางในการชำระค่าปรับที่เหมาะสมมากที่สุดแล้ว อย่ าได้กลัวการเ สี ยเวลาไปยังศ า ลเพราะมันไม่ได้เ สี ยเวลาอะไรมากมายเลย แต่ว่าทำให้เรานั้นยังมีเ งิ นเหลือ กลับมาใช้จ่ายอย่ างอื่นอีกด้วย ถ้าหากไปจ่ายปกติที่โรงพักเ งิ น 1,500 บาท ได้ลอยห า ยไปแน่นอน

บางคนอาจจะจ่ายได้สบาย แต่อย่ าลืมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเ งิ นจำนวนนี้ได้ง่าย บางคน 100 บาทก็อยู่ได้ตั้งหล า ยวันแล้ว บางที 1,500 อาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยก็ยังมี ฉะนั้นแล้วก็อย่ า

ให้ใครมาเอาเ งิ นเราไปได้ง่าย ในเมื่อมัน มีทางที่เ สี ยค่าปรับได้ถูกกว่านี้อีก และที่สำคัญก็อย่ าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะ จะได้ปลอ ดภั ย ทุกการเดินทางด้วย

ที่มา  kiddpan