โบราณว่าไว้ หญิงใดมีนิสัย 9 ข้ อนี้ แสดงว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาดี

คำว่ามีบุญวาสนาดีของทุกคนคิดว่าต้องเป็นคนอ ย่ างไรกันถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีบุญ ถ้าจะว่าไปน้อยนะที่ใครจะเกิดมาพร้อมบุญวาสนาที่ดี คนที่เกิดมา มีบุญวาสนาดี ก็ถือว่าโชคดีจริงๆ และผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี เป็นที่รักคนรอบข้าง จะมีลักษณะพิเศษอยู่ ดูไม่ย าก สำหรับใครที่ยังไม่รู้ วันนี้จะได้รู้กัน

1 การปล่อยวางได้

เมื่อเป็นคนที่มีบุญผล บุญเหล่านั้นก็จะปรับเปลี่ยนให้กล า ยเป็น คนที่รู้จักการปล่อยวาง และจะไม่เป็นคนที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่ างไว้คนเดียว ไม่เป็นคนที่ยึดติด กับทุกสิ่งทุกอย่ าง จะรู้แจ้งเห็นจริง ว่าอะไรเกิดขึ้น จะส่งผลอย่ างไร จะปล่อยวางได้อย่ างไร

2 รู้ได้ ตื่นได้ เบิกบานได้

ผลบุญเรามี จะแปรสภาพให้กล า ยเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ที่รู้ ความจริงใจของชีวิตตัวเองและคนอื่น ไม่ปล่อ ยให้ชีวิต ตกอยู่ในกระเเสของความโ ล ภ หลง โ ก ร ธ ไม่มีจิตใจ ที่มัวหมอง มีความคิดที่อิสระทุกทิศทาง และทุกวันทุกเวลา ทุกย่ างก้าวชีวิต

3 ไม่คิดที่จะทำอะไร ที่ไม่ดี

พอเราเป็นคนที่มีบุญ บุญนี้จะทำให้กล า ยเป็นตัวควบคุม บริหารการจัดการ ทำให้คนที่มีบุญในเรื่องนี้ เป็นคนที่มีความละอ า ยต่อสิ่งที่ไม่ดี เขาจะรู้สึกละอ า ย ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ไม่ดีที่ ได้กระทำลงไปนั้น มาถึงตรงนี้เรา ก็ได้รู้กันแล้วว่า ผู้หญิงที่มีบุญวาสนาดี อุปนิสัยนั้น

4 ไม่จำเป็น จะต้องบ่นอะไรเลย

เพราะคนที่มีบุญแล้ว ผลแห่งบุญเหล่านั้นจะทำให้ปัญญาของเรายอมรับ ต่อความจริงที่เกิดขึ้นได้ เข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่นได้ดี และจะรับรู้ได้ ถึงความเป็นไปของชีวิตเสมอ เธอจะมีความคิดที่ว่า บ่นไปก็เท่านั้น พูดไปก็เท่านั้น ลงมือทำดีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

5 เมื่อสงบได้ ก็เย็นได้เช่นกัน

หากเป็นคนที่มีบุญแล้ว ผลบุญเรานั้นทำให้เป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้ ไม่เป็นคนที่กระวนกระวาย ไม่วุ่นวายใจ ไม่เป็นคนที่ไ ร้ส า ร ะ ในสิ่งที่กำลังทำ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น จะเป็นคนที่มีความสงบได้ เย็นได้เสมอ

6 จะเป็นคนที่คอยได้ รอได้

หากเรามีบุญแล้ว ผลบุญเหล่านั้น ก็จะแปรสภาพให้ เรานั้น เป็นคนที่มีความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ไม่ใจร้อน ไม่ใจเร็ว ไม่วู่วาม เห็นถึงโอกาสดีๆ ในชีวิต

7 ไม่คิดมาก ไม่เ ค รี ย ด

คนที่มีบุญเขาจะรู้สึกปล่อยวาง ไม่คิดมาก ไม่กังวลเกินไป จะไม่เอาเรื่องเล็กๆ มาคิดให้ป ว ดหัว ทำให้กล า ยเป็นคนที่สะอาด มีความสว่างอยู่ในตัวเสมอ ทำให้เกิดเป็นพลังที่สวยงาม ความสุขสงบ ความไม่ฟุ้งซ่าน ความคิดทุกๆ สิ่งล้วนเกิดจากความเบิกบานภายในใจที่มี

8 ไม่เคยคิดจะกลัวอะไร

เพราะเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้ว ผลบุญเหล่านั้น จะทำให้เป็นคนเข้มเเข็ง กล้าหาญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสร รคใดๆ ไม่หวั่นต่อปัญหาที่เกิด เพราะมีความมั่นใจมากพอ มีความเป็นผู้ที่มีบุญ เมื่อคิดได้เวลาทำอะไรก็ทำด้วยกำลังบุญ

9 เป็นคนอ ดทนเก่ง

หากมีบุญแล้ว ผลบุญจะกลับกล า ยเเปรสภาพ ให้กล า ยเป็นพลังงานต า มกำลัง จึงทำให้เราเป็นคนที่มีความอ ดทน มากกว่าเดิม มีความคิดความอ่ า น ไม่หวาดหวั่นต่ออุปสร รค และทุกสิ่งทุกอย่ างที่ดี จะเกิดขึ้นได้จากความอ ดทนเสมอ เป็นแบบไหน เป็นยังไงบ้าง แล้วคุณมีสักข้ อ บ้างมั้ยนะ เป็นกำลังใจให้

ที่มา  sabuyjaijung