ใครชอบโ พ สควรรู้ 12 สิ่งไม่ควรออ กสื่ อ อาจถูกมองไม่ดี

ในยุคปัจจุบันเราจะเห็นหล า ยๆคนใช้สื่ อ กัน มาก ซึ่งเรามักจะได้รับรู้ข่ า วส า รผ่านทางโ ซ เ ชี ย ลเป็นซ่ะส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเรื่องยินดี การเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย ซึ่งหล า ยๆคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่การระบาย

หรือบอ กเล่าเฉยๆ แต่รู้หรือไม่ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราโ พ สลงสื่ อออ กไปนั้นอาจส่งผลเ สี ยต่อตัวเราได้ วันนี้เราเลยมีตัวอ ย่ างว่าเรื่องไหนบ้างที่เราไม่ควรโ พ สหรือควรคิดให้ดีก่อน

1.ภาพถ่ายตัวเองหรือคนอื่นในลักษณะสองแง่สองง่าม

การถ่ายภาพเซลฟี่ พร้อมกับแก้วค็อ กเทลในมือ เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เมื่อคุณออ กไปเที่ยวกลางคืน กับบรรดาเพื่อนสาว แต่เพื่อนที่ยืนอยู่ถัดไปจากคุณ อาจไม่รู้สึกตื่นเต้นกับภาพแบบนั้น ดังนั้นคุณควรถามเพื่อนๆก่อนเสมอ ก่อนที่จะแ ช ร์หรือแท็กพวกเขาไป เนื่องจากภาพหลุดโลกในอ ดีตเหล่านั้น อาจกลับมาหลอ กหลอนคุณได้

2.ปัญหาความสัมพันธ์

คุณกับคนรัก กำลังมีปัญหา จนอาจต้องเลิก หรือห ย่ าร้างกันใช่ไหม เดี๋ยวอ ย่ าเพิ่งตอบ อันที่จริงเราก็ไม่ได้อย ากรู้หรอ ก แต่จงเก็บปัญหา และความเ จ็ บป ว ดเหล่านั้น ไว้ปรึกษาคนที่เป็นห่วงคุณจริงๆดีกว่า เนื่องจากเพื่อนบ้านคุณ ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ ตอนป.2 หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงาน ก็ไม่ควรล่วงรู้ถึงความเ จ็ บป ว ดของคุณ

3.ทัศนคติทางการเมืองสุดโต่ง

ทุกคนย่อมมีข้ อคิดเห็น เกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบัน และมีสิทธิที่จะเปิดเผย ความคิดของตัวเองออ กมา แต่จงระวัง เมื่อต้องแสดงมุมมองทางการเมือง ในบางประเด็น เพราะอาจเ สี่ ย งต่อหน้าที่การงาน ในปัจจุบันหรือในอนาคต และเกิดข้ อถกเถียงต ามมาคุณพร้อมไหมล่ะ

4.ที่อยู่บ้านของคุณ

การเปิดเผย ที่อยู่บ้านของตัวเอง บนสื่ อโ ซ เ ชี ย ล ไม่ใช่ความคิดที่เหมาะสมเลย เพราะเหมือนกับว่า คุณกำลังส่งบัตรเชิญ และเปิดบ้านให้คนทั่วโลกมาเที่ยว คุณอย ากให้ใครก็ไม่รู้ มาโผล่ที่หน้าบ้าน ขณะที่คุณกำลังลาพักร้อนอยู่จริงๆเหรอ ที่สำคัญอ ย่ าลืมปิดคุณสมบัติ ระบุตำแหน่งบนภาพถ่าย โดยอัตโนมัติด้วย เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ข้ อมูลว่า คุณโ พ สต์อยู่ที่ไหน

5.ข่ า วสำคัญของคนอื่น

คุณอาจเพิ่งได้ยินข่ า วดีว่า เพื่อนสนิทของคุณหมั้นแล้ว แน่นอนว่า คุณต้องรู้สึกตื่นเต้น แทนเพื่อนสุดๆ แต่อ ย่ าเพิ่งรีบโ พ สต์ ข้ อความแสดงความยินดี ก่อนที่เพื่อนจะแจ้งข่ า วดีของตัวเอง ไม่ดีหรอ กนะ หากคุณจะโ พ สต์ลงไป โดยที่เจ้าของเรื่องยังไม่อนุญาต

6.การคุกคาม

การคุกคามถือเป็นอั นตร ายอ ย่ างหนึ่ง และการโ พ สต์ลงไปในโลกออนไลน์ จะยิ่งทำให้สถานการณ์เล วร้า ยขึ้น บางครั้งอาจกล า ยเป็นอาชญาก รรมได้ ขึ้นอยู่กับการใช้คำพูด และแรงจูงใจ ที่อยู่เบื้องหลัง ต่อให้คุณบอ กว่าล้อเล่น แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีอารมณ์ขันเหมือนกับคุณ

7.ภาพเปลือยหรือวับๆแวมๆ

ไม่ผิ ดหรอ ก ถ้าคุณจะอย ากตื่นขึ้น มา และคิดว่าตัวเอง เป็นบียอนเซ่ แต่ทางที่ดี ควรสงวนภาพนู้ดของตัวเองเก็บไว้ เป็นคอลเลคชั่นส่วนตัวดีกว่าไหม

8.เมื่อคุณไปเที่ยวต่างจังหวัด

คุณต้องการให้คนทั่วโลกรู้เหรอว่า บ้านของคุณจะไม่มีคนอยู่ ไปตลอ ดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ คุ้มกับยอ ดไลค์ที่จะได้เหรอ การเปิดเผยข้ อมูลดังกล่าว ทำให้บ้านของคุณ เ สี่ ย งที่จะถูกงัดหรือโดนยกเค้านะ

9.อาหารมื้อเที่ยงของคุณ

เว้นแต่ว่า คุณจะเป็นบล็อ กเกอร์ เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งมีศิลปะในการจัดแสงไฟ จัดจานและทำอาหารได้อร่อยสุดๆ อ ย่ างไรก็ต าม ไม่ควรแช ร์ภาพถ่ายอาหาร ฝีมือของตัวเองลงบนโลกโ ซ เ ชี ย ล เนื่องจากคุณกำลังทำให้คนทั่วโลกรำคาญ

10.ยอ ดคงเหลือในสมุดบัญชีของคุณ

เพิ่งได้เงิ นเดือนขึ้นงั้นเหรอ เยี่ยมหรือได้รับเ งินคืนภาษีเยอะกว่าที่คุณคิดไว้ วิเศษไปเลย มีเงิ นเก็บในธนาคารมากกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ก็ยิ่งดีเข้าไปอีก

แต่คุณควรเก็บข้ อมูลเหล่านี้ไว้กับตัวเอง ไม่ควรเปิดเผยภาพถ่าย ยอ ดเ งินคงเหลือในบัญชี สลิปเอทีเอ็ม บั ต ร เ ค ร ดิ ต หรืออะไรก็ต าม ที่สามารถสืบสาว ไปถึงบัญชีธนาคารของคุณได้ นี่ล่ะที่เรียกว่าข้ อมูลส่วนตัวจริงๆ

11.เรื่องคับข้ องใจในที่ทำงาน

เราเข้าใจหัวหน้าของคุณ อาจจะกวนประสาท ส่วนเพื่อนร่วมงานก็นำอาหารเที่ยง ก ลิ่ นเ ห ม็ น มากวนใจคุณ ดังนั้นไม่แปลก ที่คุณจะรู้สึกรำคาญ แต่การบ่นผ่านโลกโ ซ เ ชี ย ล คงไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดสักเท่าไหร่ คุณไม่รู้หรอ กว่ามีใครกำลังดูอยู่บ้าง

12.ภาพงานศ พ

เมื่อใครบางคน ที่คุณรักจากไป ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่คุณจะแสดงความโศกเศร้า แต่ควรคิดให้ดีๆก่อน ที่จะโ พ สต์ภาพเหล่านั้น ลงสู่สาธารณะ เนื่องจากคนอื่น อาจจะรู้สึกอึดอัด กับภาพโ ล งศ พห ลุ มศ พ หรือบรรดาแขกที่กำลังทุ ก ข์ระทม

ที่มา issue247  stand-smiling