ในยุคเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี 5 สิ่งเหล่านี้ลดลงได้ชีวิตจะดีขึ้น มาก

ทุกคนคงเห็นกันแล้วว่าทุกวันนี้เ ศ ร ษ ฐ กิ จในบ้านเรานั้นเป็นอ ย่ างไร เพราะฉนั้นเราจะทำตัวอ ย่ างเดิมไม่ได้แล้วนะ เพราะถ้าหากเราไม่ปรับตัวต ามสถาณการณ์ เราเองที่จะลำบาก เพราะถึงแม้เ ศ ร ษ ฐ กิ จจะไม่ค่อยดี แต่ถ้าเรารู้จักปรับตัวยังไงเราก็อยู่ได้

ในสภาวะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จเช่นนี้ เงินหาได้ย ากขึ้นทุกวัน ทุกคนประหยัดการค่าใช้จ่ายกัน มากขึ้นและใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เงินเดือนขึ้น โบนัสสิ้นปีก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะได้กี่เดือนหรือไม่ได้เลย เพราะบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี

เนื่องจากเ ศ ร ษ ฐ กิ จขาลงในช่วงนี้แต่หากคุณยังไม่มีแผนการว่าควรตัดค่าใช้จ่ายในส่วนใดออ กไปบ้ าง วันนี้เรามีคำแนะนำ เบื้องต้น กับสิ่งที่คุณควรหยุดเ สี ยเงินให้กับมัน มาฝากกันครับ

1. กาแฟสดร า ค าแพง

การดื่ มกาแฟ ตอนเช้า เป็นสิ่งที่แทบจะข า ดไม่ได้สำหรับคนทำงานส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่กาแฟก็มีหล า ยร า ค า ถ้าเป็นกาแฟสดต ามร้านดังๆ ร า ค าเกินร้อยหากดื่ มทุกวัน เดือนหนึ่งก็ตกเป็นเงินหล า ยพันบ า ท ซึ่งจริงๆ แล้วถ้า อ ย า ก ดื่ มกาแฟเพื่อให้กระปรี้กระเปร่าในตอนทำงาน

เราก็สามารถดื่ มกาแฟธรรมดา แก้วละ 20 -25 บ า ทหรือ กาแฟซอง ที่ออฟฟิศมีให้พนักงานฟรีแทบจะทุกออฟฟิศแม้จะมีรสชาติดีไม่เท่า กาแฟสดร้านดัง แต่ก็ทำให้รู้สึกตื่นตัวได้ไม่แพ้กันครับ และทำให้ประหยัดเงินค่ากาแฟไปได้มากเลยทีเดียว

2. เที่ยวกลางคืนแพงๆ

การเที่ยวกลางคืน เพื่อผ่อ น คล า ยนั้น เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ถ้าไม่บ่อยและแพงเกินไป แต่ถ้าเที่ยวบ่อยและแพงชนิดที่ว่าเกิดมาทั้งที มีชีวิตให้คุ้มก็ควรหยุดได้แล้วเพราะการเที่ยวกลางคืนไม่ทำให้ได้อะไรขึ้น มานอ กจากความบันเทิงเท่านั้น การเที่ยวกลางคืนจะต้องเ สี ยทั้ง

ค่าเดินทางค่าเข้าสถานที่ ค่าเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย ที่มากพอสมควร และเมื่อ ดื่ มสุ ร า เข้าไปแล้วก็จะทำให้เงินออ ก

จากกระเป๋าง่ายขึ้น ข า ดการไตร่ตรอง ทำให้เ สี ยเงินไป จำนวน มากกว่าที่คิดควรเก็บเงินส่วนนั้นไว้ใช้จ่ายอย่ างอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าครับ

3. ค่า ส ม า ชิ ก ฟิตเนส

ที่แพงเกินจริงเดี๋ยวนี้คนรักสุ ข ภ า พ มักจะสมัครเป็นสมาชิ ก ฟิตเนสเพื่อเข้าใช้อุปกรณ์ของฟิตเนสในการออ กกำลังกาย แต่ก็มีฟิตเนสบางที่ที่เก็บค่าส ม า ชิ ก สูงมากทั้งๆที่อุปกรณ์ก็สามารถใช้ได้เหมือน กับฟิตเนสที่อื่น ซึ่งคุณควรพิจารณาฟิตเนสที่มีค่า

ส ม า ชิ ก ที่เหมาะสมและถ้าใกล้บ้ านของคุณมีสวนสาธารณะให้ออ กกำลังกายอยู่แล้ว ฟิตเนสก็ไม่จำเป็นเลย คุณสามารถ ออ กกำลังกายได้โดยไม่ต้องเ สี ยเงินที่สวนสาธารณะใกล้บ้ านครับ

4. การใช้แต่ของที่ทันสมัยล่าสุด

การติดต าม เทคโนโลยีล่าสุดเป็นสิ่งที่ดีเพื่อติดต ามว่าโลกเราหมุนไปถึงไหนแล้ว แต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ทุกครั้งเช่น โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ ที่มีการอัพเดทฟังก์ชั่นและ อุปกรณ์กันบ่อยมากๆหากเราต าม ซื้ อ สิ่งของเหล่านี้ทุกครั้งที่มีออ กมาใหม่ทั้งๆ

ที่ของเก่าที่เราใช้อยู่ก็ยังใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไร จะทำให้เราสูญเ สี ยเงินไปอย่ างไม่คุ้มค่า และได้ของในร า ค าที่แพง เพราะสินค้ า ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ล่าสุดมักจะมีร า ค าแพงตอนเปิดตัวเสมอ การจ่ายเงินซื้ อ เทคโนโลยีล่าสุดทุกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ ไม่ควรทำ และควรหยุดเ สี ยเงินให้กับมันได้แล้วควรซื้ อ เมื่อจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

5. ช็อปปิ้งเพราะได้

รับการโน้มน้าว เวลาออ กไปเดินต ามถนน หรือต ามห้างร้าน คุณจะได้เห็นโ ฆ ษ ณ าสินค้ า มากมาย รวมถึง เ ซ ล ล์ ข า ย สินค้ า ที่มักจะมา แ น ะ นำ สิ น ค้ า ให้คุณเมื่อคุณเดินผ่านร้านของเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ก ร ะ ตุ้ น ให้คุณ ซื้ อสินค้ า ทั้งสิ้น

ถ้าหากคุณเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่าย ก็จะซื้ อสินค้ า ของเขาง่ายๆ ทั้งๆ ที่ความจริงคุณก็แค่ อ ย า ก ได้มันแต่ไม่ได้มีความจำเป็น ต้องใช้มันจริงๆ เช่นเครื่องประดับ รองเท้าแบรนด์เนมทั้งที่คุณมีของใช้เหล่านี้ อยู่แล้วของที่ ซื้ อ มาใหม่ก็จะกล า ยเป็น

สิ่งที่ไม่จำเป็นเท่าใดนักสิ่งที่คุณควรทำเมื่ออยู่ในสถานการณ์นี้ คือคุณต้องคิดไตร่ตรองเ สี ยก่อนว่าคุณมีความจำเป็นต้องซื้ อ มันจริงๆ หรือไม่ซื้ อ มาแล้วจะใช้ได้คุ้มค่าหรือไม่ เพียงแค่นี้ก็ไม่ก่อให้เกิดการเ สี ยเงินไปอย่ างสูญเปล่าแล้วครับ

ที่มา MoneyGuru  108resources