ในวันที่พ่อแม่นั้นแก่เฒ่า ลูกที่ดีจงทำ 5 สิ่งนี้ให้กับท่าน

บุญคุณพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่ ตอบแทนแค่ไหนก็ไม่มีวันหมด ท่านเลี้ยงดูเรามามอบความรักความใส่ใจ มอบทั้งดวงใจของท่านให้เรา ดูแลจนเติบใหญ่ พ่อแม่นั้นขอเพียงเราสุขสบายและแข็งแ ร ง

พวกท่านก็มีความสุขมากแล้ว เมื่อเราโตขึ้นพวกท่านก้แก่ตัวลงต ามกาลเวลา เป็นเวลาที่เราต้องดูแลท่านและคอยอยู่เคียงข้างท่าน บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบแทน ที่จะต้องดูแลพวกท่านเมื่อเราโตขึ้น

แต่หากเรามัวมองว่าเป็นหน้าที่บางครั้งอาจจะทำให้เหนื่อย เราท้อแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดสักเล็กน้อย ให้มองว่ามันเป็นบุญมันคือ การทำความดี โดยที่ไม่มคำว่าหน้าที่มาบังคับให้ทำ ทำเพราะเราอย ากสร้างบุญอย ากทำความดี ชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะการทำความดีต่อบุพการี จะทำให้ตัวเรานั้น มีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นตัวอ ย่ างที่ดีให้กับคนรอบตัว และนี่คือ 5 สิ่งที่คนเป็นลูกควรทำให้กับพ่อแม่ ในวันที่ท่านแก่เฒ่า

1. ขออโหสิ ก ร ร ม เมื่อทำผิ ด

เมื่อไหร่ที่เราทำไม่ดีกับพ่อแม่ ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ จิตใจของเราย่อมจะขุ่น มัว ไม่สบายใจ คิดแต่เรื่องนั้นอยู่ในหัว แล้วการงานที่ทำ ก็ ด้ อ ย ประสิทธิภาพต ามลงไป เมื่อคุณพลั้งเผลอทำไม่ ดี กับท่าน

รู้สึกเช่นนี้แล้ว ลองขอขมาพ่อแม่ บอ กกับท่านว่า สิ่งใดที่พลั้งพล าดทำไม่ ดี กับพ่อแม่ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ลูกขออโหสิก ร ร ม เมื่อท่านยก โ ท ษ ให้ ความรู้สึกภายในใจของคุณก็จะโล่ง ผ่องใส สดใส และเบิกบานขึ้น มาได้

2. จงเป็นผู้ฟังให้มาก

ตั้งแต่เราเด็ ก ๆ แม้เราจะยังพูดจาไม่เป็นภาษาคน แต่พ่อแม่ท่านก็ยังพย า ย า ม ฟัง และคอยตอบทุกคำถาม พ่อแม่ในวันนี้ ก็ต้องการให้คุณทำแบบนั้นเหมือนเดียวกัน

ถึงท่านจะเล่าแต่เรื่องอ ดีต วนไปมา และไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณสักนิด แต่จงฟังท่านเถิด แค่ตั้งใจฟังท่าน แค่นี้ก็ทำให้ท่านรู้สึกว่า ท่านไม่ได้เป็นคนแก่ที่น่ารำค าญสำหรับคุณแล้ว

3. สร้างวันพิเศษ

ขณะที่คุณออ กไปทำงาน พบปะเพื่อนๆ เจอผู้คน มากมาย พ่อแม่ที่อยู่บ้านได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับ เป็นกิจวัตรทุกวัน ลองถามตัวเองว่า เมื่อคุณต้องอยู่บ้านเฉย ๆ

และคอยเวลาลูกกลับเช่นนี้ จะรู้สึกยัง เพราะฉะนั้น เพื่อช่วยให้ท่านไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินไป ลองกำหนดวันพิเศษ ขึ้น มาสัปดาห์ละหนึ่งวันก็ได้ พาท่านไปกินของอร่อย พาท่านไปที่ที่ท่านอย ากไป หรือหากไม่มีเวลา ลองช่วยกันทำอาหาร หรือทำกิจ ก ร ร ม ร่วมกันก็ยังดี เท่านี้ก็ช่วยเติมเต็มวันดีๆ ให้กับท่านได้แล้วล่ะ

4. เข้าใจธรรมช าติของพ่อแม่

ยิ่งพ่อแม่แก่ ท่านก็จะยิ่งทำตัวเป็น เ ด็ ก มากเท่านั้น บางครั้งท่านจึงดูเหมือนคนเอาแต่ใจ พูดไม่ฟัง อยู่บ้าง แต่นั่นคือธรรมช าติของท่าน ก็เหมือนกับตอนคุณเป็นวัยรุ่น ที่ทำตัวติดเพื่อน เรียกร้องความสนใจ

หรือแสดงพฤติก ร ร มต่างๆ ที่ไม่ค่อยน่ารัก แต่พ่อแม่ก็ยังพย า ย า มทำความเข้าใจและปรับตัวเข้าหาคุณ แล้วตอนนี้ เป็นคุณที่ต้องพ ย า ย า มทำความเข้าใจท่านบ้างแล้ว ตั้งสติเมื่อเห็นท่านทำอะไรที่ไม่ถูกใจคุณ อ ย่ าเผลอใช้คำพูด ทิ่ ม แ ท ง หัวใจเชียวล่ะ

5. กอ ดท่านบ่อยๆ เมื่อมีโอกาส

คำพูดหนึ่ง ที่พ่อแม่มักพูดกันเมื่อลูกยังเป็นเด็ ก คือ ให้รีบกอ ดลูก ตั้งแต่ตอนนั้น เพราะหากโตขึ้น มาแล้ว อาจจะไม่ได้มีโอกาสกอ ดลูกเลย นั่นเป็นเพราะเมื่อโตขึ้น คนส่วนใหญ่รู้สึกเขินอาย เมื่อต้องแสดงความรักกับพ่อแม่

ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่ท่านต้องการ และเป็นสิ่งที่ลูกทำได้ง่ายที่สุด นอ กจากนี้ยังช่วยเยียว ย า ความ เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย ทางใจให้พ่อแม่ได้เป็นอ ย่ างดี และไม่ว่าคุณจะเติบโตไปมากแค่ไหน พ่อแม่ท่านก็ยังต้องการอ้อมกอ ดของลูกอยู่เสมอนะ

ที่มา  san-sabai