ไม่ต้องร ว ยก็มีความสุขได้ 8 ข้ อคิดของคนใช้ชีวิตเรียบง่าย สุขกายสบายใจ

หล า ยครั้งที่เรามักจะพบว่าคน มีเงิน มักออ กมาใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ทำสวน ทำไร่ อยู่แบบไม่ต้องยุ่งกับใคร คำถามที่มักพบบ่อย ร ว ยก็ร ว ยทำไมถึงมาอยู่ติดดิน ทำไมนอนกลางดิน กินกลางทรายได้ นั่นเป็นเพราะพวกเขามีความสุขอยู่กับตรงนี้ไง ดังนั้น มันทำให้เราได้เห็นว่า ความร ว ยไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเสมอไป

1.เลิกออ กงานที่ไม่สำคัญกับความสุขระยะย าว

เมื่อเราโตขึ้น จะยิ่งเข้าใจความสำคัญของเวลา เพราะเวลามีค่ามากกว่าเงิ นทองเ สี ยอีก ดังนั้นเราควรเอาเวลาไปให้ครอบครัว อยู่ดูแล และใช้เวลากับครอบครัว และเพื่อนสนิท

ที่จริงใจกับเราจะดีกว่า อ ย่ าไปเ สี ยเวลาเพื่อเข้าสังคม ที่ไม่มีความจริงใจเลย เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่ยื่น มือช่วยเหลือคุณในตอนลำบาก ก็คือครอบครัว และเพื่อนที่รักคุณจริงเท่านั้น

2.แค่มีรถธรรมดาขับ

เราไม่จำเป็นที่ต้องซื้ อรถหรู ร า ค าแพง รุ่นตัวท็อปหรือต้องออ กใหม่ตลอ ดเวลา แค่รถสักคัน ที่สามารถขับพาเราไปไหน มาไหนได้ ถ้าเรามีเงิ นเหลือเฟือ เหลือมากพอ

ที่จะซื้ อรถคันละหล า ยล้าน นั่นก็ไม่ว่ากัน เพราะมันไม่ทำให้เราเดือ ดร้อน แต่ถ้าต้องเที่ยวไปซื้ อรถร า ค าแพง เพื่อเอาไปอวดคนอื่น ก็ไม่ควรจะซื้ อ มาให้เป็นภาระตัวเอง

3.ให้อภั ยเป็นสิ่งสำคัญ

ความโ ก ร ธทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน เพราะฉะนั้นจงอ ย่ าโ ก ร ธใครนาน เพราะการเก็บความรู้สึกนี้ไว้นาน ยิ่งทำให้เราเป็นทุ ก ข์ ไม่ใช่คนที่เราโ ก ร ธ ทำดีมา ก็ทำดีตอบ ใครไม่ดีมา ก็แค่ไม่สนใจเท่านั้นเอง

4.ไม่สนใจกระแสสังคมที่เป็นอยู่

ไม่ต้องเอาพลังชีวิตทั้งหมด ไปทุ่มหรือโฟกัสกับคนอื่น แต่เราควรเอาเวลา มาใส่ใจชีวิตของเรา และโฟกัสเป้าหมายของเราจะดีกว่า เอาเวลามาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น หยุดเอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ชีวิตใครชีวิตมัน เกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องมีชีวิตเหมือนคนอื่น

5.แต่งหน้าน้อยลง

การแต่งหน้าให้น้อยลง มันแสดงถึงการที่คุณสามารถ พอใจตัวตนของคุณจริงๆ ได้กล้าเปิดเผยความเป็นจริง ในสิ่งที่คุณเป็น ไม่มีใครดูดี ดูสวยได้ตลอ ดเวลาหรอ ก การแต่งหน้าให้น้อยลง ก็เป็นการดูแลผิวหน้าของคุณด้วยนะเ พราะถ้าแต่งหน้าเยอะก็ยิ่งแก่เร็ว ที่สำคัญยังสิ้นเปลืองเ งินซื้ อเครื่องสำอางค์อีกต่างหาก

6.อยู่อ ย่ างพอเพียง

ในชีวิตเราจะต้องการอะไรมากมาย ขอแค่มีปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ย ารั ก ษ าโ ร ค และที่อยู่อาศัย แค่นี้เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้ว สิ่งอื่นๆก็เป็นแค่ของภายนอ ก ที่สังคมสร้างขึ้น มาหลอ กว่าเราจะต้องมี จำเป็นต้องมี ทั้งที่จริงแล้ว เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ จากมันในการดำรงชีวิต

7.ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน

อ ดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว อ ย่ ายึดติดอยู่กับมัน แต่จงให้มันเป็นบทเรียนสอนเรา เพื่อให้ใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิม อนาคตที่ยังมาไม่ถึง อ ย่ าไปกังวลให้มาก อยู่กับปัจจุบันทำมันให้ดีที่สุด แล้วเราจะมีความสุขในชีวิต

8.ใช้ของธรรมดาไม่ต้องติดแบรด์เนม

เลิกไขว่คว้าสิ่งของนอ กกาย ที่ไม่จำเป็นในชีวิตมากจนเกินไป เพราะมันจะยิ่งทำ ให้ความสุขของเราลดลง ไม่ต้องติดหรูกินแพง แค่มีกินให้อิ่มในแต่ละมื้อก็พอ แล้วกระเป๋ามีหล า ยใบก็สะพายใช้ทีละใบ รองเท้ามีหล า ยคู่ ก็ใส่ได้ทีละคู่ ถึงแม้จะบอ กว่ามีเงิ นซื้ อ แต่มันก็สิ้นเปลืองท รั พย ากรโลกเหมือนเดิม

ที่มา  stand-smiling