10 ข้อคิดการใช้ชีวิต ทำได้เกินครึ่งก็ร ว ยและมีชีวิตที่สุขสบายแล้ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีชีวิตที่สุขสบาย กับบทความ 10 ข้อคิดการใช้ชีวิต ทำได้เกินครึ่งก็ร ว ยและมีชีวิตที่สุขสบายแล้ว ไปดูกันว่าเราจะต้องสร้างตัวเองด้วยวิธีใดบ้างเพื่ออนาคตที่ไม่ลำบากของเรา

1 คนส่วนใหญ่คิดว่า การทำอะไรใหม่ๆ คือ ความ เ สี่ ย ง

ถูกต้อง !! การทำอะไรใหม่ๆ มีความเ สี่ ย งที่สิ่งที่เราทำจะไม่ได้รับการยอมรับ ทำให้คนส่วนใหญ่ ที่กลัวการถูกปฏิเสธ ยอมทำสิ่งเดิม จนในที่สุดล้าสมัย รายได้ลดลง ตลาดเล็กลง และ สิ่งนั้นก็ ต า ย ไปในที่สุด การวิ่งเข้าหาความเ สี่ ย ง ทำอะไรใหม่ๆ ทำอะไรที่เราอึดอัดต่างหาก ที่ให้รางวัลในชีวิต

2 คนส่วนใหญ่เชื่อว่า ถ้าทำเหมือนเดิมซ้ำๆ มัน สุดท้ายผลลัพธ์จะเปลี่ยน

คนส่วนใหญ่ทำเหมือนเดิม ทำไปเรื่อยๆ โดยหวังว่า การทำเหมือนเดิมนี่แหละ สุดท้ายจะเปลี่ยนให้เขาร ว ยไม่ครับการทำเหมือนเดิม ผลลัพธ์ก็ออ กมาเหมือนเดิม ..เปลี่ยนสิ่งที่ทำ วิธีที่ทำอะไรที่เคยทำ ถ้ายังไม่ work ก็ต้อง ‘เปลี่ยนวิธีคิด’

3 คนส่วนใหญ่เชื่อว่า วันนี้ยอมทำงานหนัก พอถึงเวลาเกษียณแล้วจะสบาย

ไม่จริง!! สิ่งที่ทำมันจะส่ งผลต่อผลลัพธ์แบบมีเหตุมีผลอยู่แล้ว ถ้าเราทำงานหนักแล้วชีวิต ยังไม่สบาย ..ถ้าเกษียณแล้วทำงานน้อยลงมันก็แค่ทำงานลดลงครับแต่ เ ค รี ย ด กับเรื่องเงิน มากขึ้น — ถ้าอย ากะสบายต้องเรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่ด้วย ‘การคิดให้มากขึ้นทำหนึ่งต้องได้ 2 ให้ได้ 3 ..ให้ได้ 10 ( ทุกขั้นต่างใช้มุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกันสิ้นเชิง )

4 คนส่วนใหญ่คิดว่า คนร ว ย เพราะ มีรายได้เยอะ และมีเงินก้อน

ทำให้คนส่วนใหญ่หาวิธีได้รายได้เยอะๆ เงินเป็นก้อนๆ ..บางคนก็เลยคิดว่า ต้อง ถูกห ว ย , รับสินบน , โ ก ง แต่ในความจริงคนร ว ยเพราะ เขามีวิธีทำเงินอีกรูปแบบ คือ ‘มุ่งสร้างกระแสเงินสด’ ลองคิดซิว่า ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ เงินไหลเข้ามาหาเราเรื่อยๆ ไม่ต้องเยอะแต่สม่ำเสมออันนี้แหละวิธีคิดคนร ว ย สร้างให้เช่า / สร้างแล้วเก็บค่าเข้า / ทำแล้วค่อยๆเก็บเงินจากสิ่งที่ทำ / ปลูกแล้วรับผลเรื่อยๆ— ‘ทำทีเดียว แต่รับเงินเรื่อยๆ ไม่ต้องเยอะ แต่วิธีนี้แหละร ว ย’

5 คนส่วนใหญ่คิดว่า เรียนสูงๆ หางาน มั่นคง จะการันตีชีวิตที่มั่นคง

แต่ในความเป็นจริง ความมั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น ไม่ได้ขึ้นกับบริษัท ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองครับกลับมาที่โจทย์ ‘ทำครั้งเดียว แต่ได้เรื่อยๆ’ นี่ต่างหากที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามั่นคงจริงๆ คือ กับดัก ..มันคือ ภาพลวง ของจริง ต้อง ‘เหนื่อยในสิ่งที่ถูกต้องครั้งเดียวเพื่อให้ได้เงินเรื่อยๆ’

6 คนส่วนใหญ่คิดว่าหุ้น เ สี่ ย ง

แต่จริงๆ สิ่งที่เ สี่ ย งกว่าหุ้นคือ ‘เงินฝาก’ เพราะ มันการันตีว่า มูลค่าลดลงเรื่อยๆ เงินก็เหมือนน้ำแข็ง วางไว้เฉยๆมูลค่าก็จะละล า ย คนส่วนใหญ่ที่ย ากจนไม่ใช่เพราะหาเงินไม่เป็น ( ใครๆ ก็หาเงินเป็น ) แต่ที่ย ากจน เพราะ วางเงินทำงานไม่เป็น การวางเงินทำงาน ก็คือเอาเงินไปซื้ อสินท รั พ ย์ที่ซื้ อครั้งเดียวแล้วให้เงินเราเรื่อยๆ เช่น หุ้นปันผล — หุ้นไม่ได้เ สี่ ย งวิธีการเล่นหุ้นของคนส่วนใหญ่ต่างหากที่เ สี่ ย ง เพราะ เขาไม่ได้ซื้ อล ง ทุ นแต่เขาเก็งร า ค า เหมือนการพ นั น ‘จน ก็เพราะ วิธีเล่น ที่มันผิด’

7 หาเงิน มาแล้ว เก็บ ประหยัด ถึงจะร ว ยวิธีคิดนี้โบราณแล้ว

ทุกวันนี้หาเงินได้ ต้องเอาไปล ง ทุ น ล ง ทุ น คือ การซื้ อสินท รั พ ย์ ยุคนี้ ต้อง ‘จ่ายเงินเพื่อให้ร ว ยขึ้น’เพราะ เก็บเงิน มีแต่จนลงจ่ายฉลาด จ่ายซื้ อ Asset ..จ่ายล ง ทุ น ..จ่ายซื้ อสิ่งที่เพิ่มมูลค่า แล้วค่อยเก็บสะสม นี่คือ วิธีคิดของคนร ว ยครับ

8 เรียนให้สูง หาความรู้ให้มาก จะได้โอกาสดีในชีวิต

เดี๋ยวนี้มันตรงทำตรงข้าม แทนที่จะหาความรู้ ( ซึ่งใครๆ ก็หาความรู้ ) ให้ ‘สร้างความรู้’การสร้างความรู้ คือ ต้องคิดองค์ความรู้ใหม่ วิธีนี้ก้าวหน้าไปอีกขั้นเพราะ ก่อนคุณจะสร้างความรู้คุณต้อง ขวนขวายหาความรู้ก่อน — ลองเปลี่ยนโจทย์เป็นว่า ‘ฉันจะสร้างความรู้อะไรให้คนรอบข้าง เก่งขึ้น ชีวิตดีขึ้น ร ว ยขึ้น’

9 การให้ ทำให้เราจนลง

อันนี้ล้าสมัยสุดๆ ทุกวันใครอย ากมีโอกาสในชีวิตมากเท่าไหร่ ให้สร้างโอกาสในการให้ ให้คนอื่น ..ทำเพื่อคนอื่นคิดเพื่อคนอื่น ทำอะไรก็ได้เพื่อคนอื่น นั่นแหละ การสร้างโอกาสในชีวิตให้ตัวเราเอง — ทุกวันนี้เราถูกตัดสินความสามารถจากการทำเพื่อคนอื่น’ใช้แรงให้น้อย แต่สร้างประโยชน์เพื่อคนอื่นให้เยอะ นี่คือ ความเก่งในยุคนี้’

10 คนส่วนใหญ่คิดว่า เก็บเงินให้ลูกมากๆ แล้วจะดี

ผิดอย่ างแรง ..สิ่งที่พ่อแม่ยุคนี้ทำร้ า ยลูกมากที่สุด คือ เก็บเงิน มากๆ ให้ลูก ..เพราะ เงินสามารถ แก้ปัญหาชีวิตได้ก็จริง แต่เงินสามารถแก้ปัญหาให้คนที่หาเงินเป็นเท่านั้น ..คนที่หาเงินไม่เป็น

ยิ่งมีเงิน มาก ยิ่งซวย เพราะเงินก็เหมือน ปื น อ า วุ ธ จะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราใช้เป็น — การเก็บเงินให้ลูกไม่ได้ผิด แต่การเลี้ยงโดยให้แต่เงินนั่นแหละ ทำ ร้ า ย ลูกอย่ างแรง ถ้าเลือ กได้ให้โอกาสในการหาเงิน ดีกว่าให้เงิน ใช้โอกาสนั้นเป็นสะพานให้ลูกเรียนรู้ที่ เขาจะหาเงินได้เอง’ให้ลูกรับผิดชอบธุรกิจ ..สอนให้เขาหาเงินเอง นั่นคือ ทางที่ถูกต้อง’

ที่มา 108resources