10 ข้อ ดีการออมเงิน สร้างชีวิตที่ดีได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ข้อ ดีของการมีเงินออม กับบทความ 10 ข้อ ดีการออมเงิน สร้างชีวิตที่ดีได้ ไปดูกันว่าการมีเงินออม สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้ามหรือไม่มีในความคิด เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้หรือใช้เงินเก่ง จนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิด เรื่องการออมเงินแต่หากศึกษา ข้อ ดีของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ ตัวอย่างข้อ ดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บ ข้อ ดีของการ มีเงินออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงินบางทีเหตุผลดีๆ สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้ เงินออมมีประโยชน์มาก ย ามเกิดวิ ก ฤ ติเพราะชีวิตของคนเรามี ความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

1 เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปล ง ทุ น อย่างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่าง การซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปี ละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

2 มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลาน ต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบาก ลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่งสมบัติ

3 มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะ หากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

4 เงินออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิน ไปล ง ทุ น ต่างๆก็จะเป็นการช่วยเหลือ ประเทศ ช า ติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกั น การกู้เงินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออมเพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้ อบ้ าน ที่ดิน

5 เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้อง ใช้เงินในการซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็น ต่อ การใช้ชีวิตหากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

6 เงินออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

7 มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อย ในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงาน มากขึ้นชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

8 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มห า ยจากไป เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่างบรรดา หนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

9 เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่างๆ บ้ าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียห า ย ต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

10 มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถ ให้ความช่วยเหลือได้เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อนก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

ข้อ ดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา kha-yam