10 ข้อ ดีของการใช้ชีวิตคนเดียว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อ ดีของการใช้ชีวิตคนเดียว กับบทความ 10 ข้อ ดีของการใช้ชีวิตคนเดียว ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตคนเดียวนั้นดีอย่ างไร

1 ได้พักบ้ างจากการพย าย ามทำให้คนอื่น มีความสุข

ชีวิตคนเราต้องเจอคน มากมาย ตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อน คนรัก เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย และอีกส า ระพัดที่เราเจอรายวัน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันในทุกความสัมพันธ์ ก็คือ การที่เราต้องพย าย ามทำให้คนอื่นๆ รู้สึกดีกับเรา ซึ่งแน่นอนก็ดีกว่าทำให้เขาเก ลี ย ดเรา ต้องทำให้เขามีความสุข และพึงพอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นบางทีก็ทำให้คุณ เหนื่อยนะ การอยู่คนเดียวทำให้คุณได้พักจากสิ่งเหล่านั้นบ้ าง เพราะสิ่งที่คุณต้องแคร์คือคุณคนเดียวเท่านั้น

2 เหมือนได้ช าร์จแบตจนเต็มอีกครั้ง

การอยู่กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะคนหมู่มาก คุณจะเสียพ ลั งงานเยอะ เพราะ ต้องคอยใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่น ต้องทำให้คนอื่น มีความสุข ทำให้คนอื่นๆ พอใจ รั กษ า ภาพลักษณ์ตัวคุณเอง วางตัว และอีกหล า ยๆ อย่ างที่คุณต้องทำเมื่ออยู่กับคนอื่นๆ และสิ่งนี้ต้องการพ ลั งงานอย่ างสูง เพราะฉะนั้น การได้อยู่คนเดียวซักพัก คุณจะ เหมือนได้หยุดนิ่ง และเติมพ ลั งงานเข้าสู่ร่า งกา ยสักพักจริงๆ

3 พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น

คุณจะมั่นใจมากขึ้นหล า ยเท่าว่าคุณสามารถอยู่ได้บนลำแข้งของตนเอง พึ่งพาตัวเองได้ ไม่กังวล ไม่เสียใจ ไม่ทุ ก ข์ หากเพื่อนไม่ว่างไปทานข้าวกับคุณ แฟนไป ต่างประเทศ คุณก็สามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่ างมีความสุขนั่นเอง

4 เริ่มทำในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณเองมีความสุข

มีคำกล่าวที่ว่า เวลาที่คุณใส่หน้ากาก คนอื่นจะชอบคุณ แต่เวลาที่คุณถอ ดหน้ากาก คุณจะชอบตัวคุณเอง เปรียบได้กับเวลาคุณอยู่กับคนอื่นๆ คุณจะอยู่ในจุดที่ว่า ประนีประนอมทำในสิ่งที่ทุกคนโอเค ทุกคนไปกันได้ อาจจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ แต่ก็ต้องยอม เพราะบางทีสิ่งที่คุณชอบมากที่สุด คือคนละสิ่งกับทั้งกลุ่ม หรือ คนรอบข้างคุณต้องการ เพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ก็ต ามที่คุณได้อยู่คนเดียว นั่นคือ เวลาแห่งความสุขที่คุณจะได้ทำต ามใจตนเอง

5 ทำอะไรได้อย่ างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

เวลาอยู่กับเพื่อน กับแฟน เคยเป็นหรือไม่ อ่ า นหนังสือก็ไม่ถึงไหน งานไม่เดิน มันแต่เล่น มัวแต่คุย สวีทกับแฟน และอีกหล า ยๆ อย่ างต ามมา ดังนั้นการได้ใช้เวลา อยู่คนเดียวบ้ าง นั่นคือเวลาที่งานของคุณจะเดิน มากที่สุด ลองสิ คุณจะมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นเยอะสุดๆ เลยทีเดียว

6 ได้สนใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้น

หล า ยๆ ครั้งเราสนใจแต่ความรู้สึกของคนอื่นๆ แคร์ความรู้สึกและอารมณ์คนอื่นๆ จนลืมไปว่าเรามีอีกคนที่เราควรแคร์ อีกความรู้สึกที่เราควรใส่ใจ นั่นก็คือตัวเราเอง และหากคุรไม่ได้อยู่กับตัวเองเลย คุณจะหยุดเพื่อแคร์ความรู้สึกของคุณได้อย่ างเต็มที่และควรจะเป็นได้อย่ างไร

7 ได้มีเวลามองย้อนดูชีวิตคุณเอง

ชีวิตเราบางทีก็เดินไปเร็ว เพราะโลกมันหมุนเร็ว สังคมมันหมุนเร็ว ทุกอย่ างแข่งขันกับเวลา ทำให้บางครั้งเราไม่มีเวลาหยุดและมองสะท้อนชีวิตเราเอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเป็นไปของชีวิตเราเอง เพราะมัวแต่สนใจสิ่งรอบข้างและคนอื่นๆ มากเกินไป เพราะฉะนั้น การอยู่กับตัวเองคือเวลาที่เหมาะที่สุดที่คุณจะได้คิด ถึงตัวเอง มองตัวเองได้ดีที่สุด

8 ไม่ต้องรอคอยคำว่า ‘OK’ จากใครอีก

หล า ยๆ ครั้งเวลาจะทำอะไร จะซื้ ออะไร เรารู้สึกว่าเราต้องบอ กเพื่อน บอ กพ่อแม่ บอ กพี่น้อง และต้องการฟังคำว่า OK จากพวกเขา เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คุณคิด คุณจะทำ คือสิ่งที่ถูกต้อง อย่ างไรก็ต าม แน่นอนว่ามัน มีหล า ยครั้งที่ชีวิตต้องการคำแนะนำจากคนที่เคยผ่าน มัน มาก่อน แต่นั่นไม่ได้หมายความเช่นกันว่าทุกครั้ง ต้องเป็นแบบนั้น และการที่คุณได้อยู่คนเดียว ได้ตัดสินใจเองคนเดียว ก็เป็นความสุขอีกอย่ างที่น่าลองเหมือนกันนะ

9 ไม่ต้องขอโทษใครเลยหากทำอะไรผิด

หากคุณอยู่คนเดียว ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณจะไม่ต้องขอโทษหากคุณทำสิ่งใดผิด คุณจะไม่ต้องระวังคำพูดที่จะกลัวให้ใครเสียใจและต้องขอโทษขอโพย และ อย ากจะบอ กว่า มันลดแรงกดดันที่คูณจะมีในชีวิตไปได้มากเลยล่ะ

10 เวลาอยู่กับคนรักจะมีความสุขมากขึ้น

เพราะอะไร…? เพราะหากคุณได้อยู่คนเดียวเป็นปกติ และมีความสุขกับมัน พอช่วงไหนที่ใช้เวลาอยู่กับแฟน มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอีกแบบ สุขเป็นพิเศษนั่นเอง นั่นอาจเป็นเพราะ ตอนที่อยู่คนเดียว คุณได้มีโอกาสเข้าใจตัวเองมากขึ้น มองเห็นตัวเองมากขึ้น และคุณรู้ว่าความรัก ความสัมพันธ์ในสายต าคุณคืออะไร และคุณ จะมีความสุขมากขึ้นนั่นเอง จริงๆ แล้ว การอยู่คนเดียวก็ไม่แ ย่อย่ างที่ใครหล า ยๆคนคิดนะ ลองอยู่กับตัวเอง ได้คิดได้ลองทำอะไรหล า ยๆอย่ าง ไม่จำเป็นที่เราจะต้อง

ทำตัวให้ร่าเริงอยู่เสมอถ้าเราไม่ต้องการ หรืออย่ าพย าย ามแสร้งไม่เป็นตัวเองเพื่อเข้าสังคมให้เป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ว่าการปลีกตัวเองออ กมาอยู่คนเดียว มักไม่ใช่สิ่งที่ คนในสังคมยอมรับกันนัก แต่บางครั้งการได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวและชอบอยู่กับตัวเอง ถือเป็นช่วงเวลาที่ได้ปลดปล่อยกายและปล่อยใจให้ผ่ อ นคล า ยแต่ต้องใช้มัน ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองก็เท่านั้น

ที่มา b i t c o r e t e c h, f a h h s a i