10 ข้ อคิดสอนลูกให้คิดเป็นแบบเถ้าแก่ โตไปชีวิตจะสบาย

พ่อแม่ทุกคนหวังอย ากให้ลูกได้ดี จึงพย ามพร่ำสอนสิ่งที่ดีๆให้กับลูก หล า ยๆอ ย่ างที่สอน มันอาจจะไม่ค่อยได้ผล ฉนั้นพ่อแม่ควรมีแนวทางในการสอนลูก หรือแนวทางในการนำมาปรับปรุแก้ไขในการสอนลูก เพื่อให้ลูกโตมาตรงต ามเป้าหมายที่เราวางไว้

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว หรือเจ้าของอาณาจักรธุรกิจใหญ่ที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานหรือเป็นเพียงมนุษย์เงิน เดือนที่หาเช้ากินค่ำ ก็สามารถปั้นลูกน้อยให้เติบโตโดยเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของเถ้าแก่มีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าเสี่ยงเพื่อ ไขว้คว้าโอกาสที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้ไม่ต่างกันที่สำคัญเพื่อบ ร ร ลุ ค ว า ม ตั้งใจนี้เพียงแค่นำ 10 เ ท ค นิ คง่าย ๆ แต่เห็นผลนี้ไป ลองทำดูก็พอแล้ว

1 สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแพ้

เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้มรสความสำเร็จและความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะหรือแพ้กี่ ครั้งไม่สำคัญเพียงแต่เมื่อล้มแล้วต้องจดจำบทเรียนจากความผิ ดพลาดและ อ ย่ า ทำผิ ดซ้ำ

2 สอนให้ลูกใช้ชีวิต อ ย่ า ง มีเป้าหมาย

แม้แต่ทารกน้อยยังรู้จักตั้งเป้าหมาย และอาศัยการร้องไห้เพื่อบอ กให้พ่อแม่รู้ว่ากำลังหิว ไม่สบายตัว หรือต้องการให้คนอุ้มเพราะ ฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องอ ดใจรอให้ลูกค่อย ๆ ค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิตแต่ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักกำหนดจุดหมายในชีวิตและก้าว

ไปให้ถึง เพราะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่ อ ย่ า ง น้อยระหว่างทางเขาจะได้เรียนรู้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกความอ ดทน ฝึกความเชื่อมั่นและรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่ เ ด็ ก เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่ฝัน อ ย า กทำธุรกิจ

3 ปล่อยให้เขา นิ ย า ม ความสำเร็จของตัวเอง

ในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายหรือเส้นทางให้ลูกเดินเพียงแต่คอยเป็นกองหนุนและช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุด หมายก็เพียงพอแล้ว

4 คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุด

โรงเรียนแห่งแรกของ เ ด็ ก ทุกคนคือบ้าน เพราะฉะนั้นถ้าคุณ อ ย า ก ปั้นให้เขาเป็นแบบไหนลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเพื่อ เกื้อหนุนให้เขาดู ยกตัว อ ย่ า ง ถ้าคุณ อ ย า ก ให้ลูกเติบโตไปเป็นคนที่ขยันทำงานคุณก็ต้องทำเป็นตัว อ ย่ า ง ให้ลูกดูว่าคุณเอง ขยันทำงานขนาดไหน หรือหาก อ ย า ก ฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้คุณอาจพาเขาไปด้วยเวลาที่ คุณเข้าร่วมในการทำงานจิตอาสาเป็นต้น

5 ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับ เ ด็ ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่เชื่อเถอะว่ายิ่งฟังมากเท่าไหร่ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น ไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

6 สอนให้เขาทำงานที่รัก

แพชชั่นสามารถเปลี่ยนงานที่หล า ยคนอาจมองว่าเหน็ดเหนื่อย และน่าเบื่อให้เป็นความสนุกและความสุขได้หน้าที่ของคุณคือ ช่วยลูกต ามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอและส่งเสริมให้เขามีทักษะพร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เลือ ก

7 สอนให้ลูกเป็นคนดี

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่น่ายกย่อง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือ และจิตใจดีเพราะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูกโลดแล่นใน โลกธุรกิจได้ อ ย่ า ง เต็มภาคภูมิ สง่า ผ่ า เ ผ ย คุณต้องปลูกฝังและเป็นตัว อ ย่ า ง ให้เขา

8 สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม

ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัว อ ย่ า ง ความสำเร็จไหน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหล า ยฝ่าย

9 ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อ ส า ร ที่ดี

หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อ ส า รที่ดี เพราะฉะนั้นคุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขาควบคู่ไปกับการสอน ให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูด ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออ กไปแล้วจะคืนคำไม่ได้

10 ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้าง

ในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำที่กล่าวมาครบถ้วนทุกข้ อแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออ กมาเพื่อเปิดช่องว่างให้ลูก น้อยได้ทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยังซึ่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขาได้เป็น อิสระในการคิดทบทวน เพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับตัวเองจริง ๆ

ที่มา incasean aansanook  sit-smiling