10 ข้ อคิดสอนลูกให้เติบโตไปอย่ างมีคุณภาพ

พ่อแม่ทุกคนต่างอย ากเลี้ยงลูกให้ได้ดีกันทั้งนั้น และที่สำคัญคือโตไปต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างครอบครัวตัวเองได้ เอาตัวรอ ดเป็น ซึ่งเมื่อโตไปพวกเขานั้นต้องพบเจอสิ่งที่อยู่รอบตัวมากมาย ฉนั้นวันนี้เรามีข้ อคิดการเลี้ยงลูกมาฝากกัน พ่อแม่ท่านไหนจะเอาไปเป็นแนวทางก็สามารถทำได้เลย

1.การเลือ กทนเพื่อครอบครัวสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่ ว ยการ

2.ดุฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต า ในวันนี้ดีกว่า ปล่อยให้โตไป แล้วถูกสังคมสั่งสอน

3.สอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่า อ ย่ าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริงทุกเพศ ควรให้เกียรติเพื่อน มนุษย์ อ ย่ างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศอะไร

4.อ ย่ ากดดัน ให้ลูกต้อง เรียนเก่ง แต่จงสอนให้ลูก เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ นั่นคือม ร ด กชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

5.ข า ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกข า ดแม่ไม่ได้ อ ย่ าเอาเวลา ไปทุ่มต าม ยื้อผู้ชายที่ทำล า ยความสมบูรณ์ของครอบครัว

6.ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เอง ได้ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

7.อ ย่ าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ ลูกความหวังเดียว ที่พึงมีต่อลูกคือ ให้เขาดำรงชีพได้อ ย่ างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

8.การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต

9.ลูกชายเป็นเพศทางเลือ ก ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์ ตราบเท่าที่ลูก มีความสุข เป็นคน มีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่า เรื่องเพศสภาพใดๆทั้งสิ้น

10.ลูกเราอาจไม่ได้สวยหล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรัก เราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

ที่มา chayend    yakrookaset