10 ข้ อคิดเพิ่มกำลังใจให้ตัวเอง ในวันที่เหนื่อยและท้อ กับชีวิต

เราเชื่อว่าทุกการเดินทางของชีวิตของทุกคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาอุปส ร ร คกันทั้งนั้น ทำให้หล า ยๆคนหมดกำลังใจไปก็เยอะ แต่หากเรารู้จักสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง เราเชื่อว่าทุกคนจะสามารถผ่าน มันไปได้ และหากใครที่กำลังมองหาวิ ธีสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง เราขอแนะนำข้ อคิดเพิ่มกำลังใจต่อไปนี้

1.เวลาท้อแท้ ให้เรานึกถึงข้ อ ดี ของตัวเอง ว่าเรามีข้ อ ดีอะไรบ้าง ส่วนข้ อไม่ดีไม่ต้องเอามาคิดค่ะ เดียวจะหมดกำลังใจไปปล่าวนะคะ ยกตัวอ ย่ างเช่น เป็นคนชอบทำบุญ ทำทาน ชอบทำอาห าร ทำขน มน มเนย ชอบเผื่อแผ่และแบ่งปั น

เพราะย ามที่เรารู้สึก ห ด หู่ สิ้นหวัง หมดเรี่ย ว แร ง และไร้พลั ง และต้องการกำลังใจอ ย่ างยิ่งนั้น การได้หวนกลับไปนึกถึงข้ อ ดีของตัวเอง ก็ช่วยเรียกขวัญ และกำลังใจได้ไม่น้อยเลยค่ะ

2.เวลาท้อแท้ ให้นึกถึงเรื่องราวๆ ดีๆ การที่เรานึกถึงเรื่องเรื่องราวดีๆ จะทำให้เรามีกำลังใจ และมีพลั ง วังชาไม่น้อยเลยค่ะ ยกตัวอ ย่ างเช่น นึกถึงวันเราได้ทำบุญตักบาตรตอนเช้า หรือว่าได้ร่วมบริจ า ค สิ่งของช่วยเหลือผู้ย ากไร้

หรือทำบุญออนไลน์สงเคราะห์ผู้ย ากไร้ ก็ทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิม รวมทั้งมีพลั ง และกำลังใจขึ้น มาเยอะเลยค่ะ หากใครที่เคยทำบุญ ทำทาน คงจะมีความรู้สึกถึงความสุขเลยไม่น้อยใช่ใหม๊ค่ะ ดังนั้นหากเวลาท้อแท้ ให้นึกเรื่องราวดีๆของตัวเองที่ได้ทำไว้ค่ะ

3.เวลาท้อแท้ ให้ตั้งเป้าหมาย เล็กๆ หากเมื่อใดว่าเรามีภารกิจ และความรับผิ ดชอบมากมาย ในแต่ละวันที่ทำมันเยอะเ สี ยเหลือเกิน ขอให้ท่านลองทำเรื่องเล็กๆง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้เวลานาน มากนักก่อนค่ะ

ตัวอ ย่ างเช่น การรถน้ำต้นไม้ ทำอาห ารง่าย ทอ ดไข่ดาว ทำไข่เจียว ทำความสะอาดห้องน้ำ หรืออื่นๆ บลาๆ ที่เป็นงานเล็กๆที่ถนัดค่ะ ดูเป็นเป้าหมายทั่วไปที่ทำได้ง่ายๆนะคะ แต่เมื่อได้ทำเสร็จมีจะมีกำลังใจ และมีพลั ง ในการที่จะทำเป้าหมายที่ใหญ่ต่อไปค่ะ

4.เวลาที่รู้สึกท้อแท้ ให้มองและหรือนึกถึง คนที่ลำบากมากกว่าเราค่ะ ข้ อนี้ถือว่าสามารถสร้างกำลังใจและปลุกพลั ง ให้เราได้เยอะมากนะคะ สำหรับตัวดิฉันเองก็ใช้วิ ธีนี้ค่ะ วิ ธีการก็คือพย าย ามนึกคนที่เค้าไม่มีโอกาสเท่าๆ เรา

ยกตัวอ ย่ างเช่น หากเรานั่งทำงานในออฟฟิส แอร์เย็นๆ แต่รู้สึกใจมัน ห ด หู่ ทอแท้มากๆ เลย ให้เรานึกถึงคนที่ลำบากมากกว่าเรา เช่น นึกถึงคนทุ ก ข์คนย ากที่กำลังตกระกำลำบาก

หรือนึกถึงคนหาบเร่ ข า ยของ ต้องเดินท่ามกลางแดดร้อนๆ ฝ่าลมฝนๆ ซึ่งการที่เรานึกถึงภาพหรือ มองเห็นคนที่ลำบากนี้เองนะคะ จะทำให้เรามีพลั ง และมีกำลังใจที่จะไม่ท้อแท้และสู้ต่อไปค่ะ

5.เวลาท้อแท้ พย าย ามสร้างรอยยิ้ม และอารมณ์ขันให้กับตัวเองค่ะ เพราะการยิ้มเป็นการเรียกขวัญ และกำลังใจให้กับตัวเองได้มากทีเดียวค่ะ เมื่อใดก็ต ามที่เรายิ้ม ก็จะทำให้อารมณ์แจ่มใส เบิกบาน ส ม อ ง ก็จะได้รับความสุขก็จะพีพลั ง ด้านบวกเข้ามา ทำให้เรามีกำลังใจสู้แล้วก้าวเดินต่อไปค่ะ เหมือนที่เค้ากล่าวไว้ว่า ยิ้มนิดๆ จิตแจ่มใส หากใครยังยิ้มไม่ออ ก ลองนึกถึงเรื่องราวขบขำ

6.เวลาท้อท้อให้มองโลกในแง่ดี เข้าไว้ค่ะ เพราะการมองโลกในแง่ดี จะทำให้ใจของเรามีพลั ง ด้านบก มีแ ร งฮึสู้ และมีความเชื่อว่าเราทำได้ และจะได้มีพลั ง และกำลังใจทำสิ่งทีมุ่งหวังให้สำเร็จค่ะ

7.เวลาท้อแท้ หาคนคอยปรึกษา ให้คำแนะนำ ถ้าเรารู้สึกท้อแท้เวลาพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานหรือชิ้นงานนั้นๆอยู่ ลองขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆที่ร่วมงานที่มีประสบการณ์นั้นดูค่ะ

โดยผู้ให้คำปรึกษา ควรเป็นคน มองโลกในแง่ดีและอย ากทำงานร่วมกับเรานะคะ เพราะว่าการ สร้างความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาของเราอ ย่ างค่อยเป็นค่อยไปค่ะ และขอคำปรึกษาคนที่เราสามารถทำงานร่วมกับเขาได้ดีค่ะ

8.เวลาท้อแท้ พย าย ามคล า ยความกลัว ก็หมายถึงพย าย ามละลดความกลัวนั้นเองค่ะ เพราะความกลัวก็เหมือนกับความโ ก ร ธนั้นแหละค่ะ ถ้าเรากลัวความล้มเหลวหรือไม่เคยปฎิบัติเป้าหมายที่สำคัญให้สำเร็จลุล่วงไปได้ เราก็จะไม่กล้าทำอะไรเลย การหาวิ ธีการคล า ยความกลัวจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะเอาชนะความกลัว

9.เวลาท้อแท้ พย าย ามละวางความโ ก ร ธค่ะ เพราะการที่เราโ ก ร ธเพราะทำอะไรผิ ดพลาด หรือไม่ได้รับความยุติธรรมในอ ดีตก็จะะทำให้เราท้อแท้และรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติพอ ดังนั้น ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าความโ ก ร ธ ย่อมเป็นความรู้สึกที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ ค่ะ ละวางความโ ก ร ธแค้นในอ ดีตและสนใจเป้าหมายปัจจุบันของเราก็พอค่ะ

10.เวลาท้อแท้ ให้ไปออ กกำลังกายเลยค่ะ เพราะการออ กกำลังกายเป็นการ ต่อสู้กับจิตใจที่ซึมเศร้าของเราอยู่ค่ะ และการออ กกำลังกายก็ทำให้อารมณ์และสุขภ าพจิตดีขึ้น มากด้วย ในการออ กกำลังใจเพื่อสร้างกำลังใจนี้นะคะ ก็ควรออ กไปเดิน หรือไปวิ่งเยอะ ไปทำกิจกรร ม เต้นแอโรบิค เดินจ๊อ กกิ้ง ก็ช่วยเพิ่มความสุขให้กับจิตใจไม่น้อยเลยค่ะ

ที่มา khunnaiver    kidnankidnee