10 ข้ อเลิกทำได้ชีวิตดีขึ้น พ้นจากความลำบาก

คุณเคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ ว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรที่อย ากทำ และอย ากประสบความสำเร็จบ้างหรือเปล่า ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนย่อมมีเป้าหมายที่อย ากจะไปให้ถึงเพื่อเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในชีวิตอยู่แล้ว อ ย่ างน้อยที่สุดก็คนละ 1 อ ย่ าง แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดั่งใจหวัง

ไม่ว่าใครก็คงต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ต้องการที่จะประสบความสำเร้จในชีวิต ต้องการมีเ งิ นทองมากมายเพื่อหลีกหนีจากความไม่มี จากความลำบาก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถ

ประสบความสำเร็จในชีวิตได้และการจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน การจะประสบความสำเร็จนั้นหล า ยคนต้องใช้ความมุ่งมั่นและอ ดทนอ ย่ างมาก

และคนเหล่านั้นก็ได้ให้ข้ อ คิดในการใช้ชีวิตไว้เช่นกันว่าหากเรายังทำตัวต าม 10 ข้ อที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อยู่หล่ะก็ คงย ากที่จะประสบความสำเร็จได้ ลองมาดูกันว่าคุณเป็นต าม 10 ข้ อที่เราได้นำมาฝากนี้หรือไม่ หากเป็นต ามนี้แ น ะนำให้ลองปรับการใช้ชีวิตซะแล้วรับรองว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าได้อีกขั้นอ ย่ างแน่นอน

1 เลิกหลงทางไปกับสิ่งเล็กๆ ในระหว่างการเดินทาง

ในชีวิตคนเรามีโอกาสผ่าน มา ผ่านไปนับไม่ถ้วน ในระหว่างการเดินทางที่ย าวไกล มัน มีสิ่งล่อให้เราหลงทางมากมาย โอกาสของสิ่งเล็กๆ ที่มาทำให้เราไปมองมัน ในขณะเดียวกันอาจทำให้เราละสายต าจากเป้าหมายใหญ่กว่าที่รอเราอยู่ข้างหน้า

การที่เราสนใจสิ่งเล็กๆ ริมทางมากเกินไป ทำให้เราข า ดความสามารถในการมองเป้าหมายที่ใหญ่ และดูว่าที่เราทำมา มันเข้าใกล้มากเพียงไหน ความสำเร็จที่เราผ่าน มา มันร้อยเรียงไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ที่รออยู่อ ย่ างไร สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณตั้งมั่น และโฟกัสอยู่กับเป้าหมายของคุณเท่านั้น

2 เลิกทำอะไรโดยที่ไม่เรียนรู้สิ่งๆ นั้นอ ย่ างดีเ สี ยก่อน

คนที่ประสบความสำเร็จส่วน มากไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ ไม่เคยคิดว่าอายุมากแล้ว มีทุกอ ย่ างแล้ว หยุดเรียนรู้ได้แล้ว สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเขา แม้บางเรื่องเขารู้แล้ว เขาจะเพิ่มขย ายความรู้ในเรื่องเดิมๆ ออ กไปอีก ในขณะที่ความรู้ใหม่ๆ มาก็เปิดรับอ ย่ างไม่เกี่ยงและไม่มีอคติ

3 เลิกทำหล า ยๆ อ ย่ างพร้อมกัน

ความสามารถในการทำงานหล า ยๆ อ ย่ างพร้อมกันนั้นคือเรื่องที่ดี และมีคนไม่มากที่สามารถทำได้ แต่คำตอบจากคนที่ประสบความสำเร็จคือไม่ คนพวกนี้เลือ กที่จะทำงานเป็นอ ย่ างๆ

โฟกัสเป็นอ ย่ างๆ ให้งานออ กมาดีที่สุด แล้วค่อยทำสิ่งอื่นๆต่อไป เพราะการที่คุณทำงานหล า ยอ ย่ างพร้อมกัน คุณจำกัดความสามารถของตัวเอง ประสิทธิภาพของตัวเอง ที่จะทุ่มเทให้กับงานแต่ละชิ้น

4 เลิกทำงานใน COMFORT ZONE ของตนเอง

อาจจะเคยได้ยินกัน มาบ้างแต่หล า ยคนอาจจะยังไม่ทราบความหมาย จริงๆแล้ว comfort zone คือ ความรู้สึกของคนเราที่รู้สึกว่า ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้ว รู้สึกคุ้นเคย รู้สึกง่าย สบาย ควบคุมได้ ไม่มีความเสี่ยง ไม่ท้าทายอะไร ไม่ต้องมีความกังวล

การที่เราก้าวออ กมาจาก comfort zone นั้น มันคือ การยอมรับว่า คนเราจะเติบโตทางหน้าที่การงาน หรือเรื่องอื่นๆ ในชีวิต การได้ลองสิ่งใหม่ ท้าทายในสิ่งที่ไม่เคยทำ นั่นและคือวิ ธีเดียวที่จะโต และมันอาจได้รับผลในการแบกรับความเสี่ยง ความเ ค รี ย ด ความกังวลที่มากกว่าเดิม แต่นั่นคือความคุ้มค่าที่พวกเขาแลกมัน มานั่นเอง

5 เลิกกลัวที่จะขอคำแ น ะนำจากคนอื่น

การขอคำแ น ะนำไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งอาจคิดว่า การขอคำแ น ะนำทำให้เรากล า ยเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นๆ และทำให้เราไม่ขอคำแ น ะนำในที่สุด แต่นั่นคือสิ่งผิ ด เพราะสุดท้ายแล้ว มันกล า ยเป็นตัวที่มาจำกัดประสิทธิภาพและศักยภาพของเราเอง ในการทำเรื่องนั้นๆได้ดีที่สุด เพราะสิ่งที่เราต ามหา คำแ น ะนำที่เราต้องการได้ อาจอยู่ในมือใครซักคนที่รู้ดีจริงๆ ก็เป็นได้

Richard Brandson เคยกล่าวไว้ว่า หากวันหนึ่ งคุณต้องเจอ การตัดสินใจที่ย าก ปรึกษาผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้นำ ที่เคยตัดสินใจเรื่องนั้นๆ มาก่อน และนั่นคือจุดที่คุณจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น

6 เลิกโ ก ห กตัวเอง

หนึ่ งในสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำคือ การโ ก ห กตัวเอง มันย ากกว่ามากที่คนเราจะยอมรับปัญหาที่อยู่ตรงหน้า ย ากกว่าการที่จะหลอ กตัวเองว่าปัญหาที่อยู่ตรงหน้าไม่มีจริง นี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จเลือ กที่จะไม่ทำ เขายอมรับว่าปัญหามีอยู่จริง เตรียมพร้อม และพุ่งชนปัญหานั้น แก้ปัญหานั้นให้ได้

7 เลิกให้อ ดีตมีผลต่ออนาคต

อ ดีต คือสิ่งที่เราเปลี่ ยนแปลงไม่ได้ และไม่ใช่สิ่งที่เราควรต้องการเปลี่ ยนด้วยซ้ำ เพราะหากไม่มีอ ดีตแบบนั้น เราก็จะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา เราก็จะไม่ได้เป็นตัวตนอ ย่ างที่เราเป็นในวันนี้

8 เป็นผู้นำ เลิกต ามผู้อื่น

คนบนโลกนี้มีสองประเภท คือ ผู้นำ ไม่ก็ผู้ต าม และคนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่เลือ กจะเป็นผู้นำ คนพวกนี้ไม่ได้ไปถึงเส้นชัยด้วยความบังเอิญ ไม่ได้ไปถึงเส้นชัยด้วยการเดินต ามผู้อื่น แต่ถึงเส้นชัยเพราะเขาเลือ กทางเดินของเขาเอง และเป็นผู้นำคนอื่นๆ พาไปสู่เส้นชัยนั้นๆ

9 เลิกผัดวันประกันพรุ่งที่จะขอความเห็นจากคนอื่น

ความเห็นของคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันทำให้เรามองเห็น มุมมองที่หลากหล า ยของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บางครั้งด้วยอะไรก็ต ามแต่ มัน มีอะไรมาบังต าเรา ที่ทำให้เรามองไม่เห็นคำตอบที่อยู่ตรงหน้าเราในตอนนั้น และความเห็นของคนอื่นๆ มุมมองแบบอื่นๆ ที่อาจจะชี้ทางให้เราได้ ยิ่งคุณรอเวลา ไม่ยอมขอความเห็น ไม่รับฟังความเห็นจากคนอื่นๆ เวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จ ก็จะยิ่งช้าออ กไป และยิ่งช้า คำแ น ะนำความเห็นนั้น ก็จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ย ากขึ้นไปอีก

10 เลิกสุงสิงกับคนที่มองโลกแง่ลบ

คนที่มองโลกแง่ลบ หรือคนที่พอคุณอยู่ด้วยคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานด้านลบออ กมาตลอ ดเวลา คนประสบความสำเร็จจะตีตัวออ กห่ างจากคนพวกนี้ ทันที เมื่อไหร่ก็ต ามที่คุณอยู่ใกล้คนพวกนี้ คุณจะคิดลบต ามไปด้วย คุณจะได้รับพลังงานแง่ลบที่ทำให้คุณละสายต าจากเป้าหมายและความฝันของคุณ มาสนใจสิ่งรอบตัวที่เป็นปัญหากับคุณมากเกินไป

แน่นอนว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตรั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาคอยกดดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จอ ย่ างคนอื่นๆ คำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนหรือเป้าหมายของแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกัน เพียงไปต ามเป้าหมายของเราอ ย่ างไม่ย่อท้อนั่นก็คือ การประสบความสำเร็จในชีวิตของเราแล้วเช่นกัน

ที่มา  postsod