10 คำถามที่ควรถามตัวเองก่อนคิดลาออ กจากงาน ถ้ามีเกิน 5 ข้ อค่อยลาออ ก

หล า ยคนอาจจะกำลังคิดอย ากจะลาออ กจากงาน แต่ทุกคนก็ต้องมีภาระ ฉนั้นเรามาดูกันว่า จะลาออ กจากงานควรมีอะไรแล้วบ้าง ลองถามตัวเองดู หากมีเกิน 5 ข้ อขึ้นไปแล้ว คุณค่อยลาออ ก

1. บ้านคุณร ว ยอยู่แล้วใช่หรือไม่

คำถามง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณเห็นความชัดเจนในการลาออ ก ถ้าคุณบ้านร ว ย มีทุนท รั พ ย์อยู่แล้ว คงไม่ต้องคิดอะไรให้มากในการลาออ กเพื่อออ กมาพัก ผ่ อ น หรือพักใจ แต่ถ้าบ้านไม่ร ว ย การลาออ กอ ย่ างกะทันหันโดยไม่มีงานรองรับ

ไม่คิดหน้าคิดหลัง อาจจะส่งผลเ สี ยอ ย่ างมากถ้าคุณไม่มีเ งิ นเข้ามาในขณะที่ยังไม่ได้งานใหม่ การข า ดเ งิ นและอยู่ในสถานะตกงานจะทำให้คุณตกที่นั่งลำบาก จงคิดเยอะๆ ว่ากรณี เ ล ว ร้ า ย ที่สุด

คุณจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีงานทำได้นานแค่ไหน เลี้ยงตัวเองได้อีกกี่เดือน ยังมีเ งิ น ผ่ อ น บ้าน ผ่ อ น รถใช่หรือไม่ ถามตัวเองให้เคลียร์ก่อนเสมอ ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องลาออ กนะครับ

2. มีปัญหากับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานใช่รึปล่าว

เรื่องนี้เป็นเหตุผลสำคัญว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไป ถ้าคุณมีปัญหาอยู่จริง จงวิเคราะห์ให้ดีว่าเป็นเพราะคุณเองที่ทำงาน ห่ ว ย เองหรือ กล า ยเป็นตัวปัญหาซะเองหรือปล่าว สมมติว่าเป็นที่ตัวคุณ จงปรับปรุงแก้ไขแล้วอ ย่ าพึ่งลาออ กซะนะครับ ดีไม่ดีคุณจะถูกไล่ออ กเอง แต่ถ้าไม่

การเลิกทำงานกับเจ้านายที่ทำให้ชีวิตคุณมีปัญหา การงานไม่ราบรื่น โดน ข่ ม เ ห ง รั ง แ ก ทำงานไม่เป็น ทำให้คุณเสื่อมศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ต ามจนก่อให้ข า ด ความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน

เรื่องของเจ้านายไม่เท่าไหร่เพราะเขามีอำนาจเหนือคุณ แต่คุณเองนั่นแหละที่ต้องถามจริงๆ ว่าทนอยู่หรือว่าอยู่ทน การมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็เช่นกัน มันจะตรงกับคำที่ว่า คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ ย า ก นั่นเองครับ

3. ทำธุรกิจเสริมอยู่หรือไม่

ธุรกิจเสริมในที่นี้คืองานเสริมระหว่างที่คุณทำงานหลักไปด้วย เช่น ข า ย ป ร ะ กั น ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจส่วนตัว ฟรีแลนซ์ ธุรกิจอ อ น ไ ล น์ ล ง ทุ น หุ้ น ที่ดิน อสังหาฯ เก็บค่าเช่า ฯลฯ ถ้าคุณมีร า ยได้เสริมจากงานเหล่านี้และได้รับค่าตอบแทนที่ดี

การลาออ กเพื่อออ กมาสร้างตัวด้วยตนเองก็เป็นสิ่งที่น่า เ สี่ ย ง และคุ้มที่จะ เ สี่ ย ง ด้วย นักธุรกิจหล า ยคนออ กมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง และประสบความสำเร็จเพราะมีปัญหากับที่ทำงานเก่า

จึงออ กมาทำธุรกิจด้วยตัวเองก็หล า ยร า ย ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ฮา แต่ถ้าคุณไม่มีงานเสริมเลย การลาออ กหรือได้งานใหม่ที่ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นความ เ สี่ ย ง ที่อาจจะไม่คุ้มครับ

4. ได้งานใหม่แล้วหรือยัง

ถ้าได้งานใหม่ในฝันหรืองานที่ต้องการแล้วก็ต้องขอ กล่าวว่า ยินดีด้วยครับ จะออ กไม่ออ กก็เรื่องของคุณแล้วล่ะแต่ถ้ายังไม่ได้งานใหม่ การลาออ กด้วยอารมณ์อาจจะ เ สี่ ย ง เกินไปต ามที่บอ กในข้ อ 1 และข้ อ 3 เพราะคุณจะข า ดสภาพคล่อง ในกรณีที่มีห นี้ต้องชำระอยู่

การลาออ กโดยที่ยังไม่ได้งานใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ เ สี่ ย ง และไม่คุ้มมากๆ เลยล่ะครับ ดังนั้นจงสร้างความมั่นใจให้ได้ว่ามีงานใหม่เข้ามาและพร้อมเริ่มงานกับที่ใหม่ก่อนลาออ กนะครับ

5. มีเ งิ นเก็บมากพอระหว่างที่ไม่มีงานทำ

เพราะเ งิ นเก็บส่วนนี้หมายถึงการคำนวนสภาพคล่องในแต่ละเดือนเมื่อไม่มีร า ยได้หรือไม่มีงานทำ เช่น ค่า ผ่ อ น บ้าน ผ่ อ น รถ ค่ากินอยู่ ค่าเทอมลูก ค่าเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ถ้าคิดว่าไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีงานทำเกิน 3 เดือน

ผมคิดว่ายัง เ สี่ ย ง เกินไปที่จะลาออ กครับ เพราะการหางานใหม่บางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่าย กรณีที่คุณไม่เจ๋งจริง ยิ่งอายุคุณสูงขึ้นและตำแหน่งใหญ่โตขึ้น บางทีกระบวนการคัด

เลือ กพนักงานและสัมภาษณ์งานอาจจะ ย า ว เกินกว่านั้น แต่ถ้าคุณมั่นใจว่ามีเ งิ นเก็บเลี้ยงตัวเองมากพอถึง 3 เดือน คุณสามารถลาออ กเพื่อหางานใหม่โดยที่ เ สี่ ย ง น้อยได้ครับ

6. คุณได้รับค่าจ้างที่น่าพอใจหรือไม่

บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานดี มีผลงานที่น่าประทับใจ แต่อยู่กับบริษัทที่ให้ผลประโยชน์คุณแบบธรรมดา ไม่มีอะไรหวือหวา คงไม่ผิ ดอะไรที่คุณเริ่มเห็นเพื่อนรอบตัวมีงานทำที่ดีกว่าคุณ มั่งคั่งมากกว่าคุณ ชีวิตแลดูสุขสบายและมีความสุขมากกว่าคุณ

ที่สำคัญคือร า ยได้โดยเฉพาะเ งิ นเดือนสูงกว่าคุณเยอะ ทั้งๆ ที่คุณก็ทำงานได้ดี สวนทางกับคุณที่ร า ยได้ไม่ค่อยเพิ่มขึ้น

แต่ร า ยจ่ายและภาระกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น บ้าน รถ ลูก เมีย ฯลฯ จนคุณเริ่มรู้สึกว่าเ งิ นไม่พอใช้ ไม่สามารถมีเ งิ น มากกว่านี้ได้

การลาออ กเพื่อเปลี่ยนงานใหม่ที่ได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าก็เป็นสิ่งที่คุณจะลอง เ สี่ ย ง ดูก็ได้ หรือลองคุยกับเจ้านายก่อนว่าคุณ

อ ย า ก ได้ร า ยได้มากกว่านี้ อาจจะฟลุ้กได้เ งิ นเดือนขึ้นก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะ ย า ก นะ เพราะนายจ้างหาคน มาแทนคุณได้ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ข า ดไม่ได้ ฮา

7. งานที่ทำอยู่ไม่มีทางที่จะทำให้คุณก้าวหน้าแล้วใช่หรือไม่

ข้ อนี้อาจจะฟังดูแรงๆ นะครับ แต่หล า ยๆ เคสก็พิสูจน์แล้วว่างานบางตำแหน่ง ทำให้ ต า ย คุณก็ไม่มีทางโต คุณค่ามีจำกัด ถ้าคุณพอใจแค่นั้นก็แล้วไป แต่ถ้าคุณไม่พอใจและต้องการแสวงหาความก้าวหน้า การลาออ กเพื่อหางานใหม่ที่ท้าทาย

และมีบันไดการเติบโตที่เป็นไปได้ต ามใจฝัน เช่น งานข า ย ก็เป็นสิ่งที่คุณควรลองที่จะออ กไป เ สี่ ย ง ดู แต่ถ้ายังหาตัวเองไม่เจอเลย ไม่รู้ว่าชอบอะไร ถนัดอะไร ทำงานอะไร ทั้งๆ ที่โตแล้ว ผมขอแนะนำว่าอ ย่ าลาออ กเลยครับ เอาตัวเองไป เ สี่ ย ง ซะปล่าวๆ

8. บริษัทมีความมั่นคงหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทบ้านๆ หรือบริษัทระดับโลก คุณต้องวิเคราะห์ให้ออ กว่าธุรกิจของบริษัทที่คุณทำยังมี สุ ข ภ า พ ดีอยู่หรือเปล่า ตรวจสอบให้ละเอียดโดยเฉพาะข่าวลือที่พูดกันในออฟฟิศหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจจากข่าว เว็ป ตลาดหุ้น ว่ายังไปต่อได้มากแค่ไหน

แม้แต่ระดับโลกเองก็พลาดได้ เช่น บริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี พอหัวพลาดเป้า ก็เริ่มปลดพนักงานออ กอ ย่ าง โ ห ด ร้ า ย คุณอาจโดน เ ชื อ ดโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับ ส่วนบริษัทบ้านๆ ที่ไม่ชัดเจนเรื่องความมั่งคั่งยิ่งไม่ต้องพูดถึง ถ้าเจ๊งก็ถูกเลิกจ้างแน่นอน เพราะส่วนใหญ่ถ้าธุรกิจของบริษัทเป็นผู้นำตลาด พนักงาน มักจะไม่ค่อยลาออ ก เพราะร า ยได้และโบนัสที่ดี ลองพิจารณาเรื่องนี้ดูดีๆ นะครับ

9. อายุยังไม่ถึง 40 ใช่หรือไม่

สำหรับคน Gen-Y ที่อายุยังไม่เกิน 32 ปีและ Gen-Z ที่พึ่งเรียนจบใหม่ การลาออ กเพื่อย้ายงานและหาความต้องการใหม่ๆ ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากครับ ถ้าคุณรู้ตัวดีแล้วว่าไม่ชอบงานที่ทำและไม่รู้ว่าจะดันทุรังไปทำไม ผมสนับสนุนให้ ลาออ ก เพื่อลองค้นหาตัวเองดู

เพราะคุณยัง เ สี่ ย ง ได้อีกเยอะ แต่สำหรับ Gen-Y ที่อายุประมาณ 32 ปีขึ้นไป การเปลี่ยนงานหรือลาออ กเพื่อค้นหาตัวเองอาจจะ เ สี่ ย ง เกินไป เพราะอายุประมาณนี้ ถ้าคุณ อ ย า ก เป็นลูกจ้างมืออาชีพ คุณจะต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเพื่อขึ้นไปให้ถึงพนักงานระดับสูง

จงพิจารณาเรื่องนี้ให้ดี ส่วนคนที่อายุเกิน 40 ปีไปแล้วและยังไม่มั่นใจว่าการลาออ กจะได้งานหรือมีชีวิตที่ดีขึ้น คุณจะต้องลงสนามสู่ตลาดงานที่มีที่ว่างให้คุณน้อยลง เพราะคุณต้องแข่งกับเด็กรุ่นใหม่ในตลาดด้วย จงคิดถึงเรื่องนี้ดีๆ

10. คุณยังมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ใช่หรือไม่

ข้ อสุดท้ายนั้นถือว่า ตัดสิน กันเลยว่าคุณควรที่จะอยู่ต่อหรือลาออ ก ถ้าคุณยังมีความสุขดี ไม่มีปัญหาอะไร ผมไม่แนะนำให้ลาออ กเพราะการทำงานด้วยความสุขนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เพราะมัน มีความหมายรวมทุกอ ย่ าง

เช่น สุ ข ภ า พ การเ งิ น เวลา ความรับผิ ดชอบ เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ แต่ถ้าคุณไม่มีความสุขแล้วล่ะก็ ให้ลองกลับไป อ่ า น ข้ อ 1 ถึงข้ อ 9 ว่าคุณตอบว่า ไม่ กี่ข้ อ ถ้ามากกว่า 5 ข้ อก็เป็นสัญญานที่คุณควรจะลาออ กได้แล้วครับ ถ้าใครมีมากกว่า 5 ข้ อก็ไม่ผิ ดที่จะเริ่มพิจารณาว่าจะลาออ กหรือไม่ลาออ กนะครับ

ที่มา  sabailey