10 นิสัยการใช้เงิน ที่บ่งบอ กว่าในอนาคตคุณจะมีชีวิตที่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยการใช้เงินที่จะทำให้ชีวิตลำบากกับบทความ 10 นิสัยการใช้เงิน ที่บ่งบอ กว่าในอนาคตคุณจะมีชีวิตที่ลำบาก ไปดูกันว่าเราควรเลิกทำนิสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้เงิน

1 ไม่เริ่มคิดที่จะล ง ทุ น

การหาเงินที่เหนื่อยน้อยที่สุด นั่นก็คือ การลง ทุ นนั่นเอง ให้จำเอาไว้ว่าคุณเริ่มเร็วแค่ไหนก็จะยิ่งเหนื่อยน้อยแค่นั้น การลง ทุ นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนร ว ยที่จะต้องซื้ อหุ้นเยอะๆ ให้เริ่มจากน้อยๆไปก่อน และสิ่งสำคัญของการลง ทุ นนั้น จะต้องเรียนรู้และศึกษาให้ดี ก่อนที่จะเริ่มลง ทุ น ในการทำสิ่งต่างๆ

2 เลือ กทำงานที่ฉลาด

มันก็เหมือนกับคำพูดที่ว่า ขยันผิดที่กี่ปีก็ไม่มีทางร่ำร ว ย ประโยคนี้เราต่างก็ได้ยินกัน มาตั้งแต่ในสมัยเ ด็ กๆ ว่าการที่ทำงานหนักขยันทำงานนั้นจะทำให้ร่ำร ว ยได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราทำงานหนักหรือขยันผิดที่ก็ไม่ได้ทำให้เราร ว ยขึ้นเลย สิ่งที่จะทำให้เราร ว ยขึ้น มีเงิน มากขึ้น นั้นคือ การที่เราจะต้องรู้จักนำเงินที่มีอยู่นั้น มาต่อยอ ด ให้งอ กเงยขึ้นไป

3 ไม่ซื้ อของเกินตัว

อย่ างตัวอย่ างเช่น คนบางคนรายได้เดือนละ 20,000 บาท แต่ก็เลือ กที่จะซื้ อข้าวของเลือ กซื้ อมือถือเครื่องละรา ค า 25,000 บาท หรือหากว่าคุณมีราย ได้เดือนละ 30,000 บาทแต่คนซื้ อรถรา ค าเป็นล้านๆ แบบนี้กี่ปีก็ไม่มีทางร่ำร ว ยได้

4 คุณไม่มีเป้าหมายสำหรับเงินของคุณ

หากตัวคุณเองอย า กที่จะสร้างฐานะให้มีความร่ำร ว ยขึ้น วางแผนว่าจะต้องบริหารการเงินอย่ างไร ควรที่จะสร้างต ารางการวางแผนกันอย่ างจริงจัง และคำนวณค่าใช้จ่าย รายรับรายจ่ายให้ดี

5 ก ลั วลำบ าก คิดแต่ อย า กสบาย

หล า ยคนไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเองว่า งานที่หาเงินได้มากๆจะต้องย า กและไม่มีความเหมาะสม ทั้งๆที่ไม่เคยได้ลอง ไม่คิดที่จะลงมือทำ ก ลั วความลำ บากก ลั วความผิด พลาด ความสำเร็จก็คงจะไม่เกิดขึ้นได้อย่ างแน่นอน

6 ทำงานเยอะ ลงแรง

คนส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกจ้างและได้รับค่าจ้างที่เป็นรายชม. รายสัปดาห์ หรือราย เดือน โดยไม่มีราย ได้ที่มีความมั่นคงที่เป็นเงินเดือน ไม่ว่าเดือนนั้นจะทำงาน มากหรือทำงานน้อยแค่ไหน ก็มีรายได้อยู่เท่าเดิม แต่คนที่เขาร ว ยขึ้นนั้น เขามักจะหาเงินต ามผลงาน ทำเยอะหน่อย ลงแรงหน่อยก็ได้เงินได้มากขึ้น

7 หารายได้เพิ่มเติม

หนทางของการหาเงินแบบคนฉลาด นั่นก็คือไม่ใช่แค่ไปเพิ่มเงินฝาก แต่พย าย ามที่จะหาราย รับเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแ ละประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

8 คุณคิดว่า การที่จะเป็นคนร ว ยนั้นเป็นเรื่องไกล ตัว

หล า ยๆคนชอบพูดว่า คนร ว ยก็ร ว ยวันยังค่ำ คนจนหาเช้ากินค่ำทำยังไงก็ไม่ร ว ยขึ้น แล้วมักจะมีความคิดว่าคนที่ร ว ยนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ ด ว งดีและมีความโชค ดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าตัวคุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหน คุณเองก็สามารถที่จะกล า ยเป็นคนร ว ยได้ด้วยตัวเอง

9 ลืมมองหาความฝันในตัวเอง

ตัวคุณเองมัวแต่มองหาความฝันคนอื่น แต่ลืมมองหาความฝันของคุณเอง หากคุณมีความต้องการที่จะอย า กประสบความสำเร็จ ควรจะต้องรักในสิ่งที่ทำให้ได้ ก่อน นั่นหมายความว่า กำหนดความฝันและทำต ามความฝันของตัวเองเอาไว้

บางคนพย า ย าม เ ลี ย นแบบคนร ว ยที่เขาประสบความสำเร็จ จนลืมคิดไปว่าสิ่งที่คนอื่นเขาประสบความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ได้รัก เพราะเหตุนี้เองควรที่จะกำหนดความฝันของเราและลงมือด้วยตัวเอง

10 มักใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บเงิน

คนไ ท ยส่วน มากที่จะใช้ก่อนเหลือแล้วค่อยเก็บ แต่ครึ่งในนั้นก็มีคนที่ไม่มีเงินเหลือให้เก็บ อย่ างเช่นหามาได้ 100 ใช้เป็น 150 หาก คุณอย า กที่จะร ว ย สิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือ เมื่อเงินเดือนออ กควรที่จะหักเงินออ กมาเก็บในทันที ไม่ใช่เหลือแล้วเอามาเก็บ

ที่มา postsod