10 นิสัยของผู้หญิงฉลาด หาเงินเก่ง น้อยคนที่จะมี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษระนสัยของผู้หญิงที่หาเงินเก่ง แม้จะเจออุปสรรคมากมายก็ไม่เคยย่อท้อ กับบทคาม 10 นิสัยของผู้หญิงฉลาด หาเงินเก่ง น้อยคนที่จะมี ไปดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนที่เป็นคนฉลาด หาเงินทองเก่ง

1 เธอพัฒนาความสามารถ ไม่รอโอ กาส

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่รอให้คน มาบอ กให้พัฒนาตัวเองหรอ ก บ่อยครั้งก็ ทำเอาผู้ช ายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝน ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอย่ างเดียวนะ

2 เธอมีความมั่นใจสูง แต่ไม่อิโก้

เพราะผู้หญิงสมัยใหม่ เธอที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จก็ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กัน นั่นคือความมั่นใจในตนเองนั่นแหละ ทุกสิ่งที่พวกเธอ ลงมือทำ ก็มักจะมาพร้อมกับความมั่นใจ ทั้งการแสดงออ กทั้งทาง ก ริ ย า ท่าทาง มันก็ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็งและแกร่ งมากๆ ไงล่ะ

3 เธอหาเงินเก่ง เธอบริหารเงินเป็น

มันก็คงไม่มีใครอ ย า ก เป็นผู้หญิงเก่งแต่ไ ส้ แห้งหรอ ก ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับร ายได้ เพื่อลดรายจ่าย บางคนทำงานประจำแล้ว ยังทำธุรกิจเสริ มไปอีก ซื้ อข ายของ อ อ น ไ ล น์ พย าย ามอ ดกลั้น อ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงินไปล งทุ น แทนจะไปเที่ยว ช้อปปิ้ง ใช้เงินฟุ่ มเฟื อยมากกว่า

4 เธอไม่ยอมให้ใคร มองว่าอ่อนแอแน่นอน

เพราะคนที่เก่ง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงที่มีนั้นสร้างข้อได้เปรี ยบในทางกลับกันนั้น จะพย าย าม ทำทุกๆ อย่ างเท่ากันกับคนอื่น และถ้าได้เป็นหัวหน้าคน บางครั้งมีความเป็นผู้ช าย มากกว่าลูกน้องผู้ช ายซะอีกนะ เธอแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ เพื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

5 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ผู้หญิงที่เก่งเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่ างมากมาย แม้จะพย าย ามทำงานอย่ างหนัก และมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่สูงแค่ไหนก็ต าม แต่ก็จะ จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน และครอบครัวอย่ างไม่เสี ย สมดุล

6 พวกเธอมีความเป็นผู้นำ และก็ทำได้ดีด้วย

เพราะการที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารนั้น มันจำเป็นอย่ างยิ่งเลย ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำนั้น เพราะถ้าข าดไปแล้ว มันก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่ประสบผลดั่งที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้อง เป็นผู้ช ายก็ยิ่งต้องแสดง ให้เขาเห็น อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ช าย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แม้เธอจะเป็นผู้หญิง แต่เธอก็ไม่ยอมแ พ้ต่อ ผู้ช ายแน่นอน

7 พวกเธอ ไม่มองหาความรักอย่ างเดียว

เพราะผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ช าย เขาไม่จำเป็นจะต้องสวย เลิ ศ เลอ ดั่งนางฟ้านางสวรรค์ก็แค่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็พอแล้ว และผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี ทั้งเชื่อว่า หากเราทำตัวให้ดีเดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง เธอคิดแบบนี้

8 เธอส่ งเสริม ผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน

เพราะผู้หญิงที่เก่ง เขาจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่นหรอ ก แต่เธอจะส่ งเสริมซึ่งกันและกันช่วยเหลือกัน อะไรที่ทำให้ได้ก็ทำ เธอจะสร้างเครื อข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มา เธอจะให้มากกว่ารับ มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุดมาก

9 พวกเธอมองว่า ทุกนาทีมีค่าเสมอ

เพราะการบริหารเวลาที่ดี มันคือ การบริหารงานแบบวินาทีไม่ใช่ราย ชั่ ว โ ม งเหมือนสมัยก่อน ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า อย่ างน้อยๆ หนึ่งวันเธอจะมีเป้าหมาย ไปจนถึงรายปีว่าจะต้องทำอะไร และก็จะพย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเ ฟ ซ บุ๊ ค หรือมัวนั่งแช ทไ ล น์ จับกลุ่ มนินทาคนอื่นหรอ กแต่จะใช้เวลาทำงาน อย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้เวลากับครอบครัว

10 พวกเธอ ทำงานหนักกว่าคนอื่นๆ เสมอ

เพราะการทำงานหนัก มันก็ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านได้ไงล่ะ

ทำให้มีโอ กาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนักไม่แ พ้คนอื่น แต่อย่ างไร คำว่าทำงานหนักนั้น มันไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อ ดหลับอ ดนอน แต่พวกเธอจะทำงาน อย่ างช าญฉล าด และมีไหวพริบ ทั้งรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงาน ทำงานจนประสบผลลัพท์ต ามที่ต้องการนั่นเอง

ที่มา l e a d e r w i n g, f a k h a i k i d