10 นิสัยของผู้หญิงหาเงินเก่ง ทำงานเก่ง เลี้ยงตัวเองได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ถึงนิสัยของผู็หญิงเก่ง สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ ที่เข้ามา กับบทความ 10 นิสัยของผู้หญิงหาเงินเก่ง ทำงานเก่ง เลี้ยงตัวเองได้ ไปดูกันว่าผู้หญิงสวย เก่งนั้นจะมีนิสัยอย่ างไร

1 พวกเธอส่ งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่ การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่ งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือ กัน แบ่งปันความคิดหรือไอเดีย ที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้น มา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้า ยคนอื่น คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวันก้าวหน้า ไปไหนไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

2 พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกๆอย่ าง เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ช ายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ช าย มากกว่าลูกน้องผู้ช ายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญช า แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3 พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเงิ นเป็น คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัส กับรายได้และลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็น นอ กจากนี้นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอ กเงย บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อขา ยของออนไลน์ นอ กจากนี้ ยังใช้เ งินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอ ดกลั้น อ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเ งินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

4 พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือ กว่าเสียอีก ทำเอาผู้ช ายต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝน ทักษะและเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง จะมีจุดเด่นหรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าต าสวยเพียงอย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

5 พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วน มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออ กทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็งและแกร่งมาก

6 พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้อที่ผ่าน มา

ผู้หญิงที่เก่ง อย่ างเชอริลแซนเบิร์กซีโอโอของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย า มทำงานอย่ างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน และครอบครัวอย่ างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7 พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใด ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์ เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว หรือไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์

8 พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่ง จะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่ างไรก็ต ามคำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ อ ดหลับอ ดนอน เพื่อแสดงออ กว่า ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงานอย่ างช าญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำ พร้อมกับทำอย่ างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ต ามที่ต้องการ

9 พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ช าย

ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจ ตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า’ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคน มาชอบเอง’ ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หา ผู้ช ายต ามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอ กจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

10 พวกเธอมีความเป็นผู้นำการที่จะต้องมีลูกน้อง

อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากข า ดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ช าย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็น ผู้ช ายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

ที่มา leaderwings, stand-smiling